הבנקים הגדולים ממשיכים להציג רווחי ענק, מה שאומר שהלקוחות ממשיכים להעשיר את הבנקים באמצעות נטילת הלוואות, תשלומי עמלות, פערים ברכישת ומכירת מטבע חוץ, לצד עסקים טובים והשקעות מוצלחות של הבנקים. היום (ב') פרסמו בנק הפועלים ובנק דיסקונט את הדוחות לרבעון הראשון של שנת 2022, שבראשיתה עדיין הייתה כאן הקורונה במלוא עוצמתה עם זן האומיקרון.
בנק הפועלים הציג רווח עצום של 1.654 מיליארד שקל ברבעון הראשון, כאשר הנתון העיקרי הוא תשואה להון גבוהה של 15.6%. יחד עם זאת, הבנק הודיע כי לא יחלק בשלב הזה דיווידנד לבעלי המניות. בנק דיסקונט הציג אף הוא רווח עצום של כמעט מיליארד שקל ברבעון - 983 מיליון שקל, ותשואה להון גבוהה עוד יותר בשיעור של 18.3%.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
בנק הפועלים ובנק דיסקונט
בנק הפועלים ובנק דיסקונט
בנק הפועלים ובנק דיסקונט
(צילום: אביב גוטליב ו-shutterstock)
הרווח הנקי של הפועלים זינק ב-22%, מ-1.354 מיליארד שקל ל-1.654 מיליארד, כאמור. הגידול ברווח בבנק הפועלים הושפע על פי הדוחות מהמשך מגמת הצמיחה בפעילות הבנק וכן משינויים בשער המדד והכנסות מהפסדי אשראי. סך ההכנסות בבנק הפועלים עמדו ברבעון הראשון על 3,848 מיליון שקל בהשוואה ל-3,581 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של 7.5%, וזאת על רקע הצמיחה בפעילות הליבה של הבנק והשפעת השינויים בשער המדד.
בבנק הפועלים הודיעו כי לא יחלקו דיבידנד ברבעון זה "לאור התגברות אי הוודאות בסביבה הכלכלית הגלובלית והמקומית ומגמת התנודתיות בשווקים ועל רקע תעדוף המשך יישומה של אסטרטגיית הצמיחה", כך על פי הדוח.
בתוך כך, פעילות ההשקעות הצומחת של "פועלים אקוויטי" (זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק) הניבה רווח בסך 81 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה. תיק ההשקעות הסתכם בסוף הרבעון הראשון ב-3.8 מיליארד שקל, מזה השקעות בסך של כ-2.9 מיליארד שקל (לעומת 2.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2021), לצד התחייבויות להשקעה בסך של כ-0.9 מיליארד שקל.
עוד מדווח הבנק כי סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם בסוף הרבעון הראשון ב-364.3 מיליארד שקל, בהשוואה ל-352.6 מיליארד שקל בסוף שנת 2021 - גידול של 3.3% במהלך הרבעון. זאת, על רקע הימשכות הביקושים הגבוהים בשוק הדיור - ברבעון הראשון הבנק הגדיל את האשראי לדיור ללקוחותיו בהיקף של כ-4.6 מיליארד שקל המהווה גידול של 4.1% במהלך הרבעון. בנוסף, האשראי המסחרי צמח ברבעון ב-3.7%, האשראי העסקי צמח ב-2.7%, והאשראי לעסקים קטנים ב-1.4%.

דיסקונט: זינוק ברווח הנקי בזכות מכירת נכסים בת"א

בבנק דיסקונט, כאמור, הרווח הנקי עלה ל-983 מיליון שקל לעומת 662 מיליון ברבעון המקביל - עלייה של 48.5%, אולם בנטרול מכירות שני נכסים של דיסקונט ברחוב הרצל בתל אביב, הרווח הנקי היה מסתכם ב-668 מיליון שקל. הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 20% מרווחי הרבעון הראשון בסך 197 מיליון שקל.
האשראי לציבור נטו הסתכם בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022 ב-217,851 מיליון שקל לעומת 213,156 מיליון שקל בסוף שנת 2021, עלייה של 2.2% מתחילת השנה ועלייה של 12.7% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. האשראי לדיור עלה ב-5.2% מתחילת השנה וב-28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. האשראי לעסקים בינוניים עלה ב-12.9% מתחילת השנה וב-26.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. האשראי לעסקים גדולים ירד ב-3.7% מתחילת השנה ועלה ב-4.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
לפי הדוחות, הגידול באשראי לעסקים בינוניים נובע בחלקו מגידול בסך של 993 מיליון שקל בגין לקוחות אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2021 סווגו במגזר עסקים גדולים ובמהלך הרבעון הראשון סווגו למגזר עסקים בינוניים. בניטרול שינוי זה, האשראי לעסקים בינוניים עלה ב-6.2% מתחילת השנה וב-19.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והאשראי לעסקים גדולים ירד ב-1.7% מתחילת השנה ועלה ב-6.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
סך כל הנכסים של דיסקונט הגיע ל-340,658 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון של שנת 2022, עלייה בשיעור של 1.7% ביחס לסך הנכסים בסוף 2021.
צמיחת הבנקים המרשימה מגיעה ברבעון שבו דווקא נרשמה במשק צמיחה שלילית ועוד לפני העלאות הריבית, שצפויות כמו תמיד להגדיל עוד את רווחי הבנקים שיודעים לנצל את העלאת הריבית הבסיסית של בנק ישראל. העלאות הריבית, שהשנייה בישראל צפויה כבר היום (ב') אחר הצהרים (ותיכנס לתוקף ביום חמישי), והן יבואו לידי ביטוי בדוחות לרבעון השני של השנה.