החידה הספרותית
השבוע, החידה העברית שלנו קשורה לפתגם מוכר שמקורו במסכת קהלת. הרמזים מסתתרים בכריכות הספרים. האם תצליחו לגלות מהו הפתגם?
את התשובות יש לשלוח עד יום שלישי (21.9.21) לכתובת הדוא"ל hida@e-vrit.co.il. תשובה נכונה עשויה לזכות את העונים בפרס נאה. בהצלחה!
הפתרון לחידה מהשבוע שעבר: זהב