בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר השבוע הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח הראל. במסגרת בקשת האישור שהוגשה בספטמבר 2020, והוערכה בכ-447 מיליון שקל, נטען על ידי המבקשים, פרופ' אשר מעוז ורעייתו, כי חברת הביטוח הפרה את חובת הגילוי החלה עליה לעניין פוליסת ביטוח כבודה במסגרת נסיעות לחו"ל.
ביוני 2019 רכשו בני הזוג פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של הראל בסך כ-156 שקלים. במהלך שהותם בחו"ל אבד להם תיק עם מוצרי קוסמטיקה וטבעת יקרה. בני הזוג דיווחו להראל כאשר שמאי העריך את הטבעת בסך של 9,000 שקל.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
מזוודת טרולי
מזוודת טרולי
(צילום: Shutterstock)
בני הזוג טענו כי להפתעתם הסכימה הראל לפצותם בסך של 250 דולר בלבד, כאשר לטענתה קיימת מגבלה לכל פריט עד לסכום של 300 דולר בלבד, וכי קיימת השתתפות עצמית בסך של 50 דולר. לטענת בני הזוג, פוליסת הביטוח אינה קובעת זו. הם טענו כי בפוליסה נקבע כשבגין אובדן או גניבה של פריטים 'יקרי ערך' ישולם סך של 500 דולר פיצוי, וינוכו דמי השתתפות עצמית בסך של 50 דולר. מנגד, טענה הראל כי כל הסעיפים הנוגעים לאובדן או גניבה של כבודה כפופים לסעיף המתייחס למגבלה של פריט עד ל-300 דולר.
בני הזוג טענו באמצעות עוה"ד פרופ' אבי וינרוט ואריק מגידיש, ממשרד פרופ' אבי וינרוט ושות', כי אם הייתה הראל מעוניינת להגביל בפוליסה את כל הפריטים הנוגעים לאובדן או גניבה של כבודה לסכום של 300 דולר בלבד, הרי שהיה עליה לכתוב את הדברים בצורה מפורשת וברורה. מכאן, שעל הראל היה לשלם לבני הזוג סך של 500 דולר בניכוי השתתפות עצמית.
מנגד, טענה הראל כי מהפוליסה עולה שתקרת הפיצוי עבור אובדן פריט כבודה בודד כלשהו היא 300 דולר, וכאשר מדובר באבדן של מספר פריטי כבודה שהם דברי ערך תקרת הפיצוי המצרפית לסך דברי הערך, היא 500 דולר. עוד נטען כי גבולות הכיסוי של פרק הכבודה כתובים בלשון ברורה.
השופט דורון חסדאי הורה על קבלת עמדת המאסדר, שקבע כי פרשנות חברת הראל אינה עולה בקנה אחד עם נוסחה הפשוט של הפוליסה. לדבריו, הפוליסה קובעת חלוקה ברורה בין פריטים המוגדרים "דברי ערך" בגינם גובה הכיסוי הביטוחי מוגבל לתקרה של 500 דולר, ובין פריטים המוגדרים "פריט בודד", בגינם גובה הכיסוי הביטוחי מוגבל לתקרה של 300 דולר.
עו"ד אבי וינרוט עו"ד אבי וינרוט צילום: יח"צ
בנובמבר 2023, במסגרת הודעה מטעמה, ציינה הראל כי היא ערכה שינויים בנוסח הפוליסה על מנת להסיר כל חשש להבנה שגויה מצדו של המבוטח, וכי התקבל אישור הרגולטור לנוסח הפוליסה. הזוג, באמצעות עורך דינם, בירכו על תיקון הפוליסה אך ציינו כי אין בתיקון כדי לייתר את ניהול התביעה הייצוגית, שכן עניינה של התובענה הוא בפיצוי והשבה של כספי מבוטחי עבר.
כאמור, השבוע אישר השופט לנהל את התביעה כייצוגית וקבע כי "המדובר בחוזה ביטוח, בעל אופי צרכני ויש לייתן אף משקל לפערי הכוחות הקיימים בין הצדדים. אילו הייתה מעוניינת חברת הראל לקבוע כי גבול האחריות של פריט 'דבר ערך' יבוא בגדרי פריט 'כבודה', היה עליה לציין זאת בפוליסה במפורש ובאופן ברור, כפי שאכן עשתה בנוסח המתוקן של הפוליסה". עוד קבע השופט, כי במקרה הנוכחי אין חולק כי פרשנות הראל "לפוליסה והתנהלותה - שלא מצאתי לקבלן - גרמה מחד נזק כספי למבוטחים ומאידך הניבה להראל רווח/חסכון כספי - "טובת הנאה"".
בית המשפט הגדיר את הקבוצה המיוצגת כ"כל מי שרכש ו/או היה מבוטח בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל אצל הראל בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת האישור, ואירע לו מקרה ביטוח של אבדן או גניבה של כבודה המוגדרת כ"דבר ערך" בשווי של למעלה מ-300 דולר, והוא לא פוצה על מלוא הסכום עד לסך של 500 דולר על ידי הראל". השופט הורה להראל לשלם את הוצאות המבקשים בהליך בסך 40 אלף שקל.