בזכות הריבית - הבנקים מציגים זינוק ברווחים גם ברבעון השני: הפועלים, הראשון בסקטור שמפרסם את תוצאות הרבעון השני, הרוויח בתקופה 1.92 מיליארד שקל ברבעון השני, עלייה של 43% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.
התשואה להון עמדה על 15.8%, לעומת 12.3% ברבעון המקביל. הבנק, שבניהולו של דב קוטלר דיבידנד בגובה של 769 מיליון שקל - 40% מהרווח הנקי.
1 צפייה בגלריה
סניף בנק הפועלים בתל אביב
סניף בנק הפועלים בתל אביב
סניף בנק הפועלים בתל אביב
(צילום: רויטרס)
הגורם המרכזי לקפיצה ברווחיות הוא עליית הריבית, שמגדילה את הכנסות המימון של הבנק, שעמדו על 4.51 מיליארד שקל, זינוק של יותר מ-30% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי במחצית הראשונה על 3.93 מיליארד שקל, צמיחה של יותר מ-30% לעומת המחצית המקבילה.
בנק הפועלים ביצע ברבעון השני הפרשה להפסדי אשראי בהיקף של 579 מיליון שקל - שיעור הפרשה גבוה יחסית של 0.56% מתיק האשראי, וזאת לעומת הפרשה אפסית של פחות מ-0.1% מתיק האשראי ברבעון המקביל. ההפרשה נובעת בעיקרה מהפרשה קבוצתית, קרי צפי להחרפה בהלוואות שייכנסו לקשיים בעקבות המצב הכלכלי ולא מהלוואות ספציפיות שנקלעו לקשיים.
עליית הריבית השפיעה לרעה על הביקושים לאשראי. תיק האשראי של הבנק צמח ב-2.9% בלבד במחצית הראשונה של השנה ל-400.1 מיליארד שקל. הצמיחה נבעה בעיקרה מהאשראי לעסקים גדולים, שגדל בכמעט 10% ל-119 מיליארד שקל.
לעומת זאת, האשראי הצרכני ירד ב-2.2% מתחילת השנה ל-38 מיליארד שקל, ואילו האשראי לעסקים קטנים ירד ב-3.6% ל-33.8 מיליארד שקל. חולשה נוספת בעסקים הקטנים ניתן לראות בסעיף הפקדונות- הפקדונות במגזר זה ירדו ב-3.2% מתחילת השנה. לעומת זאת פקדונות משקי הבית עלו ב-2.4% מתחילת השנה.
בתחום המשכנתאות הצמיחה הייתה מתונה למדי ועמדה על 1.3% במחצית הראשונה של השנה,לסכום של 129.3 מיליארד שקל. עוד תרמה לתוצאות הבנק עלייה של 10% בהכנסות מעמלות ל-1.02 מיליארד שקל. עיקרי העלייה נבעה מעמלות בכרטיסי אשראי שזינקו ב-69% בעקבות הסכם חלוקת ההכנסות החדש מול ישראכרט.

רווח עצום גם לדיסקונט

דיסקונט מסכם רבעון שני עם זינוק בשורה התחתונה לרווח נקי של 1.19 מיליארד שקל - קפיצה של 75% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה וקרוב לרווחי השיא של הרבעון הקודם, שעמדו על 1.27 מיליארד. שורת הרווח משקפת תשואה גבוהה מאוד על ההון, שעמדה על 18%, זאת בהשוואה ל-20% ברבעון הקודם, אך מול 14.9% ברבעון המקביל ול-15.1% בכל 2022.
דיסקונט הודיע על חלוקת דיבידנד של 356 מיליון שקל, סכום המגלם 30% מהרווח הנקי, בהתאם למדיניות הדיבידנד. הבנק שהודיע רק ברבעון שעבר על העלאת שיעור הדיבידנד מ-20% ל-30% מכריז היום על עדכון נוסף כלפי מעלה. "בעקבות השיפור המתמשך בתוצאות, החליט הדירקטוריון לעדכן את מדיניות הדיבידנד ולהעלות את שיעור החלוקה המירבי לעד 40% מהרווח".
בדיסקונט תחת ניהולו של אבי לוי - שנכנס לתפקידו לפני כחודשיים - מסכמים את המחצית הראשונה עם רווח מצטבר של 2.46 מיליארד שקל, עלייה של 48% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
התוצאות החזקות ממחישות, למי שעוד היה צריך תזכורת, עד כמה העלאות הריבית מיטיבות עם רווחי הבנקים. הכנסות הבנק מריבית עמדו על 2.93 מיליארד שקל - עלייה של 41.5% מהתקופה המקבילה. במקביל, תיק האשראי של הבנק גדל ב-5.1% במחצית השנה ועמד על 253 מיליארד שקל.
מנגד, בדיסקונט הגדילו את ההפרשות להפסדי אשראי שעמדו ברבעון על 312 מיליון שקל, זאת אל מול 204 מיליון ברבעון הקודם, ו-407 מיליון בכל 2022. הנסיגה בפעילות הכלכלית עומדת מאחורי ההחלטה להגדיל את ההפרשות.
פורסם לראשונה: 08:31, 14.08.23