למרות ההתנגדות החריפה, הממשלה אישרה הלילה סופית שני תיקונים לחוק התכנון והבנייה, המאפשרים שינוי הרכב מוסדות התכנון כך שמספר נציגי הממשלה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה יגדל, ברוב של 50 בעד, 37 נגד, ללא נמנעים. המהלך ספג ביקורת מצד ארגוני חברה וסביבה, שטענו לפוליטיזציה במוסדות התכנון.
תיקון 151 להצעת החוק, שאושר בקריאה שנייה ושלישית על ידי מליאת הכנסת, מאפשר להוסיף למועצה הארצית נציג מטעם השר ממשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית) וכן נציגי האוכלוסיות הערבית והחרדית. בנוסף, מ"מ מטעם המהנדסים והאדריכלים יהיה מקרב ארגון המייצג את הקבלנים ותורחב האפשרות למינוי נציג מהמוסדות להשכלה הגבוהה.
1 צפייה בגלריה
אורית סטרוק ויצחק וסרלאוף
אורית סטרוק ויצחק וסרלאוף
אורית סטרוק ויצחק וסרלאוף
(צילום: יואב דודקביץ ומשה מזרחי)
עוד מאפשר התיקון להוסיף לוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) נציג לארגון העוסק בחברה ורווחה, וכן משקיף של רשות הטבע והגנים. בנוסף, בוועדות המחוזיות יתווסף נציג של ארגון העוסק בחברה ורווחה ונציגים של משרד החקלאות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. בוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחו"ף) ובוועדה לשמירה על הקרקע החקלאית יתווספו נציגים של משרד החקלאות ומשרד הנגב.
תיקון 152 להצעת החוק מאפשר להגדיל את מספר חברי הממשלה או נציגיהם במועצה הארצית ל-13, לצורך מימוש החלטת הממשלה, במסגרתה הונחה שר הפנים להוסיף את שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק (הציונות הדתית), או נציגה להרכב המועצה, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים לצורך כינון הכנסת ה-37. עוד מציע התיקון לכלול בהרכב הוועדות המחוזיות במחוז צפון ודרום נציגי שרת ההתיישבות ונציג שיקבע שר הפנים בהתאם להמלצת הרשויות המקומיות.
מהחברה להגנת הטבע נמסר: "לצערנו, הלילה נעשה צעד נוסף של הממשלה לדחיקת הציבור והאינטרס הציבורי מתהליך קבלת ההחלטות בתחום התכנון בישראל. האיזון בין פיתוח בלתי מרוסן לבין שימור, ובין הממשלה לרשויות המקומיות ולציבור - הופר באופן בוטה במיוחד. התכנון המקצועי בישראל מופקע שוב ושוב לטובת אינטרסים פוליטיים. זהו יום עצוב במיוחד, לסביבה, לטבע ולאינטרס הציבורי בישראל".