ישראכרט צפויה לזכות לקוחות בהחזר של חודש דמי כרטיס ממוצעים במסגרת הסכם פשרה. מדובר בפיצוי כולל של כ-12.5 מיליון שקל. כך עולה מבקשה לאישור הסדר פשרה שהושג במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה בשנת 2019 נגד ישראכרט ואמריקן אקספרס. יש להדגיש כי הסדר הפשרה כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב שטרם ניתן על ידי השופטת עידית ברקוביץ.
במסגרת הבקשה נטען כי החברות גובות עמלת דמי כרטיס מבלי להודיע על כך קודם לתחילת גביית העמלה ומבלי שניתנה הודעה ברורה על כך כנדרש. בנוסף, נטען בבקשת האישור כי כאשר החברות מבצעות השבה ללקוחותיהן כשהן גובות מהם כספים שלא כדין, ההשבה אינה משוערכת כנדרש על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה.
1 צפייה בגלריה
כרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי
כרטיסי אשראי
(צילום: שאטרסטוק)
מנגד, ישראכרט ואמריקן אקספרס הגישו תשובה מטעמן בה נטען כי הן פועלות כדין ומעדכנות את לקוחותיהן בדבר תחילת גביית דמי הכרטיס כחודשיים לפני תחילת הגביה, כי כל הלקוחות קבלו הודעה במסגרת הודעות החיוב וכי ההודעה שנמסרה לחברי הקבוצה טרם תחילת הגביה תקינה ועומדת בדרישות הדין. כלומר, ישראכרט טענה כי כל הלקוחות עודכנו בתיבת ההודעות שהפטור מסתיים ולא נעשתה גביה ביתר.
בסופו של יום הצדדים ניהלו הליך גישור ובמסגרתו הגיעו להסדר פשרה, מבלי שכל צד מודה בטענות משנהו. הקבוצה המיוצגת תהיה כל לקוחות ישראכרט ואמריקן אקספרס אשר החברות החלו לגבות מהם דמי כרטיס מבלי שנשלחה להם הודעה כדין בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה, וכן כל לקוחות שתי החברות, אשר בשבע השנים שקדמו לגשת התובענה, החברות השיבו להן עמלת דמי כרטיס ללא תשלום הפרשי הצמדה וריבית לכל הפחות בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה – עד למתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה שהוגש.
מבחינת פיצוי כספי לחברי הקבוצה הוסכם כי בתוך 120 ימים לכל המאוחר מהמועד שבו פסק הדין שיאשר את הסכם הפשרה יהפוך להיות סופי, החברות יפצו את חברי הקבוצה בפיצוי כספי כולל של כ-12.5 מיליון שקל המהווה את הסכום המצטבר של שווי דמי הכרטיס החודשיים עבור חודש אחד של כלל חברי הקבוצה.
סכום הפיצוי לכל חבר קבוצה הוא 15 שקל, המהווה את הסכום הממוצע של דמי הכרטיס החודשיים שנגבו מחברי הקבוצה בתקופה הרלוונטית. פיצוי לקוח פעיל ייעשה בדרך של זיכוי כרטיס האשראי שברשותו. סכום הפיצוי עבור לקוחות שאינם פעילים (כ-.2.7 מיליון שקל) יועבר לקרן למימון תובענות ייצוגיות.
באשר להסדרה עתידית הוסכם כי בתוך 120 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה, הודעה בדבר סיומה הצפוי של הטבת פטור או הנחה בדמי כרטיס תימסר ללקוחות של החברות בדף נפרד אשר יהיה בו כדי להבטיח יידוע אפקטיבי. את המבקשים הייצוגים מייצגים עוה"ד זאב זייטמן ואירית רשף.
מישראכרט נמסר בתגובה: "במסגרת הסכם הפשרה נזכה את הלקוחות בהחזר של חודש דמי כרטיס ממוצעים. בנוסף, נפעל להגדלת הנראות הקיימת כיום בתיבת ההודעות בחשבונית החודשית לתחילת גביית דמי כרטיס בסיום תקופת הפטור על ידי צירוף הודעה נפרדת לכך לחשבונית".