השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש ינואר היה 13,171 שקל, עלייה של 5.8% לעומת ינואר 2023, אז עמד השכר על 12,451 שקל. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) שמתפרסמים היום (חמישי).
בחודשים נובמבר 2023 - ינואר 2024 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-5.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.2% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2023. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 11,238 שקל, עלייה של 3.1% לעומת ינואר 2023 (10,904 שקל).
1 צפייה בגלריה
תלוש משכורת
תלוש משכורת
תלוש משכורת
(צילום: shutterstock)
התאוששות מסוימת נרשמה במספר המשרות המאויישות במשק: מספר משרות השכיר היה 3.906 מיליון, עלייה של 0.5% לעומת דצמבר 2023 (3.886 מיליון) וירידה של 2.5% לעומת ינואר 2023 (4.005 מיליון). אם מסתכלים על שלושת החודשים נובמבר 2023-ינואר 2024, ניתן לראות כי נתוני המגמה מצביעים על ירידה במספר משרות השכיר: בשלושת החודשים האלה ירד מספר משרות השכיר ב-1.9% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 5.1% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2023.
מאומדני הבזק לחודש פברואר 2024, שמתבססים על נתונים חלקיים בלבד, עולה כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים עמד על 13,297 שקל, עלייה משמעותית של 10.7% לעומת פברואר 2023 (12,009 שקל). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 13,533 שקל, עלייה של 9.2% לעומת פברואר 2023 (12,399 שקל).
לפי אומדני ההבזק לחודש פברואר 2024 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.084 מיליון, עלייה של 0.6% לעומת ינואר 2024 (4.060 מיליון) וירידה של 4.0% לעומת פברואר 2023 (4.253 מיליון).

השכר ומשרות השכיר בענף ההייטק

התאוששות מסוימת נרשמה גם בענף ההייטק בחודש ינואר: השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 30,126 שקל, עלייה של 5.3% לעומת ינואר 2023 (28,611 שקל).
במיוחד נרשמה התאוששות קלה במספר העובדים בענף, אחרי ירידה בחודשים האחרונים: מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 398.4 אלף, עלייה של 0.4% לעומת חודש דצמבר 2023 (396.7 אלף) וכמעט ללא שינוי לעומת ינואר 2023 (398.0 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 10.2% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש דצמבר 2023 (10.2%).