הפתעה גדולה עם פרסום מדד המחירים לצרכן: המדד לחודש מאי עלה רק ב-0.2%, בדיוק כמו בחודש מאי בשנה שעברה, ומתחת לתחזיות האנליסטים שצפו עליה של בין 0.5% ל-0.7%. בשל כך, קצב האינפלציה השנתי נשאר על 2.8%, ועדיין עומד ביעד אותו הציבה הממשלה (1%-3%).
האינפלציה השנתית עשויה לאפשר הפחתת ריבית בנק ישראל ב-8 ביולי, ונראה שתהיה דילמה קשה לבנק המרכזי האם להפחית את הריבית כמו באיחוד האירופי או להימנע מהפחתה כפי שהיה שלשום בארה"ב.
1 צפייה בגלריה
אינפלציה עליית מחירים
אינפלציה עליית מחירים
(צילום: shutterstock, צביקה טישלר)
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שעלה ב-10.3%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.2%, מזון ותרבות ובידור שעלו ב-1.0%,כל אחד, שונות שעלה ב-0.5% ודיור וריהוט וציוד לבית שעלו ב-0.4%, כל אחד. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שירדו ב-2.4% ותחבורה שירד ב-1.7%.
בשכר הדירה החודשי עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.5%, ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 3.7%.
מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש מאי 2024 ב-0.5% והגיע ל-130.7 נקודות לעומת 130.1 נקודות בחודש קודם. מתחילת השנה עלה מדד זה ב-0.7%. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-1.2% בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-1.9% ושכירת ציוד ורכב ב-3.3%.

מחירי הדירות עלו בכל הארץ

מחירי הדירות ממשיכים לזנק: על פי מדד מחירי הדיור של הלמ״ס, שמתפרסם יחד עם מדד המחירים לצרכן אך אינו חלק ממנו, מחירי הדיור בחודשים מרץ-אפריל השנה עלו ב-0.9% לעומת החודשיים שקדמו להם (פברואר-מרץ). זאת בהמשך לעלייה דומה במדד הקודם. מפילוח לפי מחוזות עולה כי עליות מחירים נרשמו בכל המחוזות, כאשר מחוז חיפה מוביל בהתייקרות הדירות. מחוז חיפה (1.6%), מחוז תל אביב (1.1%), מחוז דרום (0.9%), מחוז ירושלים (0.8%), מחוז מרכז (0.6%) ומחוז צפון (0.5%).
בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ-אפריל 2024 לעומת מרץ-אפריל 2023, עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי זינק ב-2.1%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים בכולם, ושוב מחוז חיפה מוביל עם 6.6%, מחוז צפון (3.7%), מחוז דרום (3.6%)ֿ, המחוזות ירושלים ומרכז (1.9%) ומחוז תל אביב עם עלייה שנתית של 0.1% בלבד.ֿֿ
מדד מחירי הדירות החדשות בחודשים מרץ-אפריל עלה גם הוא בשיעור של 0.9% לעומת החודשיים הקודמים. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית ירד מ-25.1% בתקופה הקודמת (פברואר-מרץ 2024) לשיעור של 21.7% בתקופה הנוכחית. מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות בתמיכה ממשלתית עלה ב-0.8%. ואילו מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד בשיעור של 0.3% בלבד, זאת לעומת ירידה משמעותית יותר של 1.6% במדד הקודם ושל 2.1% במדד שלפני כן.