החידה הספרותית

השבוע ניתן לפצח את החידה הספרותית גם בלי שום ידע בספרות. הביטו היטב בחמשת הספרים המוצגים בחלק העליון של הסרטון. איזה ספר אפשר לצרף להם, מבין ששת הספרים בחלק התחתון?
רמז לפתרון החידה תוכלו למצוא באתר "עברית" סמוך לאחת הכריכות. את הפתרונות יש לשלוח עד יום שלישי (19.10.21) לכתובת הדוא"ל hida@e-vrit.co.il. תשובה נכונה עשויה להניב פרס נאה, בהצלחה!