החידה הספרותית של "עברית"
כותרת *(10 תווים)לום לכל חובבי החידות. בחנו היטב את כריכות הספרים והסיקו מהו החפץ (מבין החפצים הרשומים בתחתית) אליו רומזים ארבעת הספרים. קצת קשה? לא נורא! רמז ממתין באתר "עברית", סמוך לאחד הספרים בסרטון.
הפותרים מתבקשים לשלוח את הפתרון עד יום שלישי, 30.11.21, לכתובת הדוא"ל hida@e-vrit.co.il. תשובה נכונה עשויה להניב פרס נאה, בהצלחה!