חברות הביטוח ישיבו 20 מיליון שקלים לציבור המבוטחים בתחום ביטוח רכב חובה, בעקבות הוראה של רשות שוק ההון שמצאה מקרי כפל ביטוח חובה. עמית גל, הממונה על שוק ההון, הורה היום (ראשון) ל-13 חברות ביטוח להשיב את כספי ציבור המבוטחים.
ההשבה היא בגין מקרים של כפל ביטוח רכב חובה שהתגלו בביקורת מקיפה שערכה הרשות, במהלכה מצאה כי במהלך השנים 2019-2015 חברות הביטוח הפיקו כ-39 אלף פוליסות כפולות בתחום ביטוח רכב חובה בתוך אותה חברה, ללא הצדקה.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
 נתיבי ישראל
 נתיבי ישראל
(צילום: דנה קופל )
בכך גבו החברות פרמיה משני מבוטחים שונים בגין אותו כלי רכב, עבור אותה תקופת ביטוח, על אף שהן לא נשאו בסיכון כפול: במקרה של אירוע ביטוחי המבוטח היה מקבל פיצוי יחיד, רק בגובה הנזק שנגרם, ללא קשר למספר הפוליסות בהן היה מבוטח הרכב.
הרשות בדקה בכל אחת מהשנים הנ"ל מקרים בהם הופקה יותר מפוליסות ביטוח רכב חובה אחת לאותו מספר רישוי באותה חברת ביטוח. ההסבר לכפל הביטוח הוא במקרים בהם מכר המבוטח את רכבו ועדיין לא ביטל את פוליסת הביטוח, בעוד בעליו החדשים של הרכב כבר רכש ביטוח חובה באותה חברה ללא שידע שהביטוח הקודם עדיין תקף.
מעבר לממצאים שהתגלו, חברות הביטוח נדרשו לערוך גם בדיקה עצמאית לאיתור מקרי כפל נוספים שלא נמצאו בביקורת, ומקרים בגין תקופות נוספות, ולפעול להשבת הכספים שנגבו ביתר על ידי פנייה לכל אחד מהמבוטחים הזכאים להשבת הכסף. בנוסף, הרשות הורתה לחברות הביטוח להקים מנגנוני בקרה וגילוי שוטפים כדי לוודא שמקרים של כפל ביטוח לא יישנו.
עמית גל, הממונה על שוק ההון: "ביקורת הרשות שנערכה בכל חברות הביטוח בתחום ביטוח רכב חובה היא חלק חשוב מהפעולות שמבוצעות על ידי הרשות לשמירה על מסגרת התנהלות הוגנת ושקופה של חברות הביטוח מול ציבור המבוטחים. שוק פיננסי הוגן ומתקדם הוא הכרחי לתמיכת הפעילות הכלכלית במשק ולשמירה על טובת הצרכנים. במקומות בהם מידע אודות כפל ביטוח קיים וזמין לחברות הביטוח, מצופה מהן לפעול על מנת לברר את הסיבות לכפל מול המבוטחים וליידע אותם בהתאם. הרשות תמשיך לפעול להבטחת התנהלות הוגנת כלפי המבוטחים והחוסכים בכל ענפי הביטוח והחיסכון".