החידה הספרותית
עוד יום רביעי בפתח, ועימו החידה הספרותית השבועית: בחלקו העליון של הסרטון הנ"ל, מוצגות כריכות של חמישה ספרים. אליהן עליכם לצרף ספר אחד נוסף מבין חמשת הספרים שבתחתית הסרטון. מיהו הספר המתאים?
רמז תוכלו למצוא באתר "עברית", סמוך לאחד הספרים שכריכותיהם מופיעות לפניכם בשקופית. הצלחתם לפצח? מצוין! את הפתרונות יש לשלוח עד יום שלישי (18.1.2022) לכתובת הדוא"ל hida@e-vrit.co.il. תשובה נכונה עשויה לזכות אתכם בפרס נאה, בהצלחה רבה לכולם!