היום הבינלאומי ללא עישון חל מידי שנה ב-31 במאי. מנתוני משרד הבריאות לשנת 2022 עולה כי נזקי העישון גובים מידי שנה את חייהם של כ-8,000 נשים וגברים, 800 מהם כתוצאה מעישון פאסיבי. עוד עולה כי אחוז המעשנים בישראל עומד על כ-20%.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו והאזינו לתוכנית כסף חדש ב-ynet radio
אחד המקומות בהם קיים מפגש בין מי שמעשן למי שלא הוא מקום העבודה. האם ניתן לעשן במקום העבודה, מה יכול לעשות עובד אשר מעשנים לידו בניגוד לרצונו ואילו סנקציות קיימות בחוק? גיבשנו מדריך בסיועה של עו"ד מיטל דולב בלט, מומחית לדיני עבודה מחברת חשבים של קבוצת Guideline.
1 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)

מהן חובותיי כמעסיק כלפי המעשנים וכלפי מי שלא מעשן? החוק אוסר, בין היתר, על עישון במקומות ציבוריים ומטיל חובות על מחזיק למעשה של מקום ציבורי. החוק מונה מהם המקומות אשר יחשבו "מקום ציבורי", ובהם: מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום. כלומר החוק מוסר בידי מעסיקים, כמנהלי מקום העבודה, את הסמכות למנוע עישון במקום העבודה ולהגבילו לאזורים נפרדים. זאת ובלבד שיש באזור זה סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים. לדוגמה: מרפסת שמש או מרפסת מחוץ למשרדים.
עובד המעוניין לעשן במקום העבודה כפוף להנחיות המעסיק לגבי האזורים בהם העישון מותר. מעבר לכך, בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, גם המועד להפסקות העישון צריך להיות מוסכם. כלומר, הפסקות עישון במהלך שעות העבודה תלויות בתיאום עם המעסיק.
כמו כן, החוק מחייב בין היתר את המחזיק במקום ציבורי כבעלים, כשוכר או בכל אופן אחר לקבוע שלטים המורים על איסור העישון.
אני לא מעשן. בחדר המדרגות בעבודה שלי יש עובדים שמעשנים וזה מאוד מפריע לי. האם מותר להם לעשן שם? לפי החוק, חדר המדרגות מהווה מקום ציבורי בו אסור לעשן, ככל שמדובר על חדר המדרגות המשמש למעבר של אנשים שאינם מעשנים כגון במקומות עבודה.
במקרה שלא נקבע חדר מיוחד לעישון, יאלץ העובד שמעשן לצאת ממקום העבודה ולחפש אחר מקום עישון. באחת מפסיקותיו בית המשפט קבע כי "בניין משרדים" הוא "מקום עבודה" לכל דבר ועניין, לרבות חדרי המדרגות והשטחים הציבוריים והמשותפים בבניין – כלומר, חל בהם האיסור לעשן.
מהן הסנקציות של מעסיק מול עובד שמעשן במקום אסור במקום העבודה? מעסיק חייב לפקח ולמנוע, בין היתר, עישון במקום הציבורי שבהחזקתו. עפ"י החוק, המפר את ההוראה בדבר איסור העישון, וכן המציב מאפרה במקום ציבורי, דינו קנס העומד על סך של עד 14,400 שקל.
המפר את ההוראות בדבר קביעת שלטים המורים על איסור העישון וחובת הפיקוח, דינו קנס העומד על סך של עד 75,300 שקל. כמו כן, המעסיק יכול לסיים העסקתו של עובד אשר מעשן במקום העבודה במקום שלא אושר לכך, מחמת ביצוע עבירת משמעת.
האם מותר לעשן בחניון המעסיק שהוא תת קרקעי? לא. מדובר בשטח ציבורי אסור לעישון.
אני עובדת בהריון במקום עם 20 עובדים. בעל העסק לא מקפיד על מניעת עישון ואני חוששת לבריאותי. באילו מקרים ניתן לתבוע? ישנם מקרים בהם יכול העובד לתבוע את המעסיק בעילות נזיקיות כגון הפרת חובה חקוקה שמוטלת על המעסיק. לדוגמה, לפי חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים וכן בגין עילת הרשלנות המנויה בפקודת הנזיקין, כלומר בהפרת חובת הזהירות שחב המעסיק כלפי עובדיו.
עו"ד דולב בלט מציינת כי "בתי הדין פסקו זה מכבר כי למעסיק ישנה חובת זהירות כלפי עובדיו ומי שבא בחצרי מקום העבודה. המעסיק חייב לנקוט צעדים סבירים כדי למנוע מן העובד סכנות מיותרות ולהזהירו מפני סכנות קיימות. במיוחד חייב המעסיק לנקוט צעדים סבירים כדי להרחיק סכנות אותן ניתן לצפות מראש בשל אופי העבודה ואופי המקום בו מתבצעת העבודה. המעסיק, והאחראי במקום העבודה מטעמו, חייב להבטיח כי מקום העבודה יהיה כזה שיבטיח את שלומם של העובדים על מנת שעובד שהגיע למקום העבודה בבקרו של יום כשגופו שלם, ייצא את מקום העבודה בערבו של היום במצב זהה".