טריא מחפשת דרכים חדשות להיחלץ ממשבר הנזילות, שאליו נקלעה בתחילת הרבעון השני של 2023. ל"כלכליסט" נודע כי חברת האשראי החוץ-בנקאי משיקה פיילוט, ובמסגרתו תציע ללקוחותיה - המשקיעים באמצעות פלטפורמת ה-P2P שלה (תיווך הלוואות בין עמיתים) - לקבל 50% מהכספים שביקשו לפדות בתמורה להתחייבותם לא לפדות את היתרה עד סוף 2026. הסכום שיוקפא יושקע במשכנתאות לנדל"ן, וטריא שואפת להשיג תשואה של פריים + 3%. לאור הריבית הנוכחית במשק, מדובר בתשואה שנתית של 9%.
1 צפייה בגלריה
אייל אלחיאני, מנכ"ל טריא
אייל אלחיאני, מנכ"ל טריא
אייל אלחיאני, מנכ"ל טריא
(צילום: אוראל כהן)

את הפיילוט מציעה טריא באופן ישיר ובאמצעות סוכני ביטוח שגייסו לקוחות לחברה בשנים האחרונות — אך לא לכולם. החברה שואפת להגיע בשלב ראשון למספר מסוים של לקוחות שיחד ביקשו למשוך כ־300 מיליון שקל. לאלה היא מציעה לקבל פדיון כולל של 150 מיליון שקל ולהשקיע את יתרת 150 מיליון השקלים במתן משכנתאות.
מהדו"חות הכספיים של טריא לסיכום 2023 עולה כי היקף הבקשות לפדיון עומד על בין 900 מיליון שקל למיליארד שקל, כך שהפיילוט רלבנטי לנתח מצומצם יחסית של לקוחות. טריא, בניהולו של אייל אלחיאני, מתכוונת להציע את הפיילוט כרגע לראשונים שביקשו למשוך את כספם, ואם הוא יעלה יפה, היא תשקול להרחיבו בתנאים דומים. החברה גם שוקלת לצאת בפיילוט דומה, אך הכספים יוקפאו בו עד סוף 2027 והריבית שתשולם עבור יתרת הכספים תהיה גבוהה יותר.
בנוסף לפלטפורמת ה־P2P פועלת טריא גם בהעמדת אשראי — בעיקר לתחום הנדל"ן. נכון לסוף 2023 עמד תיק האשראי של טריא על 3 מיליארד שקל. במאי האחרון, על רקע העלאות הריבית במשק, שהפכו את הנכסים הסולידיים יותר לאטרקטיביים יותר, החלו לקוחות רבים לבקש לפדות את השקעותיהם, ונוצר עודף בקשות משיכה על פני הפקדות חדשות לפלטפורמה של טריא. הפער השלילי התרחב, ונכון לסוף 2023 הוא עמד על 1.44 מיליארד שקל, ובשל כך החברה אינה מסוגלת להיענות לכל הבקשות.
בחודשים האחרונים מנסה טריא לחזק את נזילותה במטרה להיענות ליותר בקשות פדיון. כך, למשל, 136 מיליון שקל של משכנתאות שהיא העמידה לפרויקט מגורים של קבוצת רכישה בירושלים, הועברו לחברת האשראי החוץ־בנקאי ברקת, ופעולות דומות איפשרו לה להחזיר למשקיעים 400 מיליון שקל. בנוסף, בקשות המשיכה הלכו ונחלשו בחודשים האחרונים. ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו בקשות המשיכה ב־98 מיליון שקל לעומת בקשות משיכה של 153 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023, 541 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, 581 מיליון שקל ברבעון השני ו־400 מיליון שקל בראשון.
על פי הדו"ח הכספי של טריא, ב־2023 הצטרפו לפלטפורמה 325 לקוחות חדשים בלבד לעומת 13.1 אלף לקוחות חדשים ב־2022. בסוף 2023 עמד מספר הלווים על 31.7 אלף לעומת 33.9 אלף לווים בסוף השנה המקבילה. ההלוואה הממוצעת ללווה עמדה בשנה שעברה על 96.5 אלף שקל לעומת 100.4 אלף שקל בסוף 2022. על רקע משבר הנזילות הפסיקה טריא להעמיד הלוואות חדשות.
הכנסות החברה ב־2023 ירדו ב־63% להיקף של 38.1 מיליון שקל לעומת 103.8 מיליון שקל ב־2022, וההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב־8.8 מיליון שקל — ירידה של 85% לעומת הרבעון המקביל. בשורה התחתונה הפסידה טריא 45 מיליון שקל ב־2023 לעומת הפסד של 42.5 מיליון שקל ב־2022. החברה רשמה רווח כולל של 7.3 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2023, אולם מדובר ברווח חשבונאי, שנבע משיערוך האופציות שניתנו לבנק לאומי במסגרת ההסכם שנחתם בין הגופים בשנה שעברה להשקעה עתידית אופציונלית. ההפסד התפעולי של החברה ברבעון הרביעי הסתכם ב־1.7 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 9.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. במסגרת תוכנית ההתייעלות צומצם מספר העובדים בחברה ב־2023 ביותר מחצי ל־57 לעומת 126 — מרביתם עובדי מכירות, שיווק ותפעול לקוחות.