הנאמנים של חברת הבנייה לשעבר אורתם סהר תובעים 200 מיליון שקל מבעלי השליטה לשעבר וכן מחברי דירקטוריון ונושאי משרה לשעבר בטענה כי רשלנותם כביכול הביאה לקריסת החברה, שנכנסה להקפאת הליכים בשנת 2016.
לטענת הנאמנים, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה, חברי דירקטוריון לשעבר הסתמכו באופן עיוור על הנתונים שהציגו בעלי השליטה לשעבר, הדו"חות הכספיים היו מטעים והדבר אפשר לחברה לצבור הפסדים כבדים שניתן היה למנוע אותם.
2 צפייה בגלריה
פרויקט בנייה של אורתם סהר. ארכיון
פרויקט בנייה של אורתם סהר. ארכיון
פרויקט בנייה של אורתם סהר. ארכיון
(צילום: ניצן דרור)
רשימת הנתבעים כוללת בין השאר את שני בעלי השליטה בחברה לשעבר - עזבונו של היו"ר המייסד אורי דורי, והמנכ"ל לשעבר אמיר נחום, דח"צים, חברת AIG שביטחה את הדירקטורים בביטוח אחריות נושאי משרה, משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות' ששימש כרו"ח של החברה בזמנים הרלוונטיים ועוד.
הנאמנים, באמצעות עוה"ד שאול ברגרזון ויאיר ליבוביץ, טוענים בתביעה שהוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי בת"א, כי נושאי המשרה לשעבר כשלו בניהול רשלני ומסוכן של נכסי החברה, הציגו פרטים מטעים בדו"חות הכספיים, ולכן יש לחייב אותם, ביחד ולחוד, לשלם על מחדליהם שהביאו לקריסת החברה. לגבי משרד רו"ח נטען, כי המשרד התרשל ולא זיהה בזמן אמת את כרעי התרנגולת עליהם עומדת החברה.
לצרכי אגרה בלבד הוגבלה התביעה לסכום של 200 מיליון שקל, כאשר הנאמנים מבקשים מבית המשפט להורות על הרמת מסך כלפי בעלי השליטה לשעבר ולחייבם במלוא הנזקים שנגרמו למחזיקי אגרות החוב של החברה, "לאור מעשיהם ומחדליהם ומאחר שבין היתר, הם ניהלו את החברה תוך נטילת סיכונים בלתי סבירים באשר ליכולתה לפרוע את התחייבויותיה באופן שהוביל לקריסתה".
2 צפייה בגלריה
המנכ"ל לשעבר אמיר נחום
המנכ"ל לשעבר אמיר נחום
המנכ"ל לשעבר אמיר נחום
(צילום: מוטי קמחי)

חובות של מאות מיליוני שקל

בתביעה נטען כי מדובר בתביעות חוב של מחזיקי האג"ח בסך של כ-288 מיליון שקל, סכומי ערבויות בנקאיות שהוציאו בנקים ואשר כבר חולטו בסך של למעלה מ-100 מיליון שקל וכן חובות של נושים וספקים אחרים במאות מיליוני שקלים נוספים.
שאול ברגרזוןעו"ד שאול ברגרזוןצילום: יח"צ
במסגרת התביעה טוענים הנאמנים כי "עניינה בקבוצת חברות אשר היו בתהליך קריסה ארוך ומתמשך, שהתאפיין בין היתר בניהול כושל ורשלני, ממשל תאגידי לקוי, אי סדרים כספיים, פעילות תוך ניגוד עניינים והכל עוד תוך הצגת מצגים מטעים לנושים. בשומרי סף - נושאי משרה ורואי חשבון אשר התרשלו בתפקידם למרות המגמות והדגלים האדומים שהיו בפניהם, מה שהוביל לקריסתה של החברה. דו"חותיה הכספיים של החברה, אשר לנכונות האמור בהם אחראים הנתבעים, לא שיקפו את מצבה האמיתי של החברה, תוך שהם הציגו תמונה אופטימית ומטעה באופן מתמשך ולאורך שנים. הדבר אפשר לחברה, בין היתר, להוסיף ולפעול מספר שנים ולצבור הפסדים כבדים נוספים שהיו נמנעים, לגייס כספים מן הציבור באמצעות הנפקת אגרות חוב מעת לעת, לקבל אשראי בנקאי בהיקף גדול, להתקשר בהסכמים עם יזמים, לקבל אשראי ספקים וכדומה".
עוד נטען כי "למרות כל סימני האזהרה והדגלים האדומים שעמדו בפני הנתבעים, הצליחה החברה, בניהולם של הנתבעים, להתל בציבור עת גייסה במהלך שנת 2015 אגרות חוב בהיקף של כ-120 מיליון שקל".
לגבי הדירקטורים לשעבר, טוענים הנאמנים כי הדירקטוריון הסתמך באופן עיוור על המידע והנתונים אשר הוצגו לו על ידי הנהלת החברה, ללא בדיקה עצמאית, העלאת שאלות, חקר מעמיק בנתונים, או בחינה של משמעות הנתונים שהוצגו לו.
הנאמנים טוענים כי החברה הייתה צריכה להיכנס להקפאת הליכים שנתיים קודם לכן, בשנת 2014, ואז היו נמנעים ההפסדים הרבים שנצברו במהלך השנים 2015 ו-2016 שבסופו של דבר הביאו את החברה לחדלות פירעון ב-2016. לדבריהם, התנהלות רשלנית זו של חברי הדירקטוריון הסבה נזקים כספיים למחזיקי האג"ח של החברה וכן ליתר הנושים.
אורתם סהר הייתה חברה ציבורית, שמניותיה נסחרו בבורסה בתל אביב. לחברה היו שתי חברות בנות פעילות אשר גם הן נכללו בהקפאת ההליכים ומאוחר יותר בהסדר הנושים. ערב מתן צו הקפאת ההליכים, כל שלוש החברות עסקו בעיקר בבנייה, תשתיות, השקעות בנדל"ן בחו"ל, וייזום פרויקטים למגורים.
ערב הקריסה לחברות היו פרויקטים למגורים בשלבי ביצוע שונים בהיקף של כ-4,000 יח"ד, וכן פרויקטים למסחר ולמשרדים. הן העסיקו כ-325 עובדים ישראלים ועוד כ-250 עובדים מהרשות הפלסטינית. ב-26.10.16 ניתן צו הקפאת הליכים נגד החברות, לאחר שנקלעו לקשיים כלכליים ולחובות רבים שלא יכלו לפרוע אותם, ועו"ד ברגרזון ורו"ח קנה מונו לנאמנים לחברות. הנאמנים פעלו להשגת הסדר נושים במסגרתו הושלמו חלק ניכר מהפרויקטים של החברות.
יש לציין כי החברות מקבוצת אורתם עברו טלטלה מספר פעמים. בשנת 2016 נכנסה אורתם סהר להליך הקפאת הליכים וחברות בה נמכרו לצד שלישי. אולם, בשנת 2019 החברות בבעלותן החדשה נכנסו שוב להליכי חדלות פירעון ונמכרו שוב. יש לציין כי במהלך שנת 2020 נמכרו אורתם סהר הנדסה לקבוצת חנן מור אחזקות ומליבו לשבירו כאשר מלוא זכויות התביעה של אותן חברות לא נמכרו אלא נותרו בידי הנאמנים.
יש להדגיש כי התביעה המוגשת עתה על ידי הנאמנים מוגשת בגין התנהלות רשלנית נטענת של הבעלים לשעבר באורתם סהר (נחום ודורי ז"ל) עם כניסתה להקפאת הליכים בשנת 2016 ולבעלים הנוכחיים של חברות הקבוצה אין כל קשר לתביעה.
מאמיר נחום לא נמסרה תגובה.
את נאמני אורתם סהר מייצגים עוה"ד יאיר ליבוביץ וליאור בוק ממשרד ב.לוינבוק ושות' ועו"ד שאול ברגרזון ושמעון שמיע ממשרד ברגרזון ושות'.