המשק הישראלי התאושש באופן משמעותי ממשבר הקורונה החמור, ובשל כך היו שיעורי גידול מרשימים בהכנסות ממיסים בשנה החולפת גם בהשוואה ל-2019, שנת טרום הקורונה. כך עולה מדוח שפרסמה היום (רביעי) רשות המיסים.
בדו"ח מוסבר כי חל גידול בעיקר בהכנסות ממיסוי מקרקעין, הכנסות משוק ההון והכנסות מרווחי הון ואופציות לעובדים. במחצית הראשונה של 2022 הגידול בהכנסות ממיסי מקרקעין עדיין מסביר חלק ניכר מהעלייה, אך בהכנסות ממיסים עקיפים (מכס, מיסי קניה, מע"מ) מדובר בעלייה מתונה יותר בתקופה של ינואר 2021-יוני 2022 לעומת התקופה המקבילה (ינואר 2020 - יוני 2021).
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בהכנסות ממיסים ישירים (מס הכנסה, מיסי נדל"ן) מסוף שנת 2021 ועד אמצע שנת 2022 נמשכה מגמת העלייה, אך התמתנה מעט. ההכנסות ממיסים עקיפים היו במגמת עלייה אף הן, אך בשיעור מתון יותר. מתחילת שנת 2022 השתנתה המגמה וההכנסות מצויות במגמת ירידה.
הכנסות מרווחי הון וניכויים מאופציות לעובדים בשנת 2021 הגיעו לשיא בסך כולל של כ-12 מיליארד שקל. לאורך השנים השתנה הרכב ההכנסות מרווחי הון. הכנסות מחברות שהיוו 61% - 70% בשנים 2014-2013 בהתאמה, ירדו לכ-40% בשנים 2015 - 2020, פרט לשנת 2019. בשנת 2021 ירד משקל ההכנסות מרווחי הון חברות ל- 24% בלבד, למרות העלייה בהיקף הכנסות אלה. הירידה במשקל החברות נבעה מעלייה חדה בהכנסות מרווחי הון יחידים.

ההכנסות מענף הפיננסים עלו ל-20%

מנתוני הגבייה מניכויים מתברר כי הענף בעל המשקל הרב ביותר בשנת 2021, בדומה לשנת 2020, הינו ענף הפיננסים. משקלו עלה מ-18% בשנת 2020 ל-20% בשנת 2021. בשנת 2021 חל שינוי במשקלם של רוב הענפים. כך, מידע ותקשורת (ענף ההייטק) עלה ל-13%, פעילות מקצועית ל-10%, התעשייה ירדה מ-12% בשנת 2020 ל-11% בשנת 2021.
עם הגידול בפעילות בתחום הנדל"ן, ההכנסות ממיסי מקרקעין צמחו במהירות לאורך שנת 2021 - והגיעו לשיאן בחודש אוקטובר 2021, עלייה של 231%(!) בהכנסות ממס שבח ושל 211%(!) בהכנסות ממס רכישה, לעומת אוקטובר 2019, בעקבות גידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות. הגידול החד במספר העסקאות נבע, בין היתר, מהצפי להעלאת מס הרכישה למשקיעים. במחצית הראשונה של 2022 נצפה המשך גידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אך שיעור הגידול הולך ופוחת.
לאחר צמיחה מרשימה ברוב ענפי המשק בהכנסות ממע"מ על ייצור מקומי בשנת 2021, פרט לענף הבידור וענף האירוח, גם במחצית הראשונה של שנת 2022 רוב הענפים ממשיכים לצמוח בהשוואה למחצית הראשונה של 2021, כולל ענף האירוח וענף הבידור ואומנות, שיצא ממשבר הקורונה.
בהשוואה למחצית הראשונה של 2019, תקופת "טרום קורונה", העלייה בשני הענפים הללו הנה בשיעורים של 14% ו-13% בהתאמה (כ-5% וכ-4% בהתאמה בחישוב השנתי).
ענף הפעילות בנדל"ן וענף הבינוי נמצאים בעלייה גבוהה של 53% ו-26% בהתאמה. החריג הוא ענף המסחר שנמצא, בצל ההאטה במשק, בירידה מתונה של 1% לעומת המחצית הראשונה של 2021. הירידה באה לאחר צריכה גבוהה במיוחד ברבעון השני של שנת 2021, ונבעה מתחלופת הצריכה בחו"ל ומפיצוי לאחר רבעון ראשון 2021, שבו הוטלו הגבלות על המשק.