על אף הנחיית בנק ישראל לחלק דיבידנד בשמרנות, בנק הפועלים מחלק דיבידנד בהתאם למדיניות המקורית שלו, העומדת על 40% מהרווח - בפועל מדובר ב-775 מיליון שקל. זאת לאחר שבדוחות הרבעון הרביעי קיצץ את החלוקה ל-20%, בהתאם להנחיות בנק ישראל. הבנק סיים את הרבעון עם רווח נקי של 1.93 מיליארד שקל, ירידה קלה של 3.5% לעומת הרבעון המקביל. הרווח משקף תשואה על ההון של 14.6%, לעומת 17% ברבעון המקביל.
בבנק ציינו כי על אף השפעות המלחמה והצורך להותיר עודפי הון לתרחישים שונים, הוחלט על דיבידנד בשיעור של 40%, זאת לאור עודפי ההון המשמעותיים של הבנק - אלה לדבריו מתבטאים בין היתר ביחס הלימות הון ליבה של 12.1%. בהפועלים מציינים שקיבלו מבנק ישראל אישור על שיעור חלוקה שכזה.
2 צפייה בגלריה
סניף בנק הפועלים בתל אביב
סניף בנק הפועלים בתל אביב
סניף בנק הפועלים
(צילום: רויטרס)
רווחיות בנק הפועלים אמנם נותרה גבוהה, אך השפעות הריבית הולכות ומתמנות. הכנסות המימון של הבנק ירדו ב-8% לעומת הרבעון המקביל, וזאת כתוצאה ממעבר כספים מהעו"ש, עליו הבנק לרוב לא משלם ריבית, אל הפיקדונות נושאי הריבית. כמו כן המדדים הנמוכים שהיו ברבעון הראשון השפיעו גם כן על הכנסות המימון.
לתוצאות הרבעון תרמו הפרשות מזעריות בסעיף ההפרשות להפסדי אשראי. אלה עמדו על 14 מיליון שקל בלבד, לעומת 185 מיליון שקל ברבעון המקביל. הסיבה לכך היא שיפור בתחזיות בפרמטרים מאקרו כלכליים שמשפיעים על ההפרשה הקבוצתית, כמו כן עלייה בהכנסות בסעיף ההפרשות הפרטניות (הפרשות הגין חובות בעייתיים ספציפיים שבסופו של דבר נפרעו).
תיק האשראי של הבנק רשמה צמיחה מינורית של 1% ברבעון הראשון ל-411.3 מיליארד שקל, כאשר בלטה עלייה של 1.9% באשראי לעסקים הקטנים לעומת ירידה של 0.4% באשראי לעסקים הגדולים - העסקים הגדולים היו מנוע הצמיחה באשראי של הבנק ברבעונים האחרונים. האטה נרשמה בסעיף פיקדונות הציבור כאשר אלה ירדו במהלך הרבעון הראשון בשיעור של 2.6% ל-539.9 מיליארד שקל.
בדומה לשאר הבנקים, גם בנק הפועלים הצטרף בתחילת המלחמה למתווה ההקלות של בנק ישראל שכלל דחייה בהלוואות לכלל הציבור ופטור מעמלות לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה. עלות ההקלות לבנק עומדת על 240 מיליון שקל - אם ההקלות היו מנוצלות באופן מלא מדובר היה בסכום של 543 מיליון שקל, כלומר שיעור ניצול ההקלות עומד על 44%.
בנוסף מספק הבנק נתונים עדכניים בדבר היקף ההלוואות שנמצאות היום בדחיית תשלומים. אלה עומדות על 9.3 מיליארד שקל נכון לסוף מרץ. בסך הכל מתחילת המלחמה ביצע הבנק דחיית תשלומים בהלוואות בהיקף של 29.3 מיליארד שקל, כלומר 68% מהסכום כבר חזר להיפרע.
מירב קריסטל, כתבתינו לענייני צרכנות על גל עליות המחירים
(צילום: ירון ברנר )
דוחות הפועלים מתפרסמים שלושה שבועות לאחר ההודעה המפתיעה של המנכ"ל דב קוטלר על פרישה מהתפקיד - הוא ימשיך בכהונה שלו עד לאיתור מחליף. בוועדת האיתור שהוקמה למציאת מחליף לקוטלר חברים הדירקטורים רונית אברמזון, דוד אבנר ונעם הנגבי.
הריבית הגבוהה ממשיכה לתרום לרווחיות הבנקים, אף שהשפעתה מתמתנת. בנק דיסקונט בניהולו של אבי לוי הרוויח ברבעון הראשון 1.05 מיליארד שקל. מדובר אמנם בירידה של 17.3% לעומת הרבעון המקביל, אך עדיין הנתון משקף רווחיות גבוהה ותשואה על ההון של 14.6%. ברבעון ההמקביל עמדה התשואה להון על 20.1%.
העברת כספים מהעו"ש לפקדונות במהלך השנה שעברה משמעותה בפועל היתה העברת כספים ממסגרת עליה הבנק בדר"כ לא משלם ריבית למסגרת שבה הוא משלם ריבית על כספי הלקוחות. גם ההשפעה החיובית של מדד המחירים בתקופת הדוח הייתה מתונה יותר ביחס לתקופה המקבילה (אולם היא צפויה להתחזק בתוצאות הרבעון השני בעקבות העלייה שנרשמה במדדים האחרונים). פער המדדים הוביל לירידה של 7.4% בהכנסות המימון של הבנק, ל-2.54 מיליארד שקל.

דיסקונט יחלק דיבידנד של 30% מהרווח הנקי

דיסקונט יחלק לבעלי המניות שלו דיבידנד בהיקף של 315 מיליון שקל, המהווה 30% מרווחי הבנק. זאת בעקבות הנחיית בנק ישראל להמשיך ולחלק דיבידנד בשמרנות בשל הימשכות המלחמה.
לאחר שברבעונים האחרונים נרשמה עלייה בהפרשות להפסדי אשראי של הבנק, בעיקר בשל השפעות המלחמה והחשש מהשלכותיה הכלכליות, ברבעון הראשון ישנה ירידה בהפרשות - ונתון זה תרם לשורת הרווח. ההפרשות להפסדי אשראי עמדו על 82 מיליון שקל לעומת 204 מיליון שקל ברבעון המקביל, והן היוו שיעור הפרשה של 0.12% בלבד מתיק האשראי.
2 צפייה בגלריה
סניף של בנק דיסקונט
סניף של בנק דיסקונט
סניף של בנק דיסקונט
(צילום: צפריר אביוב)
את השפעות המלחמה ניתן לראות בצמיחה בפעילות הבנק: תיק האשראי של הבנק צמח במהלך הרבעון הראשון ב-1.2% בלבד ל-262 מיליארד שקל, על רקע ההאטה הכלכלית המתאפיינת מירידה בביקוש לאשראי. צמיחה מפתיעה וחדה יחסית הייתה באשראי הצרכני שעלה ב-3% במהלך הרבעון הראשון. פיקדונות הציבור בבנק רשמו ירידה קלה של 0.7% ל-295 מיליארד שקל.
בדומה לשאר הבנקים גם דיסקונט הצטרף בתחילת המלחמה למתווה ההקלות של בנק ישראל שכלל דחייה בהלוואות לכלל הציבור ופטור מעמלות לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה. בדיסקונט מציינים כי היקף ההקלות וההטבות שהעניק הבנק ללקוחותיו עומדים על 202 מיליון שקל, מתוכם 70 מיליון שקל בתרומות. אם ההקלות היו מנוצלות באופן מלא, הסכום היאע עומד על 296 מיליון שקל.
בנוסף מספק הבנק נתונים עדכניים בדבר היקף ההלוואות שנמצאות היום בדחיית תשלומים. אלה עומדות על 8.1 מיליארד שקל נכון לסוף מרץ. בסך הכל מתחילת המלחמה ביצע הבנק דחיית תשלומים בהלוואות בהיקף של 17.3 מיליארד שקל, כלומר יותר ממחצית מהסכום כבר חזר להיפרע.
גם בנק יהב פרסם היום את הדוחות הכספיים שלו לרבעון הראשון, כאשר הרווח הנקי הסתכם ב-91.6 מיליון שקל, לעומת 97.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 6%. מהבנק נמסר כי הירידה נובעת בעיקר מעלייה בהפרשה למיסים על הרווח, עקב השפעת חוק תשלום מיוחד לשם השגת יעדי התקציב.