בישראל אין חוק המגדיר מיהם ידועים בציבור, ואין קטגוריה רישומית של ידועים בציבור במרשם האוכלוסין. אין מדובר ב"סטטוס", ולכן אפשר להפוך לידוע בציבור או להיפרד מידוע בציבור מבלי לשנות כלל את רישום סטטוס ה"רווק".
"עובדה זו", מסבירה עו"ד יהודית מייזלס, מומחית בדיני משפחה וירושה ומרצה לדיני משפחה בביה"ס למשפטים במכללה למנהל, "מקשה על בתי המשפט ועל המוסדות שונים לדעת אם ולמי יש ידוע בציבור". גיבשנו באמצעות עו"ד מייזלס מדריך שאלות ותשובות בנושא.
1 צפייה בגלריה
טלוויזיה
טלוויזיה
"מומלץ לידועים בציבור לערוך גם צוואה"
(צילום: שאטרסטוק)
לאחרונה צמצם בית המשפט העליון את ההכרה במוסד הידועים בציבור, בניגוד למגמה שהרחיבה את ההגדרה. עו"ד מייזלס מציינת כי "פסק הדין עסק ביהודייה ובמי שאינו יהודי, שניהלו משק בית משותף תחת קורת גג אחת במשך שנה וחצי ועמדו להינשא. שלושה חודשים לפני החתונה נהרגה האישה בתאונת דרכים. בית המשפט העליון קיבל את עמדת חברת הביטוח וסירב להכיר בבן הזוג הנותר בחיים כזכאי לפיצויים מחברת הביטוח.
"פסק הדין קבע כי בני הזוג לא היו ידועים בציבור, וכי חסרות ראיות ממשיות להוכחת כוונה זו - כמו קיומו של חשבון בנק משותף, ילדים משותפים או טקס פורמלי למיסוד הקשר".
עו"ד דלית יניב-מסר, מומחית לדיני משפחה, מוסיפה כי "המשמעות היא שזוגות ייאלצו לעגן את מערכת היחסים ביניהם בהסכם מחייב. כמו כן, בעקבות פסק הדין סביר להניח כי חברות ביטוח והמוסד לביטוח לאומי עלולים אף הם לצמצם את הגדרתם לגבי ידועים בציבור, באופן שיפגע בזכויותיו של מי מבני הזוג לרשת את משנהו, לקבל קצבת שאירים, ליהנות מזכויותיו הפנסיוניות וכיוצ"ב. פסק הדין מלמד כמה חשובה חקיקה מסודרת שתיתן מענה לשינויים החלים בחברה ובמבנה החברה, וכל זאת כדי ליצור ודאות".
במקרה אחר שהגיע עד לבית המשפט העליון, דובר בבני זוג שהכירו דרך מודעה בעיתון, אשר ערכו הסכם ובו כתבו כי הם אינם ידועים בציבור. עו"ד מייזלס מציינת כי "לימים האיש נפטר, ולמרות האמור בהסכם קבע בית המשפט העליון כי לא ניתן לומר שהיא אינה ידועתו בציבור, ולכן הוענקה לה קצבת השאירים. כמו כן האיש, שעבד בחברת אוטובוסים, חי חיים כפולים כ-30 שנה. כלומר, בעת שהיה נשוי ניהל מערכת יחסים עם אישה נוספת. בסופו של דבר הוכרה האישה הנוספת כידועה בציבור, לעניין זכויות סוציאליות".
ככלל, בבתי המשפט ההגדרה נקבעת על בסיס הנסיבות והיא משתנה ממקרה למקרה. עו"ד מייזלס מסבירה כי "במהלך השנים נפסק כי אין זמן מינימלי שצריך להיות ביחד כדי להיחשב ידועים בציבור, אין חובה של מגורים באותה דירה, אין דרישה לקיומו של חשבון משותף, ואפילו אפשר להיחשב ידוע בציבור של מישהו, למרות שהוא או היא נשואים לאחר. בנוסף, אדם יכול להיחשב ידוע בציבור לצורך קבלת זכות מסוימת, למשל ירושה, אך לא להיחשב ככזה לצורך קבלת זכות אחרת, למשל מזונות מבן הזוג.
"לכן מומלץ מאוד שתערכו הסכם ממון ואולי גם צוואה, שבהם תסדירו את מערכת הזכויות והחובות שאתם מתכוונים שיחולו עליכם במקרה של פרידה או מוות. אגב, גם בהסכם זה לא תוכלו להצהיר על עצמכם כידועים - שכן כאמור אין זה סטטוס, אלא מצב עובדתי הדורש בחינה, שלא ניתן לקבוע מראש. מצד שני, תוכלו לכתוב מה הן הזכויות והחובות שתרצו להחיל על עצמכם בין אם תוכרו בדיעבד כידועים בציבור ובין אם לא".
מה ההבדל בין זוג שנישא לבין זוג ידוע בציבור? בני זוג שהם ידועים בציבור, בניגוד לבני זוג שנשואים, אינם צריכים להתגרש. אגב, גם בני זוג שהתחתנו ברבנות וגם בני זוג שהתחתנו באופן אזרחי בחו"ל צריכים להתגרש בבית הדין הרבני, בהנחה שמדובר ביהודים. יש עוד הבדלים רבים בין מערכת הזכויות והחובות שחלות על ידועים בציבור בהקשר של רכוש, מזונות וירושה, לבין אלה שחלות על זוגות נשואים.
אנחנו זוג לא נשוי שלאחר שנות זוגיות רבות החליט להיפרד. מה יהיה על הבעלות ועל הרכוש וחלוקתו? עו"ד מייזלס מסבירה כי אחד ההבדלים המרכזיים בין בני זוג נשואים לבני זוג ידועים בציבור הוא בהיבט הרכושי. "חוק יחסי ממון מניח שיתוף רכושי אוטומטי בין בני זוג נשואים, הנקרא 'איזון משאבים', וזאת ביחס לכל הרכוש שצברו במהלך הנישואים, בין אם נרשם על שניהם או רק על אחד מהם.
"לעומת זאת, כאשר מדובר בידועים בציבור, ובהיעדר חוק מנחה, בתי המשפט יחילו מבחנים נוקשים, שכן לא ידועה כוונתם של הצדדים: האם בכוונה לא נישאו? האם מסיבה אידיאולוגית? האם כי טרם הספיקו? בדיקה זו נעשית בדיעבד והיא יכולה להוביל להכרעות שונות. בית המשפט יבחן את מהות וטיב היחסים, ובעיקר ינסה להתחקות בדיעבד אחרי כוונת כל אחד מהם. התוצאה יכולה אפילו להוביל למצב שבו נכס מסוים ייחשב משותף, אבל אחר ייחשב נפרד.
עו"ד יהודית מייזלסעו"ד יהודית מייזלסצילום: נועה מגר
"חשוב: הנטל להוכיח שיתוף ברכוש בין ידועים בציבור הוא נטל מוגבר, ויש להוכיח אותו בכל נכס ונכס. כלומר, להבדיל מבני זוג נשואים שאצלם ההנחה - שאינה ניתנת לסתירה ואלא אם נערך הסכם ממון - היא שכל רכוש שנצבר במהלך חיי הנישואים הוא בר שיתוף, ידועים בציבור 'מתחילים מאפס' ויש להוכיח כוונת שיתוף בכל נכס ונכס".
אנחנו זוג לא נשוי. חיים כבר 10 שנים יחד באותה דירה ויש לנו 2 ילדים משותפים. החלטנו להיפרד. כיצד למעשה מתבצע הליך "הגירושים" כשלא נשואים. אין הליך גירושים פורמלי שצריך לבצע. אך אם לא תגיעו להסכמות בנוגע לכלל הנושאים הקשורים לפרידה, כמו רכוש, חלוקת הזמן של הילדים בין הבתים, מזונות לילדים, מזונות בין בני הזוג, הנושאים הללו יידונו בבית המשפט לענייני משפחה. עו"ד מייזלס מדגישה כי "אין סמכות לבתי הדין הרבניים ביחס לידועים בציבור, ולכן במקרים אלה אין מה שמכונה 'מרוץ הסמכויות'".
אנחנו זוג בפרק ב'. אנחנו חיים יחדיו 8 שנים לאחר ששנינו התאלמנו ויש לנו ילדים לא משותפים. אם לא נעשה צוואה, מה הדין? סעיף 55 לחוק הירושה מסדיר את ההורשה בין ידועים בציבור במקרה שלא השאירו אחריהם צוואה, וקובע שאיש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ואף אחד מהם אינו נשוי לאחר – המצב המשפטי רואה את בן הזוג ידוע הציבור שנותר בחיים כזכאי להיות יורש, ממש כמו שהיה אילו היו נשואים זה לזה.
עו"ד מייזלס מסבירה: "בפסק דין שניתן בשנת 2004 קבע בית המשפט המחוזי שהסעיף הזה יחול גם על ידועים בציבור בני אותו מין, והמילים: 'איש ואישה' יפורשו כאילו נכתב גם 'איש ואיש', כי במהות אין הבדל בזכויות בין זוג הטרוסקסואלי לזוג להט"בי".
אנחנו בשנות ה-80 לחיינו. זוג לא נשוי (פרק ב') כבר 7 שנים. אני מתגוררת בדירה של בן זוגי והוא נפטר לאחרונה. האם ילדיו יכולים להוציא אותי מדירתו? עו"ד מייזלס: "כדי להשיב על שאלה זו יחפשו שני מסמכים: הסכם ממון וצוואה - אם אחד ממסמכים אלה מקנה לך זכויות כמו זכות מגורים בדירה אחרי פטירתו, הם לא יוכלו להוציא אותך מן הדירה. אם לא הוענקו לך זכויות באחד ממסמכים אלה, הדרך היחידה להישאר בדירה תהיה להגיש תביעה ולטעון לזכויות רכושיות בה. אבל אם זו דירה שהייתה לו מלפני הקשר איתך, יש להניח שללא זכות כתובה מפורשת - לא תוכלי להישאר בדירה ותהיי נתונה לחסדי הילדים שלו".
אנחנו זוג חד-מיני לא נשוי, שחי יחדיו בדירה משותפת כבר שנים. האם המדינה רואה בנו כזוג נשוי? ככלל, המדינה מכירה בידועים בציבור חד-מיניים באופן שווה לידועים בציבור שאינם חד-מיניים. אולם, המדינה לא תראה בכם זוג נשוי, אלא אם כן נישאתם בחו"ל במדינה שמכירה בנישואים חד-מיניים. בהתאם להלכה משפטית שניתנה על ידי בג"ץ בשנת 2006 בשם הלכת בן ארי, תוכלו להירשם במרשם האוכלוסין בדיוק כמו כל זוג שהתחתן באופן אזרחי מחוץ לישראל, במדינה שמכירה בנישואים אלה ובהתאם לתעודת הנישואים של אותה מדינה.
האם ידועים בציבור יכולים לעשות הסכם ממון? "ידועים בציבור, הרבה יותר מבני זוג נשואים, חייבים לעשות הסכם ממון, כי אחרת אם ייפרדו, בית המשפט יתקשה לדעת למה הם התכוונו ברמת הרכוש והמזונות", מסבירה עו"ד יהודית מייזלס. "מאחר שאין חוק במדינת ישראל אשר מסדיר מה מגיע לידועים בציבור האחד מהשני, בניגוד לבני זוג נשואים שחל עליהם חוק יחסי ממון, זו התצורה המשפחתית שהכי זקוקה להסכמי ממון. מומלץ לידועים בציבור לערוך גם צוואה".
המחלוקת שמעכבת חקיקה שתסייע לאלמנות המלחמה - ראיון עם אנה בן ואליד וטל אפרת נחמיאס
(צילום: ירון ברנר)
פורסם לראשונה: 00:01, 14.06.24