הגדלת ההיצע לסטודנטים ולנופשים: המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן, אישרה היום (ג') את ההצעה לקדם תקנות חדשות שיאפשרו להסב מבנים קיימים כגון משרדים ומבני מסחר, אשר נבנו לפני שנת 2009, למלונות או למעונות סטודנטים. זאת אם יעמדו בדרישות בנושא בטיחות האש, במסגרת תקנות מכוח חוק התכנון והבנייה. התקנות יועברו להמלצת שר הפנים, אריה דרעי.
אחד האתגרים הקיימים היום בהסבה של מבנים ישנים וקיימים למלונאות ולמעונות סטודנטים הוא שחלקם אינם יכולים לעמוד בהוראות התקנות הקבועות בנוגע לתכן הבנייה - בטיחות אש, וזאת למרות שמבחינת בטיחות המשתמשים, ניתן לאשר אותם לשימוש החדש בתנאים אחרים וחלופיים.
2 צפייה בגלריה
אדריכלות
אדריכלות
ההקלות יאפשרו להסב מבנים למעונות סטודנטים
(צילום: משה מילנר, לע"מ)
ההצעה מבוססת על הרציונל בתקינה בארה"ב (NFPA), ומתייחסת לדרישות ההנדסיות של המבנה לפי השימוש החדש. בנוסף, ככל שלא ניתן לעמוד בהוראות התכן מבחינה הנדסית, יחולו אמצעים חלופיים להשלמת הבטיחות, כגון תוספת מכשור ואמצעי כיבוי רלוונטיים.
ההצעה לשינוי בתקנות קובעת הקלות באלמנטים פיזיים, כגון חדר מדרגות ורוחב דרך גישה. כך למשל, חדר מדרגות יכול להיות ברוחב 90 ס"מ (במקום 1.10 מטר); ורוחב דרך הגישה יכול להיות 2.7 מטרים (במקום 4 מטרים הנדרש כיום). עם זאת, ככל שרוחב דרך הגישה קטן מ-3.5 מטרים, תותקן מערכת מתזים בכל שטחי הבניין ובכלל זה בחדרי המדרגות המוגנים. במועצה מבהירים כי ככל שיינתנו הקלות, המבנים ידרשו לכלול אלמנטים חלופיים שיפצו על השינויים.
2 צפייה בגלריה
אריה דרעי
אריה דרעי
שר הפנים, אריה דרעי
(צילום: יואב דודקביץ)
ההצעה קודמה לבקשת משרד התיירות ואחרי שעברה את הבחינה של הגורמים המקצועיים במינהל התכנון וברשות הארצית לכבאות והצלה. היא נדונה בוועדת המשנה לתקנות במהלך חודש ספטמבר האחרון, שבה הוחלט להמליץ למועצה הארצית לאשר את ההצעה. ההצעה המקורית שנדונה בוועדת המשנה התייחסה להסבה של מבנה מסחר או משרדים לשימושי מלונאות או מעונות סטודנטים, ואילו ועדת המשנה לתקנות החליטה כי היא תחול על כל מבנה קיים, ללא קשר לשימוש המקורי.
לדברי רותי שורץ חנוך, סגנית מנכ"לית למינהל התכנון ברגולציה, "מדובר בשינוי בתקינה שיאפשר ביתר קלות להסב מבנים קיימים לשימושי מעונות סטודנטים ותיירות מבחינת עמידה בהוראות תכן הבניה, תוך שימוש באמצעים חלופיים. זאת מתוך ההבנה שתיירות היא מנוע צמיחה חשוב בכלכלת העיר ובכלל".