משרד העבודה אינו מתיר עוד לקיים בחינות מטעמו למקצועות השונים בשפה הערבית - אלא רק בעברית. ל-ynet נודע כי האגף להכשרה מקצועית במשרד שיגר מכתבים לכל מוסדות הלימודים המקיימים קורסים בהכשרה מקצועית באמצעות המרכזות הבכירות ביחידות הבחינות האזוריות, לפיהם לא יתקיימו יותר מבחנים מטעם המשרד שלא בשפה העברית.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו, האזינו לפודקאסט הכלכלי היומי "כסף חדש", וסמנו "כלכלה" בהתראות אפליקציית ynet
בין השאר, נשלח ב-4 באוגוסט מכתב בעניין ההוראה לקיום בחינות בשפה העברית בלבד בתחום החשמל והאלקטרוניקה.
במכתב נאמר:
"הריני להביא לידיעתכם כי בחינות הגמר לקורסים במגמות חשמל ראשי שנפתחו החל מתאריך 1 ביולי 2023 תהיינה בשפה העברית בלבד. כמו כן כל הבחינות בתחום החשמל והאלקטרוניקה המופיעות בטבלת הבחינות המקוונות תהיינה בשפה העברית בלבד".
על המכתב חתומה מלכה אביטל, מנהלת תחום הבחינות באגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה. העתקיו נשלחו למנהל האגף הבכיר להכשרה מקצועית, למפקח המקצועי חשמל ואלקטרוניקה ולכל תחום הבחינות.

"המשמעות היא חיסול הקורסים במגזר הערבי"

תלמידים ערבים בקורסים של המשרד טוענים כי לא יוכלו לעמוד בחלק מהבחינות שכן שליטתם בשפה העברית אינה מספקת וקובלים שההחלטה נובעת מטעמים גזעניים. היו אף תלמידים שטענו שההוראה נועדה להכשילם מלקבל תעודת מקצוע מאושרת מטעם המדינה.
ממסמכים שהגיעו לידי ynet מתברר כי עד לחודש יולי השנה ניתן היה להיבחן, למשל, בתורת החשמל למוסמך ומכונות חשמל למוסמך, הן בשפה העברית והן בשפה הערבית. החל מהחודש האחרון בוטלה האפשרות להיבחן בשפה הערבית בבחינות משרד העבודה בחשמל ובאלקטרוניקה.
המקצועות שבהם יש להיבחן במבחן מטעם משרד העבודה בנוסף לחשמלאים ויתקיימו אך ורק בעברית: חשבונאות, מורי נהיגה, בודקי שכר, חשבי שכר, מזכירות רפואית ועוד.
מנהל המכללה הטכנולוגית עתיד בירן שבירושלים, חלדון חמורי, אמר ל-ynet: "אנחנו עובדים במשך 25 שנה עם תלמידים מהמגזר הערבי ולתלמידים שלנו בתחום החשמל והאלקטרוניקה קשה להיבחן גם בשפה הערבית אז בשפה העברית זה יהיה בלתי אפשרי, פשוט מכשילים אותם. אם מחליטים לשנות גם בכל במקצועות האחרים זה אומר שמחסלים את הקורסים במגזר הערבי. פנינו למשרד העבודה ואנחנו מחכים לתשובה".
4 צפייה בגלריה
ועידת הנדל"ן
ועידת הנדל"ן
שר העבודה יואב בן-צור
( צילום: עוז מועלם)
בלשכת שר העבודה, יואב בן-צור, אישרו ל-ynet כי ההוראה החדשה אכן ניתנה על ידי האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה.
יש לציין כי בחוק הלאום שחוקק ב-2018 הוגדרה השפה העברית כשפה רשמית במדינת ישראל והשפה הערבית הוגדרה כ"שפה בעלת מעמד מיוחד". מבקרי חוק הלאום טענו כי ההשלכות שלו יהיו בדיוק החלטות כמו זו שהתקבלה כעת במשרד העבודה.

משרד העבודה: "עברית היא היא השפה הרשמית במדינת ישראל"

ממשרד העבודה נמסר כי "האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה אמון על הכשרת כוח אדם מיומן ומקצועי למשק, מתוך שאיפה לסייע לפרט להשתלב בצורה מיטבית בשוק התעסוקה הישראלי ולקידום מוביליות חברתית ותעסוקתית.
"לפיכך קיימת חשיבות שבתום ההכשרה המקצועית, הבוגר יהיה בעל אוריינות שפתית ובעל כישורים אשר יסייעו להשתלבותו בשוק התעסוקה הישראלי.
"השפה העברית הינה השפה הרשמית במדינת ישראל ולפיכך ככלל קורסי ההכשרה ובחינות הגמר הממלכתיות יתקיימו בשפה העברית".
עוד נאמר בתגובת משרד העבודה, כי "בתאריך 4.8.2023 עדכן האגף להכשרה מקצועית כי בחינות הגמר בחשמל תתקיימנה בשפה העברית בלבד. מקצוע החשמל הינו מקצוע המחייב רישיון מתוקף חוק ומחייב הכרת התקנות. יתרה מכך, אף הרגולטור בתחום טוען כי חובה שהבחינות תהיינה בעברית בלבד מנימוקים אלו. אי לכך ההחלטה התקבלה בהתאם לנתונים המעידים כי הדרישה לבחינות בשפה הערבית הינה נמוכה".
יצוין כי בכל השנים עד כה התקיימו בחינות בשפה הערבית ולא נאמר דבר בעניין כישורים המחייבים את ידיעת השפה העברית לצורך קבלת אישור לעבודה במקצוע החשמל והאלקטרוניקה.
בתשובה לשאלה נמסר ממשרד העבודה, כי "במגמת חשמל מוסמך בשנת 2022 נבחנו 100 נבחנים בשפה הערבית ו-1,830 נבחנים בשפה העברית".
עוד טענו במשרד העבודה, כי "כבר ב-9.7.2019 פורסם על ידי האגף מסמך בנושא שמהותו חשיבות ידיעת השפה העברית לצורך השתלבות בשוק התעסוקה והצורך בהסרת חסמים בדרכי ההיבחנות, כדי שיכולותיהם של התלמידים תבואנה לידי ביטוי בעת הבחינה ומבלי לפגוע במהות המקצוע".
יצוין שגם לאחר אותה הוראה ועד עתה ניתן לתלמידים, ששפת האם שלהם ערבית, להיבחן בערבית בבחינות של משרד העבודה.