משרד האוצר פרסם תזכיר חוק להערות הציבור, לפיו כל עובד במגזר הפרטי בישראל, שזכאי לדמי הבראה, יתרום 418 שקל לטובת ניהול מלחמת "חרבות ברזל", ועובדים במגזר הציבורי יתרמו 470 שקלים, במשכורת חודש יוני השנה שהוא מועד תשלום דמי ההבראה השנתיים לציבור העובדים.
ההחלטה שהתקבלה בהסכם בין משרד האוצר להסתדרות עדיין דורשת את חתימת האישור של שר העבודה, יואב בן צור, שצפוי לחתום עליו, כדי שצו הרחבה יחייב להעביר את תרומת העובדים לתקציב המיועד לסיוע לאנשי המילואים, גם על ידי עובדים שאינם מאוגדים בהסתדרות הכללית, וכן סיום הליך החקיקה של החוק.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
2 צפייה בגלריה
תיעוד מאימוני גדודי אוגדת מילואים וחלוקת אפודים קרמיים
תיעוד מאימוני גדודי אוגדת מילואים וחלוקת אפודים קרמיים
תיעוד מאימוני גדודי אוגדת מילואים וחלוקת אפודים קרמיים
(צילום: דובר צה"ל)
במשרד האוצר מעריכים כי כתוצאה מניכוי הסכום מכל העובדים במשק הזכאים לדמי הבראה ממשכורת חודש יוני, הסכום שיצטבר מ"תרומת" העובדים צפוי להתקרב ל-1.7 מיליארד שקלים, כ-20% מהסכום הכולל שהממשלה החליטה להקצות להטבות לחיילי המילואים שמגיע ל-9 מיליארד שקל.
בתזכיר שפורסם היום באתר משרד האוצר נאמר כי לאור המצב הפיסקאלי והצורך בצמצום הגרעון בשנת 2024, ועל רקע ההוצאות התקציביות הרחבות הנובעות מהמלחמה, במישרין או בעקיפין, לצד הירידה בהכנסות הצפויות של המדינה בשל הירידה בפעילות המשקית, וגיוס המילואים הרחב, גובשו הבנות בין יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ.
בהתאם להבנות הללו, עתיד להיחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ובין ההסתדרות, ולפיו יופחת שווי יום הבראה אחד (מתוך חמישה עד עשרה להם זכאים העובדים לפי משך זמן עבודתם) מכל עובד אשר זכאי לדמי הבראה בשנת 2024. כמו כן, הוחלט על הקפאת מחיר יום הבראה בשנת 2024. מאחר שהאינפלציה בשנה האחרונה הייתה 3% יפסיד למעשה כל עובד עוד כ-13 שקל על כל יום הבראה שיגיע לו בקיץ השנה.
לפי התזכיר שפרסם משרד האוצר הסכום הכולל אשר ייחסך למעסיקים, הן לאור הפחתת מחיר יום ההבראה לעובדיו, הן כיוון שלא עודכן מחיר יום ההבראה בשנת 2024, והן לאור חלק החיסכון שנוצר למעסיק מכיוון שלא נדרש לשלם את תשלומי החובה בגין יום ההבראה שהופחת, והחיסכון שנוצר בעקבותיו, יועבר לאוצר המדינה, כאשר מנגנון העברת התשלום מהמעסיקים ייעשה באמצעות העברתם על ידי המעסיק כניכוי לפקיד השומה.
2 צפייה בגלריה
יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד
יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד
יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד
(ראובן שוורץ)
כנגד אומדן הסכומים שיועברו לאוצר המדינה, לפי חוק זה, יוקצה סכום בחוק התקציב הנוסף לשנת 2024 לטובת מימוש הצעדים של החלטת הממשלה שעניינה הוקרה, סיוע ותגמול לחיילי מילואים המשרתים במלחמת חרבות ברזל, שהיא חלק מהתוכנית הכלכלית לשנת 2024 מיום 15 בינואר, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה שעניינה "השתתפות העובדים במשק במימון הטבות לחיילי המילואים על רקע מלחמת חרבות ברזל מאותו יום.
יצוין שעל פי החלטת הממשלה, סכום הכספים שיועברו לטובת המלחמה על ידי ציבור העובדים וכלל האזרחים יגיע ליותר מ-10 מיליארד שקלים בשנים 2024 ו-2025, כאשר שיעור מס ערך מוסף יועלה בחודש ינואר הבא באחוז אחד ל-18% ויכניס לקופת המדינה 7.2 מיליארד שקלים, והעלאת מס הבריאות בשיעור של 0.15% תכניס לקופת הביטוח הלאומי עוד יותר ממיליארד שקלים.