אסטרטגיית היציאה של ישראל: צפו בריאיון עם הממונה על התקציבים באוצר
(משי בן עמי, ירון ברנר)

התאחדות הקבלנים בוני הארץ שוקדת על תוכנית שתאפשר לתת מענה לירידה החדה בתפוקות של הענף בעקבות משבר הקורונה והמחסור בעובדי בניין. על פי הצעת ההתאחדות, הממשלה תאפשר כניסה לישראל של 20 אלף עובדים זרים ו-20 אלף עובדים מהרשות הפלסטינית. העובדים שייכנסו כעת לישראל ישהו בבידוד של 14 יום שבסיומם יוכלו לצאת לאתרי הבנייה.
ההצעה הזו נועדה להתמודד עם ירידה חדה בתפוקות של ענף הבנייה. הירידה על פי הערכת ההתאחדות תחריף לקראת סוף החודש עם תחילת חג הראמדן. ההצעה גובשה במסגרת דיונים שמקיימת ההתאחדות עם משרדי הממשלה הרלבנטיים על אסטרטגיית היציאה מהמשבר של פעילויות מושבתות בענף.
1 צפייה בגלריה
אתר בנייה. צילום: נעה קסלר
אתר בנייה. צילום: נעה קסלר
אתר בנייה
(נעה קסלר)
מנתונים שאספה ההתאחדות עולה כי תפוקת ענף הבנייה והתשתיות עומדת כיום על כ-35% בלבד מתפוקתו בעבר לפני משבר הקורונה. זאת משום שנותרו בישראל רק 34 אלף מ-80 אלף העובדים הפלסטינים והזרים שעבדו בה ערב פרוץ המשבר.
על פי הנתונים, בכ-10% מאתרי הבנייה בישראל יש כעת עובדים זרים ובאתרים האלה עומדת תפוקת הבנייה על כ-60%. ביתר האתרים עומד היקף הבנייה על כ-30% בלבד. ההתאחדות מדווחת על ירידה של מעל ל-90% מהבנייה בדרום ובמחוז ירושלים, ירידה של כ-50% מהבנייה בצפון, ירידה של כ-30% מהיקף הבנייה במרכז הארץ ועל עצירה כמעט מוחלטת של הבנייה ביהודה ושומרון.
התוכנית שמגבשת ההתאחדות כוללת כיווני פעולה נוספים ובהם הקלות במסגרות האשראי שיקבלו היזמים, הקבלנים, תעשיות הבנייה הנלוות, נותני השירותים לענף - מהבנקים והמערכת החוץ בנקאית. בנוסף, התאמות שונות במערכת המיסוי לאור ההפסדים הצפויים בשל משבר נגיף קורונה.