ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ג') את הארכת תקנות הפיצוי לעסקים ביישובי הספר וביישובי האזורים המיוחדים בדרום ובצפון, הזכאים לפיצויים מוגדלים נוכח הפגיעה הגדולה בהם בעקבות המלחמה. המשמעות: עסקים ביישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות של פיקוד העורף או פיקוד צפון יהיו זכאים לפיצוי מוגדל בגין נזק כלכלי שנגרם להם בשל המלחמה גם בחודשים נובמבר-דצמבר 2023.
לגבי היישובים בצפון שנכללו באזור המיוחד (יישובי קו העימות, גולן צפון וגולן דרום וכן יישובים נוספים בהם חלו הגבלות זהות על פי הדיווח שהועבר על ידי פיקוד צפון) יינתן הפיצוי המוגדל והמלא גם לגבי חודשים נובמבר ודצמבר 2023.
1 צפייה בגלריה
דיון על תקציב 2023 בוועדת הכספים
דיון על תקציב 2023 בוועדת הכספים
יו"ר ועדת הכספים, משה גפני
(צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)
בדומה לכך, מוצע לתת פיצוי מלא עד סוף דצמבר 2023 גם ליישובי עוטף עזה אשר היו מפונים במהלך חודש דצמבר. ישובים אלה סומנו בסימון הכתום במפת פיקוד העורף עד סוף חודש דצמבר, וגם בהם הייתה פגיעה כלכלית משמעותית כתוצאה מהפינוי.
לגבי אזורים שנכללו באזור המיוחד מלבד עוטף עזה (מערב הנגב, מרכז הנגב, מערב לכיש ולכיש) מוצע להאריך את התקופה עד לסוף חודש נובמבר 2023 בלבד. לגבי חישוב הפיצוי לעניין חודש דצמבר נקבע תחשיב המביא בחשבון את הפיצוי המוענק לעסקים בכלל המדינה.
בנוסף הוחלט לכלול בהוראת שעה את היישובים בני נצרים, ברור חיל, דורות, נווה וצוחר ברשימת יישובי הספר, מ-7 באוקטובר 2023 עד לסיום תקופת הפינוי לפי החלטת הממשלה, כפי שהיא מוארכת מעת לעת או לפי דרישת הוועדה עד ה-7 באוקטובר 2024 לפי המאוחר, כך שגם תושביהם יזכו לקבלת פיצויים מלאים עבור הנזקים שנגרמו להם במלחמה. אמדן הפיצויים הנוספים אשר יינתנו לתושבי יישובים אלה צפוי לעמוד על סך של כ-60 מיליון שקל.
בהתאם לתקנות שאושרו, עסקים ביישובי ספר וביישובים בצפון הארץ שבהם חלו הגבלות של פיקוד צפון, יהיו זכאים לבחור בין פיצוי בגין ירידת המחזורים המלאה (בכפוף לתקרה של 5 מיליון שקל) לפיצוי במסלול "שכר", שבו יפוצו בסכום קצוב של 520 שקל ביום בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בשל הנחיות מערכת הביטחון. כמו כן, עסקים ביישובי ספר שבהם חלו הגבלות מחמירות זכאים לבחור להגיש תביעה במסלול "אדום", שבו מוענק פיצוי מלא.
עסקים בישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות והם אינם יישובי ספר או יישובים בצפון הארץ שבהם חלו הגבלות של פיקוד צפון, יהיו זכאים לבחור בין פיצוי בשיעור של 75% מירידת המחזורים בחודשים נובמבר-דצמבר 2023 (בכפוף לתקרות שנקבעו), לפיצוי במסלול "שכר", בסכום קצוב של 520 שקל ביום לעובד שנעדר ממקום העבודה בגין חודש נובמבר 2023 בלבד.
כמו כן נקבע כי בעלי עסקים בכל הארץ יהיו זכאים לפיצוי במסלול "שכר" בגין שכר ששילמו לעובדים שנעדרו ממקום העבודה מפני שפונו מביתם בהחלטת ממשלה. פיצוי זה יינתן עד סוף פברואר או עד תום תקופת הפינוי (המוקדם מבניהם).
הגשת תביעה לפיצויים במסלולים שהוסדרו בתקנות אלה, תיעשה דרך המערכת המקוונת של רשות המסים. האפשרות להגשת תביעות לפי תקנות אלו תיפתח בקרוב ורשות המסים תוציא על כך הודעה לציבור. תנאי מוקדם להגשת תביעה הוא הגשת דו"ח ניכויים ודו"ח תקופתי למע"מ לחודשים נובמבר ודצמבר 2023.

ומה עם ענפי התיירות, האירועים וההפקות?

במקביל, כדי למנוע הוצאה לחל"ת ופיטורים של מפונים, תוארך תקופת הפיצוי של מעסיקים המשלמים שכר לעובדים אשר פונו מבתיהם בשל המצב הביטחוני גם במקרה שאלה עובדים מחוץ לאזורים המפונים, זאת עד לסיום תקופת הפינוי לפי החלטת הממשלה לגבי היישוב בו מתגורר העובד. עוד במסגרת הוראת השעה, מוצע כי יתווספו לרשימת הישובים המוגדרים כיישובי האזור המיוחד, הישובים אור גנוז, בר יוחאי, מירון, ספסופה וקדיתא, זאת לאחר שנערכה בחינה נוספת מצד גורמי הביטחון, בעקבות בקשת ועדת הכספים.
בדיון הציגו במשרד האוצר כי התחשיב לעניין עסקים באזורים המיוחדים בצפון ובדרום שהיו זכאים לפיצוי מלא באוקטובר (החל מ-7 בחודש), וכעת יהיו זכאים לפיצוי מלא לגבי חודשים נובמבר ודצמבר יהיו זכאים לפיצוי חלקי בדומה ליתר העסקים במדינה, יעמוד על 61% מגובה המחזור בחודשים אלה יחדיו. בעקבות בקשת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, וכלל חבריה הודיעו באוצר היום כי הם מסכימים להעלאת הפיצוי ל-75%.
בנוסף העלו חברי הכנסת במהלך הדיון את עניינם של העסקים בעלי המאפיינים הייחודים, שאינם מקבלים מענה מספק במסגרת מתווי הפיצויים הכללים, רבים מהם עסקים קטנים, בענפי התיירות, האירועים והפקות. בנוסף קראו חברי הכנסת לזרז את תשלום הפיצויים לעסקים במסגרת התקנות שאושרו.
אבירם אלון, מהתאחדות בעלי האולמות וגני האירועים, אמר כי "האולמות לא חזרו לעבוד, וצריך לחשוב על ינואר ופברואר. אם מדברים על אוקטובר-נובמבר, מן הסתם לא עבדנו בכלל. בימים שקוברים ילדים אף אחד לא רוצה לעשות שמחות, גם בר ובת מצוות לא עושים בימים אלו. יש פה פער של ינואר ופברואר שצריך להתייחס אליו".
מירי סביון, המשנה למנהל רשות המיסים, השיבה כי "לגבי ענפים מיוחדים יש עד סוף דצמבר פיצויים לגבי כלל העסקים. אנחנו מתכננים להריץ כמה שיותר מקרים כדי לשלם את הכסף בהקדם. לגבי ענפים ספציפיים, החוזק שלנו זה לשלם למסלולים סטנדרטים, מסלולים כלליים. ככל שיידרש מענה לענפים ספציפיים, יהיה צורך בבחינה כוללת במשרד האוצר ולראות איך נותנים להם מענה".
יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, קרא לאוצר להציג לוועדה בתוך 5 ימים פתרונות לעניין ענפים שמתוויי הפיצויים אינם מעמידים להם מענה מספק, דוגמת ענפי התיירות, האירועים וההפקות, וכן להאריך את מתווי הפיצויים לעניינם לחודשים ינואר ופברואר.