האם נראה בקרוב שיפור ניכר בשירותי הדואר בישראל? שר התקשורת יועז הנדל קיבל את המלצות ועדת רוזן לבחינת שירותי הדואר, שלפיהן יתווספו נקודות מסירת דואר, 90% מהפריטים הנשלחים בדואר יגיעו לנמענים תוך 3 ימים ו-100% מהם - תוך חמישה ימים. תחום המכתבים ייפתח לתחרות והחברה תתבקש לקצר את זמני ההמתנה במענה הטלפוני שלה - כך שלא יעלה על 6 דקות, לפי חוק. עוד המלצה שבכוונת המשרד ליישם: הפיכת בנק הדואר לבנק הנותן שירותים פיננסיים נוספים כבנק חברתי הנגיש לכל האוכלוסייה.
כן נמסר ממשרד התקשורת כי: "שוק החבילות אינו עומד בסטנדרט בינלאומי ונדרש ייעול ושיפור משמעותי. המשרד יקדם רפורמה בשוק החבילות בהקדם עם המלצות לצעדים רגולטוריים. המטרה היא למנוע כשלי שוק, להבטיח תחרות ערה ואיכות שירות לציבור. החלק הארי של החבילות נכנס לארץ באמצעות חברת הדואר, והמשרד יבחן כי אין כשל תחרותי במקטע זה".
1 צפייה בגלריה
1
1
דואר ישראל
לפי משרד התקשורת, על חברת הדואר להציג בתוך 40 ימים תוכנית מעבר לשירותים מקוונים בכל תחומי פעילות חברת הדואר ובנק הדואר: לקצר את זמני ההמתנה בסניפים ובמענה הטלפוני, ליצור מודל המבטיח עמידה בתקני השירות הנוגעים למסירת מכתבים, ולפשט ולקצר את תהליכי איסוף החבילות.
"השר הנחה את הדרג המקצועי במשרד לנקוט באכיפה מוגברת, שיטתית ויעילה, גם באמצעות הגדלת סכומי העיצומים הכספיים, על מנת להבטיח את יישום ההחלטות", כך נמסר.
הוועדה, שהתכנסה ב-2018, בימי כהונתו של שר התקשורת דאז איוב קרא, בעצם מקדמת את הליך ההפרטה של תחום הדואר בישראל, כך שמתחרות של דואר ישראל (כדוגמת מסר ודפוס בארי), יוכלו להיות שחקניות בתחום מכתבים ומעטפות של הצרכן הפרטי וכן במרכזי חלוקת דואר שכיום הם בבעלות חברת דואר ישראל או בשותפות עמה. בכך המדינה מתנערת מחובתה לאזרחיה: לספק להם שירותי דואר נאותים (חובה שבה לא עמדה במשך שנים, לפי מספר התלונות הרב על שירותי הדואר, שפחת לאחרונה) ומפריטה את התחום, מפקירה אותו בידיים פרטיות, בתקווה שפתיחת השוק לתחרות תביא לשירות טוב יותר.
כדי לסייע בכך, המשרד מתחייב ליצור מגרש משחקים רגולטורי מאוזן בין כלל השחקנים בענף הדואר, לפי המלצת הוועדה.
בהודעה לעיתונות ששלח משרד התקשורת נכתב כי: "על מנת ליצור שיווי משקל תחרותי במרכזי החלוקה, בעלי היתר יוכלו להתחרות בכל 'שרשרת הערך' של שירותי הדואר בתחום השמור. במקטע של מרכז החלוקה הם ייהנו ממחיר מבוסס עלות ובאופן הזה ימנע מחברת הדואר היתרון בהותרת מרכזי החלוקה בבעלותה, כך שהמגבלה התחרותית תצומצם ואף תתבטל.
"כצעד משלים, הוועדה ממליצה לקבוע כי ברירת המחדל תהא חלוקה לתיבות מכתבים, ורק במקרים מסוימים תתאפשר הקמה או הרחבה של מרכזי חלוקה. המשרד לא יאפשר לחברת הדואר להקים מרכזי חלוקה חדשים, אלא בכפוף למודל שיתוף וולונטרי עם בעלי היתר מהותיים אחרים בשוק או במתן אישור חריג".