בשיתוף עו"ד שיר הספרי, ממתגת ערים ונדל"ן

(.)


בשיתוף עו"ד שיר הספרי, ממתגת ערים ונדל"ן