ארנונה ברשויות המקומיות - השירות לתושב, אסדרה, הטלה ומתן הנחות
דוח מבקר המדינה חושף לא מעט ליקויים בהתנהלות שש רשויות מקומיות - העיריות אשדוד, כפר סבא ונוף הגליל, המועצות המקומיות קריית טבעון וריינה והמועצה האיזורית עמק יזרעאל – בנושאי הארנונה.
בין השאר גילה המבקר מתניהו אנגלמן כי בשנת 2020 חייבו הרשויות את בעלי הנכסים שבתחום שיפוטן בארנונה בסך כ-34.6 מיליארד שקלים, אבל בפועל גבו 24.2 מיליארד שקלים. כמו כן, יתרת החייבים בארנונה באותן רשויות בסוף שנת 2020 הייתה 31.7 מיליארד שקלים (המספר כולל גם את החובות משנים קודמות).
1 צפייה בגלריה
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן
(צילומים: רועי עידן, מוטי קמחי)
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו, האזינו לפודקאסט הכלכלי היומי "כסף חדש", וסמנו "כלכלה" בהתראות אפליקציית ynet
בביקורת הועלו ליקויים בתחומי אסדרת הארנונה, צווי הארנונה והטלתה, שיטת מדידת שטחי הנכסים וחיובם, הגשת בקשות לאישור חריג לשינויי בארנונה והטיפול בהן, גביית הארנונה וטיפול בחובות ומתן הנחות. ממצאי הביקורת מלמדים כי תחום הארנונה דורש אסדרה, בין היתר בשל ריבוי סיווגים, תעריפים ושיטות מדידה, והוא מתאפיין בחוסר אחידות ובאי-שוויוניות.
עוד לפי המבקר, משרדי הפנים והאוצר היו ערים לליקויים ולעיוותים המאפיינים את מערך הארנונה ברשויות המקומיות, ובמשך השנים הוקמו ועדות בין-משרדיות לתיקונם, אך המלצות הוועדות לא יושמו. במועד סיום הביקורת, בנובמבר 2022, יותר מ-16 שנים לאחר שהחליטה הממשלה על הצורך ברפורמה בתחום הארנונה, לא בוצעה רפורמה בתחום.
מהדוח עולה כי למעלה מ-100 רשויות ביקשו העלאה חריגה בארנונה על חשבון התושבים. לפי המבקר, מספרן הגדול של בקשות לאישור חריג להעלאת תעריפי הארנונה, מעבר למנגנוני ההצמדה שנקבעו בחוק (בין 78 ל-102 רשויות הגישו בקשות בשנים 2022-2020), אינו עולה בקנה אחד עם מטרת החקיקה - לאפשר העלאה חריגה במקרים מיוחדים בלבד. "השימוש הופך את החריג לכלל, והוא עלול לשמש אמצעי לעקיפת המנגנון והתכלית של דיני ההקפאה", נכתב בדוח.
כסף חדש
מה יש לפוליטיקאים החרדים נגד בנק ישראל - והאם בעיית הפרוטקשן יוצאת משליטה? | 04.07.2023
30:50
דוגמה לחוסר שוויוניות אפשר לראשות בהתנהלות עיריית כפר סבא, שנתנה לעובדי עירייה ותיקים הנחה של 20% בארנונה בניגוד להוראות החוק, לתקנות ולפסיקה. ההנחה שניתנה לעובדים אלה בשנים 2019-2021 הסתכמה בכ-100 אלף שקל.
כפר סבא, נוף הגליל וקריית טבעון נתנו הנחות משולבות, שמשקללות כמה הנחות המגיעות למחזיקים בנכס אחד, שלא בהתאם לקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה. יצוין כי 39% מכלל התלונות לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, שעסקו בארנונה, נמצאו מוצדקות או שבאו על תיקונן.
המבקר אנגלמן הדגיש כי על כלל הרשויות שנבדקו לפעול לתיקון הליקויים ולבחינת ההמלצות שעלו בדוח, ובין היתר עליהן לפעול להגדלת שיעורי גביית הארנונה, שעומדת על כ-792 מיליון שקל בשש הרשויות, ולמתן הנחות על בסיס חוקי תוך הקפדה על שקיפות ושוויוניות.

הפונים נטשו את התור

בביקורת הועלו ליקויים בכל הקשור להיקף ולאיכות של השירות המקוון, השירות הטלפוני והשירות הפרונטלי שהרשויות מציעות לתושביהן בתחום הארנונה, וכן למידע שהן מפרסמות לציבור על זכויותיו וחובותיו בנושא הארנונה, הן במדיה הדיגיטלית והן בהודעות המופצות לבתי התושבים בדואר.
כך לדוגמה, למרות פעולות שבוצעו לתשלום שוברי הארנונה באמצעים דיגיטליים, מרבית התושבים עדיין מקבלים את הודעת התשלום באמצעות הדואר. ממצאים נוספים מעלים כי כל הרשויות לא פרסמו את צווי הארנונה המעודכנים שלהן על לוחות המודעות ברחבי הרשות, ושתיים (טבעון וריינה) גם לא פרסמו את הצווים באתרי האינטרנט שלהן במועדים הקבועים בדין. כמו כן, נוף הגליל, טבעון וריינה לא פרסמו בהודעת התשלום השנתית את פרטי הממונה על תלונות הציבור ואת דרכי הגשת התלונה, כנדרש.
בכל הרשויות שנבדקו קבלת הקהל באגף הגבייה מתרכזת בשעות הבוקר והצהריים, והדבר עלול לאלץ חלק מהתושבים להיעדר מהעבודה לצורך קבלת שירותים באופן פרונטלי. המענה הטלפוני באשדוד, כפר סבא ונוף הגליל עומד לרשות הציבור משעות הבוקר עד שעות הערב, בעמק יזרעאל, טבעון וריינה המענה הטלפוני לבירורים בנושא ארנונה פועל עד שעות הצהריים בלבד.
מתוך כ-261 אלף פניות שהתקבלו בחמש מתוך שש הרשויות שנבדקו בשנת 2021 (ריינה אינה עוקבת אחר נתוני השירות הטלפוני), התגלה כי בכ-25 אלף פניות (9.6%) נטשו הפונים את ההמתנה.
המבקר אנגלמן ממליץ כי משרד הפנים ינחה את כלל הרשויות המקומיות לקבוע אמנת שירות ולהגדיר בה זמני תקן לשירותים שהן מספקות לתושבים, לקיים הליך סדור ותדיר למדידת היקף השימוש בשירותים המקוונים שהן מציעות לתושביהן באתריהן במרשתת, ולהרחבת היצע השירותים המקוונים שהן מעמידות לרשותם באתרים אלה בתחום הארנונה, וזאת לצורך ייעול השירות לציבור תוך חיסכון בכספי ציבור ותרומה לאיכות הסביבה.
מעיריית כפר סבא נמסר בתגובה: "העירייה נהגה בהתאם להחלטה היסטורית משנת 1997 שקבעה כי על מנכ"ל משרד הפנים להוציא חוזר, המורה שלא להעניק הטבות בארנונה לעובדים חדשים בלבד. מדובר על שני עובדים ותיקים בני 67 שקיבלו הנחה ובעקבות הערת המבקר היא הופסקה מיד".
מעיריית אשדוד נמסר כי: "העירייה תלמד את דו"ח מבקר המדינה והיא מחויבת לתקן כל ליקוי שנמצא בו ולהמשיך לפעול בנחישות לרווחת התושבים".