תוכנית סולארית שעלולה הייתה לפגוע במסדרות אקולוגי חשוב באזור אשקלון, נדחתה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום. התוכנית הציעה להקים מתקן פוטו וולטאי על 93 דונם, המיועד להצבת פאנלים ומערכות נלוות , לרבות מכולות אגירה, בשטחים החקלאיים של מושב אמונים במועצה אזורית חוף אשקלון.
2 צפייה בגלריה
צבאים במסדרות האקולוגי
צבאים במסדרות האקולוגי
צבאים במסדרון האקולוגי
(צילום: בועז רענן)
במשרד האנרגיה ביקשו לאשר את התוכנית וציינו כי הם מקדמים הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ליעד של 30 אחוזים בשנת 2030. "תוכנית זו מהווה חלק מתמהיל הייצור של אנרגיה מתחדשת בשעות היום והינה נדבך חשוב בסך התוכניות להפקת אנרגיה מתחדשת ועמידה ביעדי הממשלה. יזם התוכנית הסכים לצמצם את שטח התכנית ולצמצם את שטחה באזור המסדרון האקולוגי".
מדובר באזור שבו קיימים מגוון רחב של בעלי חיים, כולל שלושה בסכנת הכחדה חמורה: טריטון פסים, צולל ביצות ויונת סלעים. במקום נמצאים גם בעלי חיים נוספים כמו עכבר מצוי, חדף לבן-שיניים, קיפודי חולות, תנים, שועלים, קרקלים, חתולי בר וחתולי ביצות, סמורים וגיריות דבש וגם צבי ישראלי. כמו כן, מדובר באתר שבו פעילים עופות רבים כגון עיט צפרדעים, חוגלות, חטפית אפורה, צולל ביצות, חנקן אדום-ראש, שרקרק מצוי ואחרים.
התוכנית המוצעת הייתה אמורה לקום במרחק של כ-160 מטר משמורת הטבע, שכוללת מערך של בריכות חורף. בחוות דעת של החברה להגנת הטבע נכתב כי "צמצום מסדרון אקולוגי עד כדי שליש מרוחבו המקורי הינו בעל השפעה קשה על תפקודו. התוכנית המוצעת אינה ראויה. היא פוגעת קשות במסדרון אקולוגי בעל חשיבות ארצית, פוגעת ברצף השטחים הפתוחים, ישנה אפשרות לפגיעה בשמורת הטבע הסמוכה זמורות ופגיעה בשבילי טיולים. כל זאת אל מול תרומה שולית ביותר של מתקן בעל פוטנציאל זניח".
2 צפייה בגלריה
הישג עבור בעלי החיים
הישג עבור בעלי החיים
הישג עבור בעלי החיים
(צילום: בועז רענן)
מנהל תחום התכנון בחברה להגנת הטבע דרור, בוימל, הוסיף: מדובר בתכנית בעלת פוטנציאל נזק סביבתי ואקולוגי, גדול ביותר, לעומת תרומה שולית מאוד. התכנית עלולה הייתה לגרום לפגיעה קשה במסדרון אקולוגי בעל חשיבות ארצית, לפגיעה ברצף השטחים הפתוחים, לפגיעה בשמורת הטבע הסמוכה ולפגיעה במטיילים ולכן ביקשנו מהוועדה לדחות אותה על הסף. אנחנו מברכים את הוועדה, על החלטה ראויה ונכונה".  
הוועדה שוכנעה כי השטח החקלאי שבתחומו הופקדה התוכנית הוא חלק ממערך מסדרונות אקולוגיים ארציים וכי שטח זה מתפקד לא רק כשטח חקלאי, אלא גם כשטח פתוח המאפשר קישור בין "אבני קפיצה", שהן שטחים מפורזים, שמורים יחסית, בעלי חשיבות רבה לתפקוד המסדרון האקולוגי.
"יש לבחון את התוכנית ואת הממשק שלה עם סביבתה באופן מחמיר, לאור רגישות בריכות החורף ולאור העובדה כי מדינת ישראל מחויבת לאמנה בינלאומית לשימור בתי גידול לחים", נכתב בהחלטה. בוועדה קבעו כי תפיסת המסדרונות האקולוגיים הארציים, שהתגבשה בעשורים האחרונים, רואה בשטחים חקלאיים חלק אינטגרלי ממערך המסדרונות. שטחים אלה מאפשרים קישוריות בין שטחים ברמת שימור גבוהה יותר, דוגמת שמורות טבע, נחלים ויערות.