תקופה הקרובה מרובת ימי חג וזיכרון: פסח, יום הזיכרון ויום העצמאות. כדי לברר מהן זכויות עובדים במועדים האלה, גיבשנו מדריך בסיוע עו"ד שגית סזגר, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד פרל כהן.
פסח: החג הראשון והחג השני של פסח (סה"כ יומיים) הוא חלק מתשעת ימי חג שנתיים, שלהם זכאים עובדים, למעט עובדים שאינם יהודים שבחרו לחגוג את ימי החג על פי דתם. בימים האלה העובדים בחופשה וזכאים לקבל שכר רגיל. עובדים שאינם יהודים שבחרו לחגוג את חגיהם לפי דתם, ולא יעבדו בשני ימי החג של פסח, ינוכו להם ימי חופשה. ביום העצמאות גם הם אינם עובדים.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
משרד, אילוסטרציה
משרד, אילוסטרציה
משרד, אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
עובד שאינו עובד חודשי (כלומר עובד שכר שעתי או שכר יומי) יהיה זכאי לתשלום עבור ימי החג אם השלים שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, היה אמור לעבוד ביום שבו חל החג, ועבד גם ביום שלפני החג וביום שאחריו – אלא אם נעדר בהסכמת המעסיק.
שני ערבי החגים של פסח וימי חול המועד פסח אינם חלק מתשעת ימי החג, ונחשבים לימי עבודה רגילים, לכן לעובדים שלא עבדו במהלכם ניתן לנכות ימי חופשה מלאים.
יום הזיכרון: יום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה, שהוא ערב יום העצמאות, נחשב ערב חג ויום עבודה מקוצר. עם זאת, עו"ד שגית סזגר מסבירה: "אם עובד הוא קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או חלל פעולות איבה, הוא רשאי להיעדר מעבודתו במועד זה בתשלום מלא ולא על חשבון ימי החופשה שלו". כקרובי משפחה ייחשבו הורים, סבא וסבתא, בן או בת זוג, ילדים, אחים ואחיות.
יום העצמאות: יום העצמאות מוגדר גם הוא, כמו שני ימי החג של פסח, כיום שבתון במשק שעליו זכאים כל העובדים (יהודים ולא יהודים) לתשלום ללא ניכוי יום חופשה.
מהם ימי בחירה? לרשות עובדים רבים יש ימי בחירה. כלומר, הם יכולים להיעדר מעבודתם בשני ימים ספציפיים שיבחרו במהלך השנה ללא צורך בקבלת הסכמה של המעסיק, ובהם ערב פסח, ערב חג שני של פסח (שביעי של פסח) וחג המימונה, כמו גם יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום ירושלים. ימי היעדרות אלה יהיו על חשבון ימי החופשה השנתית של העובד.
מה השכר שמקבל מי שעובד בערב חג פסח או ביום העצמאות? ערב חג נחשב יום עבודה מקוצר. במקומות שבהם נהוג לעבוד שישה ימים בשבוע, אורך יום העבודה בערב החג יהיה שבע שעות, וכל שעה מעבר לכך מזכה בתשלום שעות נוספות. במקומות שבהם עובדים חמישה ימים בשבוע, אורכו של יום העבודה בערב החג יהיה שמונה שעות (בתשלום של תשע שעות), או שבע שעות (בתשלום של שמונה שעות) - על פי החלטת ההנהלה וועד העובדים.
עורכת הדין שגית סזגרעורכת הדין שגית סזגרצילום: תומר יעקובסון
האם ניתן לחייב עובד שאין לו סידור לילדים במהלך ימי החופשה של פסח להגיע לעבודה? ימי החופשה במסגרות הלימוד שאינם חלק מתשעת ימי החג שבהם זכאים העובדים ליום מנוחה, הם ימי עבודה רגילים. לכן עובד מחויב להגיע לעבודה כרגיל, אלא אם קיבל את הסכמת המעסיק לצאת לחופשה על חשבון ימי החופשה השנתית שלו.
האם עובד שסיים שירות מילואים סמוך לכניסת החג יקבל שכר על החג מהמעסיק או מהצבא? בכל מקרה המעסיק הוא זה שמשלם לעובד את התשלום עבור יום החג. אם יום החג חל במהלך שירות המילואים של העובד, המעסיק יקבל על כך שיפוי מהביטוח הלאומי.
האם מעסיק יכול להכריח עובד לצאת לחופשה בפסח? כן, מעסיק יכול לקבוע שעל העובד לצאת לחופשה במהלך פסח (כולו או חלקו) ואף להחליט על חופשה מרוכזת של מספר ימים לכל העובדים, ובלבד שאם מדובר על חופשה של יותר מ-7 ימים, על המעסיק להודיע לעובדים על כך לפחות שבועיים מראש. אם לעובד אין יתרה מספקת של ימי חופשה צבורים, המעסיק אינו רשאי להכניס אותו ליתרת ימי חופשה שלילית, אלא לשלם לו שכר על ימים אלה.
מה קורה אם החג נופל בתקופת מחלה של העובד? עו"ד שגית סזגר: "חוקי העבודה אינם מתייחסים במפורש לשאלה בדבר תשלום לעובד על חג שיוצא על יום מחלתו של העובד. לכן קיימות שתי אפשרויות: לשלם לעובד כמו על יום מחלה, או לשלם לו כמו על חג. לדעתנו הפרשנות הנכונה היא השנייה (ולא תשלום כמו על יום מחלה, שעשוי להיות נמוך יותר), כדי שלא לגרוע מזכותו החוקית לדמי חגים".
האם המעסיק מחויב לתת מתנה לעובדיו בחג הפסח? אין חוק שמחייב בהענקת מתנות בחגים, אך יש לבדוק אם אין חובה כזו מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחלים על העובד (למשל עובדי שמירה, עובדי חברות ניקיון ועובדי חברות כוח אדם).