החזר של שבעה מיליון שקל ללקוחות בנק הפועלים בשל גביית עמלת דואר רשום ביתר: לקוח התלונן ביחידה לפניות הציבור של הפיקוח על הבנקים, וחשף גביית יתר של הבנק.
נתגלה כי הפועלים חייב את חשבון הלקוחות בסך של 11.80 שקל בגין כל מכתב ששלח אליהם בדואר רשום, בעוד שבשל הנחת כמות הבנק חויב בפועל על ידי דואר ישראל בסך של 6.90 שקלים בלבד. כלומר פער של 4.90 שקלים כפול מאות אלפי חשבונות - שגולגל לכיסו של הבנק. כעת הלקוחות הרלוונטיים יקבלו את כספם בחזרה, כולל ריבית, כל לקוח לפי מספר המכתבים שנשלחו לו בדואר רשום, בין מרץ 2014 ליולי 2021.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
2 צפייה בגלריה
כספומט של בנק הפועלים
כספומט של בנק הפועלים
בנק הפועלים
(צילום: shuttertstock)
לא נערכה בדיקה לגבי בנקים נוספים, אך בחלק מהבנקים אליהם פנינו נמסר כי לא הייתה גבייה עודפת כזאת אצלם.
מהפיקוח על הבנקים נמסר: "בעקבות התערבות הפיקוח על הבנקים, פעל הבנק לתיקון תעריף העמלה בגין שירות 'דואר רשום' בתעריפון הבנק. כמו כן, בימים אלה הבנק פועל לזיכוי כ-380 אלף חשבונות של לקוחות שחויבו ביתר בסך כולל של כשבעה מיליון שקל. ההחזר ללקוחות משקף את הפער שבין התעריף המלא שנגבה מהלקוחות לבין התעריף בו חויב הבנק לאחר ההנחה, וזאת בגין הגבייה העודפת בשבע השנים האחרונות.
"הפיקוח על הבנקים הפנה את הבנק אל ההוראה הקבועה בכללי הבנקאות (עמלות), לפיה גביית הוצאות צד שלישי, במקרה דנן הוצאות משלוח דואר רשום באמצעות דואר ישראל, צריכה לשקף את ההוצאות הממשיות שהוטלו על הבנק.
2 צפייה בגלריה
בנק ישראל
בנק ישראל
בנק ישראל
(צילום: Gettyimages)
"הוראה זו תקפה גם בנסיבות המקרה דנן, בהן בעת משלוח המכתב טרם נקבע אם הבנק יקבל את ההנחה מדואר ישראל, ומתן ההנחה נקבע בתום תקופה לאחר שקלול כמות המכתבים המקנה את ההנחה".
מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "הבנק יזכה את הלקוחות הרלוונטיים בהפרש שבין העלות שנגבתה מהם בגין משלוח דואר רשום לבין העלות בפועל, לרבות החזר ריבית חובה ככל שנגבתה כזו, וזאת ביחס למקרים שהיו החל ממרץ 2014 ועד ליולי 2021 - המועד בו עודכן גובה העמלה בתעריפון הבנק".