בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר היום (שני) הסכם פשרה במסגרתו ישראכרט ופועלים אקספרס יזכו לקוחות בהחזר של חודש דמי כרטיס ממוצעים. מדובר בפיצוי כולל של כ-12.5 מיליון שקל. השופטת עידית ברקוביץ אישרה היום את הסדר הפשרה וקבעה כי "בבחינת כלל הנסיבות, נחה דעתי כי שיעור הפיצוי הינו ראוי וכי ההטבה הניתנת מקדמת את האינטרסים של חברי הקבוצה".
במסגרת הבקשה לאישור ייצוגית שהוגשה בשנת 2019 נטען כי החברות גובות עמלת דמי כרטיס מבלי להודיע על כך כביכול. בנוסף, נטען בבקשת האישור כי כאשר החברות מבצעות השבה ללקוחותיהן כשהן גובות מהם כספים, ההשבה אינה משוערכת כנדרש על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

1 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)
מנגד טענו החברות (במקור הבקשה הוגשה נגד פרימיום אקספרס ולאחר מכן המשיבה עודכנה לפועלים אקספרס) כי הן פועלות כדין ומעדכנות את לקוחותיהן בדבר תחילת גבייה דמי הכרטיס כחודשיים לפני תחילת הגבייה, כי כל הלקוחות קיבלו הודעה במסגרת הודעות החיוב וכי ההודעה שנמסרה לחברי הקבוצה טרם תחילת הגבייה תקינה ועומדת בדרישות הדין. כלומר, ישראכרט טענה כי כל הלקוחות עודכנו בתיבת ההודעות שהפטור מסתיים ולא נעשתה גבייה ביתר. בסופו של יום הצדדים ניהלו הליך גישור ובמסגרתו הגיעו להסדר פשרה שאושר היום.
מבחינת פיצוי כספי לחברי הקבוצה הוסכם כי בתוך 120 ימים לכל המאוחר מהמועד שבו פסק הדין שיאשר את הסכם הפשרה יהפוך להיות סופי, החברות יפצו את חברי הקבוצה בפיצוי כספי כולל של כ-12.5 מיליון שקל המהווה את הסכום המצטבר של שווי דמי הכרטיס החודשיים עבור חודש אחד של כלל חברי הקבוצה.
סכום הפיצוי לכל חבר קבוצה הינו 15 שקל, המהווה את הסכום הממוצע של דמי הכרטיס החודשיים שנגבו מחברי הקבוצה בתקופה הרלוונטית. פיצוי לקוח פעיל ייעשה בדרך של זיכוי כרטיס האשראי שברשותו. סכום הפיצוי עבור לקוחות שאינם פעילים (כ-.2.7 מיליון שקל) יועבר לקרן למימון תובענות ייצוגיות.
באשר להסדרה עתידית הוסכם כי בתוך 120 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה, הודעה בדבר סיומה הצפוי של הטבת פטור או הנחה בדמי כרטיס תימסר ללקוחות של החברות בדף נפרד, אשר יהיה בו כדי להבטיח יידוע אפקטיבי. את המבקשים עו"ד גיא רשף וטל רשף ייצגו עוה"ד זאב זייטמן ואירית רשף.
המבקש עו"ד גיא רשף מסר בתגובה: "אנו שמחים על התוצאה המצוינת בהליך, ועל ההשבה המשמעותית שכל ציבור לקוחות ישראכרט ייהנה ממנה".