המחסור בעובדים בענף הבנייה, שהחל ברבעון האחרון של השנה שעברה עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, השפיע על היקפי התחלות הבנייה של דירות חדשות ב-12 החודשים האחרונים, אך ברבעון הראשון של שנת 2024 חלה התאוששות. כך עולה מנתונים שפרסמה היום (ה') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). על פי הנתונים, בחודשים אפריל 2023-מרץ 2024 ניתנו 72,260 היתרי בנייה לקבלנים – ירידה של 4.3% לעומת 12 החודשים הקודמים (אפריל 2022-מרץ 2023). מסך הדירות שהונפקו עבורן היתרים בתקופה שנבדקה, 44.5% היו במחוזות המרכז ותל אביב – 24.5% ו-20% בהתאמה.
לגבי התחלות בנייה של דירות חדשות, בתקופה זו החלה בנייתן של 62,790 יחידות דיור – ירידה של 1.5% לעומת 12 החודשים הקודמים. 92.1% מהדירות שהחלה בנייתן הן דירות תוספתיות למשק. כלומר, התחלות הבנייה נטו עמדו על 57,820 דירות (4,970 דירות קיימות נהרסו).
1 צפייה בגלריה
אתר בנייה
אתר בנייה
אתר בנייה
(צילום: shutterstock)
מחישוב רבעוני עולה כי גם ברבעון הראשון של 2024 (ינואר-מרץ) חלה ירידה במספר היתרי הבנייה שניתנו לקבלנים לעומת הרבעון המקביל ב-2023. מדובר בירידה של 6.1% לאחר שניתנו היתרים ל-14,800 דירות חדשות. לעומת זאת, חלה, כאמור, התאוששות במספר התחלות הבנייה של דירות חדשות ברבעון הראשון של השנה. מספר הדירות החדשות שהחלה בחודשים ינואר-מרץ עמד על כ-16 אלף יחידות דיור – עלייה מינורית של 2.7% לעומת התקופה המקבילה, אך ביחס לרבעון האחרון של השנה שעברה, שאופיין בשיתוק של אתרי הבנייה, מדובר בעלייה של כ-19.5%.
כרבע (23.2%) מסך התחלות הבנייה ב-12 החודשים האחרונים היו במחוז המרכז וחמישית (19%) במחוז תל אביב. כפי שניתן לראות בטבלה, היישובים שהובילו בהתחלות בנייה בשנה החולפת, עם יותר מ-2,000 דירות חדשות שהחלה בנייתן, היו ירושלים (6,740), תל אביב-יפו (5,340), אשדוד (2,790) ולוד (2,770).
היישובים הבולטים שבהם נמשכה העלייה בהתחלות הבנייה, שנרשמה ב-12 החודשים קודם לכן, היו ירושלים, אשדוד, חיפה, רעננה וטבריה. בין היישובים הבולטים שבהם נרשמה עלייה במספר הדירות שהחלה בנייתן ב-12 החודשים האחרונים - לאחר ירידות שנרשמו ב-12 החודשים הקודמים - היו תל אביב-יפו, לוד, בית שמש, נתיבות ורחובות.

שליש מהדירות נבנו במסגרת התחדשות עירונית

עוד עולה מהנתונים כי 68.8% מהדירות שהחלה בנייתן היו למטרות מכירה לציבור הרחב, מהן 11.9% בסבסוד ממשלתי במסגרת תוכניות דירה בהנחה (5,120 דירות). מספר הדירות הגדול ביותר במסגרת סבסוד ממשלתי היה במחוז המרכז, כ-1,690 דירות שהיוו 33.1% מכלל הדירות שהחלה בנייתן במסגרת זו. אחריו היה מחוז הדרום עם 1,200 דירות, שהיוו 23.4% מכלל הדירות שהחלה בנייתן במסגרת סבסוד ממשלתי.
31.4% מהדירות שהחלה בנייתן אינן למטרות מכירה, מהן 61.5% למטרות בנייה עצמית; 16.7% מהן נבנות במסגרת עסקאות קומבינציה; ורק 9% מהן נבנות למטרות השכרה. 93.6% מהדירות שהחלה בנייתן ב-12 החודשים האחרונים נבנו בבניינים חדשים ו-6.4% מהדירות התווספו לבניינים קיימים (3,990 דירות). מתוך כלל הדירות בבניינים חדשים שהחלה בנייתן, 15% נבנו בבניינים בני 2-1 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים) ו-16% נבנו בבניינים בני 100 דירות ויותר.
מהנתונים עולה עוד כי 28% מהדירות שהחלה בנייתן ב-12 החודשים האחרונים נבנו במסגרת התחדשות עירונית, מהן 72.6% במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי. בסך הכול החלה בנייתן של 13,600 דירות כתוצאה מהריסה של בניין קיים והקמה של בניין חדש, יותר ממחציתן (53.9%) נבנו במחוז תל אביב ו-22% במחוז המרכז.
לעומת זאת, לגבי בנייה פעילה של דירות, מדובר ב-173,700 יחידות דיור שנבנות בפועל - עלייה של 2.8%. כמחצית מכלל הדירות בבנייה פעילה נמצאות במחוז תל אביב ובמחוז המרכז (25.5% ו-24.7%, בהתאמה), לעומת 7.1% במחוז חיפה. עלייה של 7.3% נרשמה גם במספר הדירות שבנייתן הסתיימה (58,080 דירות חדשות) ב-12 החודשים האחרונים. המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה ב-12 החודשים אפריל 2023-מרץ 2024 היה במחוז המרכז – 24.1% מכלל הדירות (13,980 דירות) ואילו במחוז ירושלים – כ-8.4% בלבד. אולם בחישוב רבעוני ניתן לראות כי חלה ירידה במספר הדירות שבנייתן הסתיימה בשיעור של 5.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, זאת לאחר שהסתיימה בנייתן של 11,900 דירות חדשות.
משך זמן הבנייה הממוצע של בניין הסתכם ב-12 החודשים האחרונים ב-27.3 חודשים, ואילו ממוצע משך זמן הבנייה המשוקלל לפי מספר הדירות בבניין היה 32.8 חודשים. נתונים נוספים מתייחסים לשטח התחלות הבנייה הכולל ב-12 החודשים האחרונים, שעמד על 16.3 מיליון מ"ר, מהם 71.6% נועד לבנייה למגורים ו-28.4% – לבנייה שלא למגורים. מתוך שטח התחלות הבנייה שלא למגורים, 27.4% נועד למשרדים ו-24.5% לתעשייה ואחסנה. לגבי גמר בנייה, ב-12 החודשים האחרונים הסתכם שטח גמר הבנייה לכל הייעודים ב-15.4 מיליון מ"ר. מכלל שטח גמר הבנייה, 70.8% נועד לבנייה למגורים ו-29.2% – לבנייה שלא למגורים.