אמני ישראל מצדיעים לשורדי ולשורדות השואה

בישראל חיים כיום כ-190 אלף ניצולי שואה, שרבים מהם אינם ממצים את מכלול הזכויות וההטבות המגיעות להם על פי החוק מגופים ומארגונים בארץ ובעולם. זכויות אלה משתנות מעת לעת, ולכן ניצולי השואה אינם מודעים לשינויים ומתקשים למצות את זכויותיהם.
לרגל יום השואה שמצוין היום גיבשנו מדריך הכולל את כל מה שניצולי השואה ובני משפחותיהם צריכים לדעת על זכויותיהם, ומה התחדש בשנה האחרונה. את הנתונים ריכזה עו"ד סיגל רונן כץ, אחראית זכויות ניצולי שואה באתר "כל זכות" ועמותת "אביב לניצולי השואה".
7 צפייה בגלריה
 Group ניצולי שואה גרשום בינט, שמול איצ'ק, מנחם הברמן, בת שבע דגן
 Group ניצולי שואה גרשום בינט, שמול איצ'ק, מנחם הברמן, בת שבע דגן
ניצולי שואה ששהו במחנות ריכוז
(צילום: AFP)

קצבאות והטבות מהרשות לזכויות ניצולי השואה

על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, מגיע תגמול לניצולי שואה שעלו לארץ לפני 1.10.1953, לניצולים יוצאי מחנות וגטאות שעלו לארץ לאחר תאריך זה, ומגיעה גמלת השלמה לניצולים המקבלים קצבה מוועידת התביעות.
אך מלבד כל אלה, המדינה נותנת לניצולים מענקים והטבות נוספות. אלמנים/ות של ניצולי שואה שקיבלו תגמול מהאוצר זכאים גם הם לגמלה חודשית לאחר מות יקיריהם. כמו כן, ניצולים המקבלים קצבה ממדינת חוץ ועומדים במבחן הכנסה עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי של 2,000 שקל מהמדינה.
בנוסף, הרשות לזכויות ניצולי השואה משלמת מענק שנתי של 11 אלף שקל לשנה לניצולים בעלי הכנסה נמוכה שעומדים בתנאי הזכאות. ניצולים הזכאים לרנטת בריאות מגרמניה (BEG) זכאים מיולי 2019 לתשלום חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה בגובה של 400-100 יורו בחודש, בהתאם לגובה הרנטה המשולמת מגרמניה לניצול. תשלום זה הוא בנוסף למענק של 2,500 שקל המשולם בתחילת כל רבעון.
במהלך השנה הכירה ממשלת גרמניה בערים נוספות ברומניה כגטו פתוח. לפיכך, מי ששהה בגטאות אלה וטרם הוכרה זכאותו לקצבה עשוי להיות זכאי עתה לקצבה, ומי שכבר הוכרה זכאותו לקצבה יוכר עתה כניצול מהמעגל הראשון ויהיה זכאי להכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הזה.

מענקים חד פעמיים מוועידת התביעות

מלבד הקצבה המוענקת לניצולים העומדים בתנאי הזכאות מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, מעניקה הקרן פיצוי חד פעמי של 2,500 יורו לניצולים שאינם מקבלים קצבה מגורם אחר ועומדים בקריטריונים. יהודים שהתגוררו באלג’יריה בין יולי 1940 לנובמבר 1942 וסבלו מהגבלות על ידי הנאצים או משטר וישי עשויים גם הם להיות זכאים לפיצוי חד פעמי של 2,556 יורו מקרן הסיוע של ועידת התביעות.
ניצולים שקיבלו בעבר או מקבלים כיום קצבה (רנטה) חודשית ממקור גרמני אינם זכאים למענק מטעם קרן הסיוע. בנוסף, מעניקה ועידת התביעות פיצוי חד פעמי של 2,500 יורו לניצולים שהיו ילדים בשואה ועומדים בתנאי הזכאות. הפיצוי מיועד לניצולים שנולדו מ-1928 ואילך ונרדפו כיהודים.
מתחילת 2020, אלמן או אלמנה של ניצול שואה שקיבל בחייו קצבה מקרן סעיף 2 זכאים לתשלום תגמול מוועידת התביעות במשך תשעה חודשים, בתנאי שאינם מקבלים תגמול חודשי מהרשות לזכויות ניצולי השואה.

סיוע מהקרן לרווחה לנפגעי השואה

ניצולים התלויים בזולת ומקבלים קצבה או מענק על נרדפותם זכאים לתוספת של תשע שעות סיעוד מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. כמו כן, הקרן דואגת לתת 50 שעות סיעוד לניצולים העומדים בתנאי הזכאות, עם שחרורם מבית החולים, לחודשיים.

סיוע ממדינות אחרות

נרדפים ילידי פולין וותיקי מלחמת העולם השנייה העונים על הקריטריונים זכאים לקבל תגמול חודשי מממשלת פולין, פעם ברבעון. ממשלת אוסטריה משתתפת בהוצאות טיפול בבעיות רפואיות של ניצולים יוצאי אוסטריה ואלמנים או אלמנות שלהם, העומדים בקריטריונים לזכאות.
גם ממשלת צרפת מעניקה קצבה ליתומים שאחד מהוריהם או שניהם נפטרו במחנה בצרפת או תוך כדי גירושם מצרפת. הקצבה כוללת סכום חד פעמי מממשלת צרפת, 27,440 יורו, או רנטה חודשית של כ-500 יורו לחודש.
ניצולים יוצאי רומניה שהיו או שהם בהווה אזרחי רומניה וסבלו רדיפות על רקע לאום עשויים להיות זכאים לקצבה מממשלת רומניה. גובה הקצבה משתנה בהתאם לתקופת הרדיפות ועילת הנרדפות שיוכרו על ידי שלטונות רומניה.
ניצולים יוצאי הולנד זכאים בתנאים מסוימים לקצבת נכות לקורבנות רדיפות הגרמנים (WUV) מטעם ממשלת הולנד. אלמן או אלמנה של ניצול שנפטר עשויים להיות זכאים לקצבה זו. מקבלי קצבת נכות זו עשויים להיות זכאים גם להטבות נוספות, כגון טיפול רפואי ונפשי, שעות סיעוד והבראה, מכשירים רפואיים והוצאות נסיעה.
בנוסף, ניצולי שואה אשר גורשו על יד המשטר הנאצי למחנות השמדה וריכוז מחוץ להולנד או למחנות וסטרבורק, פוכט ואמרספורט בצו של כוחות הכיבוש, מתוך כוונה לשלחם למחנות הריכוז וההשמדה, זכאים לפיצוי חד פעמי מחברת הרכבות ההולנדית בגובה של 15 אלף יורו. גובה הפיצוי לאלמן או לאלמנה הוא 7,500 יורו, וגובה הפיצוי לילדי הניצול המנוח הוא 7,500-5,000 יורו. ניצולי שואה יוצאי בלגיה זכאים בתנאים מסוימים לקצבת נכות לקורבנות אזרחיים של המלחמה.

הטבות והנחות

לניצולי שואה מגיעות הנחות והטבות מתוקף מצבם, כמו 50% הנחה על חשבון החשמל לניצולים נזקקים על צריכת 400 הקילוואט-שעה הראשונים בכל חודש (כ-120 שקל לחודש), ותוספת של 3.5 מ"ק מים בתעריף הנמוך לחשבון המים.
כמו כן, ניצולי שואה עשויים להיות זכאים להנחה מחברות האינטרנט, הכבלים והלוויין. את גובה ההנחה קובעת החברה.
ניצולים מקבלים הנחה של עד 66% בארנונה, בהתאם למדיניות הרשות המקומית עבור 70 מ"ר משטח הדירה, או 90 מ"ר אם מתגוררים בדירה יותר מארבעה בני משפחה, וביקור שבועי של מתנדבים כדי להפיג את הבדידות וליצור קשרים חברתיים.

הטבות בטיפול רפואי

ניצולי שואה עשויים להיות זכאים להטבות ברכישת תרופות ואביזרים רפואיים. למשל, פטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות; מימון הוצאות פינוי באמבולנס; סיוע בקשיי ראייה ושמיעה ועזרה סיעודית.
"בשנה האחרונה חלו כמה שינויים משמעותיים מבחינת ניצולי שואה יוצאי רומניה וניצולי שואה המקבלים קצבת בריאות מגרמניה (BEG)", מציינת עו"ד אביבה סילברמן, מייסדת עמותת אביב לניצולי השואה. "יש עדיין ניצולי שואה רבים שאינם מודעים לשינויים האחרונים שנעשו ולעדכונים. הסיוע במיצוי זכויות שמעניקה עמותת אביב לניצולי השואה יכול להיות ההבדל בין עוני לחיים בכבוד וברווחה. אנו מזמינים את ניצולי השואה לפנות לעמותת אביב לניצולי השואה ולקבל סיוע מקצועי ללא כל תשלום במיצוי זכויותיהם".
מידע נוסף על הזכויות המעודכנות בארץ ובעולם אפשר למצוא באתר "כל זכות" ובאתר של עמותת "אביב לניצולי השואה". גם בתקופת משבר הקורונה אפשר לפנות למוקד הסיוע הטלפוני של העמותה, 5711*.
פורסם לראשונה: 18:00, 20.04.20