הפיקוח על הבנקים הודיע כי מבדיקה שביצע בנושא חיוב כרטיס מבוטל עלה כי כאל (חברת כרטיסי אשראי לישראל) כיבדה, במקרים מסוימים, חיובים שהתקבלו בכרטיס אשראי שבוטל. בעקבות כך הוחלט על הטלת עיצום כספי על החברה בסך 650 אלף שקל.
הבדיקה העלתה כי כאשר לקוח מבטל את כרטיס האשראי, עסקאות שמתקבלות בכרטיס זה, לאחר מועד הביטול, נחסמות כנדרש. יחד עם זאת, ישנן נסיבות מסוימות בהן כרטיס האשראי המשיך להיות מחויב, חרף ביטולו על ידי הלקוח. לפיכך, הפיקוח על הבנקים דרש מכאל לתקן את הליקוי שנמצא ולמנוע הישנות מקרים מסוג זה.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
כרטיס אשראי ויזה כאל
כרטיס אשראי ויזה כאל
כרטיס אשראי ויזה כאל
עמדת הפיקוח על הבנקים היא כי בנסיבות הנדונות כאל לא הייתה רשאית לאפשר קליטת עסקאות בחשבון לקוחותיה. בנסיבות בהן בוטל הכרטיס, החברה אינה צריכה להניח מיוזמתה מהם רצונותיו של הלקוח בקשר לחיוב כרטיסו המבוטל. ככל שהחברה מעוניינת לתת שירות ללקוח לאחר שהסתיים החוזה בין הצדדים, ראוי כי החברה תחדש את החוזה בצורה פורמלית לאחר שביררה את זהותו של מחזיק הכרטיס וקיבלה את הסכמתו לכך, לרבות לעניין גביית עמלות. חיוב הלקוחות בנסיבות אלה עומד בבחינת הפרת הוראות הפיקוח על הבנקים.
יצוין, כי בדיקת הפיקוח על הבנקים במקרה דנן החלה בעקבות איתור ליקוי רוחבי דומה בחברת מקס, אשר גם בגינו הוטל עיצום כספי על החברה.
המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "חיוב לקוח לאחר ביטול כרטיס החיוב וסיום ההתקשרות החוזית אינו תקין ועלול לפגוע ביכולת ההסתמכות ובזכויות הלקוח. הפיקוח על הבנקים ימשיך לאכוף את קיומן של ההוראות, על מנת לוודא שלקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי מקבלים שירות ראוי והוגן".

קנס של כמעט מיליון שקל למקס

בחודש אוגוסט האחרון הודיע בנק ישראל כי יטיל עיצום כספי של 900 אלף שקל על חברת כרטיסי האשראי מקס, בגין המשך חיובים בכרטיסים שבוטלו בשל חשד להונאה. "מתלונת ציבור שהתקבלה בפיקוח על הבנקים, בנושא חיוב בעסקאות בכרטיס חיוב מבוטל עלה, כי במקרים מסוימים חברת מקס כיבדה חיובים שהתקבלו בגין הרשאה לחיוב כרטיס האשראי, וזאת חרף העובדה שהכרטיס בוטל", כך נמסר.