מכירים את "פגישה לאין קץ"? עד איזה בית? ואיך אתם עם "ליל חניה"? שנכתב סמוך לאיזו מלחמה? ענו על החידון, ונסו לגלות - אילו מהשירים הבאים כתב נתן אלתרמן, ואילו כתבו משוררים ופזמונאים אחרים לגמרי. בהצלחה!
בכל זאת יש בו משהו. אלתרמן על שטרבכל זאת יש בו משהו. אלתרמן על שטר
בכל זאת יש בו משהו. אלתרמן על שטר