הממשלה אישרה הבוקר (ו') את התקנות לשעת חירום לסגירת גופי שידור הפוגעים בביטחון המדינה.
בהנחיית ראש הממשלה, בתמיכת גורמי הביטחון ובתיאום עם היועצת המשפטית לממשלה, שר התקשורת הביא לאישור הממשלה תקנות לשעת חירום שיאפשרו את סגירת אל ג'זירה. "ישראל במלחמה. ביבשה, באוויר, בים ובתודעה", נמסר מטעם שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, "לא נאפשר בשום אופן שידורים הגורמים לפגיעה בביטחון המדינה. התקנות שהממשלה מאשרת כעת, יאפשרו לנו לסגור ערוצים, להחרים ציוד ולשלול תעודות עיתונאי, של כאלו הפוגעים בביטחון המדינה בשעת המלחמה. שידורי וכתבי ערוץ אל ג'זירה מהווים שידורי הסתה נגד ישראל, משרתים את חמאס-דעאש וארגוני הטרור בתעמולה ובעידוד אלימות כנגד ישראל, ובכך פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה. אני מודה למזכיר הממשלה יוסי פוקס ולצוותו על ההירתמות למשימה חשובה זו".
"אנו נמצאים במלחמה רב-ממדית ביבשה, באוויר ובים וגם בממדים נוספים: סייבר (דיגיטל), הספקטרום האלקטרומגנטי והתודעה", הודיע מנכ"ל משרד התקשורת (בפועל) מימון (מוני) שמילה, "האויב האכזר, פועל כנגדנו במספר ממדים וחובה עלינו לפעול למיגור יכולותיו. לאור הממצאים, שבהם הוכח כי בערוץ אל ג'זירה משודרים תכנים הפוגעים בביטחון הלאומי, מאשרת הממשלה לפעול לסגירת הערוץ בישראל. משרד התקשורת ימשיך לפעול לחיזוק תשתיות התקשורת מחד, ולמיגור שימוש בתשתיות תקשורת אצל אויבנו ככל שיידרש".
בהודעת המשרד נכתב: "לאחר פעילות מאומצת של שר התקשורת ואנשי משרדו, בתמיכת המוסד, השב"כ ומשרד הביטחון, ולאחר בחינת כל ההיבטים המשפטיים הנדרשים והגעה להסכמות עם משרד המשפטים והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, הממשלה אישרה את התקנות שיאפשרו הפסקת פעילות של גוף שידור זר הפוגע בביטחון המדינה, למשך תקופת המלחמה. סגירת רשת אל ג'זירה בישראל מגיעה לאחר הצגת הוכחות כי היא מסייעת לאויב, משדרת תעמולה בשירות החמאס בערבית ובאנגלית לצופים בכל העולם, ואף מעבירה מידע רגיש לאויבינו".
2 צפייה בגלריה
שלמה קרעי
שלמה קרעי
שלמה קרעי
(צילום: אלכס קולומויסקי)
ההצעה לסגירת אל גזירה, בהתאם לתקנות לשעת חירום שהגיש שר התקשורת לאישור הממשלה, צפויה לעלות לאישור בישיבת הקבינט הקרובה, לאחר הסכמת שר הביטחון ובגיבוי גורמי הביטחון בישראל. עם אישור הקבינט, הצו להפסקת השידורים, סגירת משרדי הערוץ ותפיסת הציוד, ייחתם על ידי שר התקשורת וייצא לפועל באופן מיידי.
על פי התקנות לשעת חירום בנוגע לסגירת אל ג'זירה, אם שוכנע שר הביטחון כי שידוריו של ערוץ זר המשדר בישראל פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה, רשאי שר התקשורת, בהסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת השרים (הקבינט) להורות לספק תכנים על הפסקת שידור של ערוץ כאמור; להורות על סגירת משרדי ערוץ כאמור הנמצאים בשטח ישראל; להורות על תפיסת מכשיר המשמש לאספקת תכנים; להורות על הסרת אתר האינטרנט של ערוץ כאמור לגורם אחראי, אם השרת שעליו מאוחסן אתר האינטרנט נמצא בישראל או שהוא בשליטת אדם הנמצא בישראל או בשליטת תאגיד הרשום בישראל, או להורות על הגבלת גישה לאתר האינטרנט של ערוץ כאמור.
ההוראה לא תינתן אלא לאחר שיוצגו בפני שרי הביטחון והתקשורת ובפני ועדת השרים חוות דעת מקצועיות מטעם גורמי הביטחון, המתייחסות לתשתית העובדתית לצורך מתן ההוראה בשל פגיעה ממשית בביטחון המדינה. ההחלטה תובא לפני נשיא בית משפט מחוזי או סגנו בהקדם האפשרי. נשיא בית משפט מחוזי או סגנו ידון בתוך שלושה ימים מיום כניסתה לתוקף של ההוראה אם לאשר אותה, לבטל אותה או לקצוב את תקופת תוקפה; ההוראה תעמוד בתוקפה עד קבלת החלטה אחרת של בית משפט.
תוקפה של ההוראה יהיה 30 יום עם אפשרות להאריך בפרק זמן נוסף של 30 יום כל פעם - באישור הקבינט. תוקפן של התקנות לשלושה חודשים, כך שעל פניו ניתן יהיה להאריך את הסגירה של אל ג'זירה שלוש פעמים. בתקנות הודגש כי ההוראה נוגעת אך ורק לגבי שידור זר ולא לגבי שידור שנעשה מישראל ושעיקר שידוריו הוא בעברית.