בשנת הלימודים האקדמית תש"ף (2019/20) הוענקו תארים אקדמיים ל-77,200 סטודנטים שסיימו את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (באוניברסיטאות, באוניברסיטה הפתוחה, במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך). 39,400 (51.0%) קיבלו תארים מהאוניברסיטאות, 27,200 (35.1%) - מהמכללות האקדמיות ו-10,700 (13.8%) - מהמכללות האקדמיות לחינוך. בתש"ף קרוב לשליש (31.1%) ממקבלי התארים קיבלו תואר שני (מוסמכים). בקרב מקבלי התארים מהאוניברסיטאות, 42.2% קיבלו תארים מתקדמים (37.8% - תואר שני ו-4.6% - תואר שלישי). לעומת זאת, בקרב מקבלי תארים משאר סוגי המוסדות, אחוז מקבלי התואר השני היה נמוך יותר (23.3% במכללות האקדמיות ו-31.2% במכללות האקדמיות לחינוך). כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המתפרסמים בצהריים (יום א')
בשנת הלימודים האקדמית הקודמת סיימו 50,400 סטודנטים את לימודי התואר הראשון, ירידה של 1.5% לעומת השנה הקודמת. מספר מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות נותר יציב - 21,800. עוד עולה מהנתונים כי עיקר הירידה נרשמה במכללות האקדמיות. 21,300 סטודנטים קיבלו את התואר במכללות, ירידה של כ-3% לעומת שנת הלימודים הקודמת. במכללות האקדמיות לחינוך חלה ירידה של 1.7%. שם קיבלו כ-7,300 סטודנטים את התואר הראשון.
3 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)
עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי בשנת תש"ף (2019/20), כמחצית ממקבלי תואר ראשון למדו בתחומי מדעי הרוח או מדעי החברה (25.3% ו-24.4%, בהתאמה), 13.9% בתחום ההנדסה והאדריכלות ו-11.8% בתחום עסקים ומדעי הניהול. לשם השוואה, בשנת תש"ן (1989/90) היה אחוז מקבלי תואר במדעי הרוח 29.9% מכלל מקבלי תואר ראשון, במדעי החברה (ללא עסקים ומדעי הניהול) 23.9%, בהנדסה ואדריכלות 15.8% ובעסקים ומדעי הניהול 4.8%.
מקבלי תואר ראשון באוניברסיטאות למדו בכל תחומי הלימוד, במיוחד מדעי החברה (ללא עסקים ומדעי הניהול - 31.2%) והנדסה ואדריכלות (18.6%). מקבלי תואר ראשון במכללות האקדמיות המתוקצבות, למדו במיוחד מדעי החברה (ללא עסקים ומדעי הניהול) (29.0%) וכן הנדסה ואדריכלות (21.8%), מדעי הרוח (%15.4) ועסקים ומדעי הניהול (13.2%). מקבלי תואר ראשון במכללות האקדמיות הלא-מתוקצבות, למדו בעיקר עסקים ומדעי הניהול (32.9%), משפטים (28.1%) ומדעי החברה (ללא עסקים ומדעי הניהול) (20.4%). במכללות האקדמיות לחינוך, כל מקבלי התואר ראשון למדו את מקצועות החינוך וההכשרה להוראה, המשויכים לתחום מדעי הרוח.
עוד מצאו בלמ"ס כי בשנת תש"ף נמשכה המגמה של השנה הקודמת בשיעור מקבלי תואר ראשון בתחום מדעי הרוח. באותה שנה (2019/20), 32% מהנשים ו-15% מהגברים שקיבלו תואר ראשון, עשו זאת בתחום מדעי הרוח. בקרב מקבלי תואר ראשון מיישובים באשכולות החברתיים-כלכליים הגבוהים (10-8) – שיעורם של אלו שעשו זאת בתחום מדעי הרוח ירד מ-30% בשנת תשנ"ח (1997/98) ל-18% בתש"ף (2019/20). הנתון המקביל בקרב מקבלי תואר ראשון מיישובים שבאשכולות החברתיים-כלכליים הנמוכים (3-1) ירד מ-46% ל-37%, בהתאמה.
3 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)

תואר שני: מקבלים תעודה, אבל מי עם התזה?

ומה לגבי התואר השני? בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצאו כי בשנת תש"ף (2019/20) חלה ירידה של 6.4% במספר מקבלי תואר שני לעומת השנה הקודמת. 24,000 אנשים קיבלו תואר שני בשנה זו, מתוכם 14,900 מהאוניברסיטאות, 5,800 מהמכללות האקדמיות ו-3,300 מהמכללות האקדמיות לחינוך. 4,400 מכלל מקבלי תואר שני סיימו במסלול המחקרי (תזה). שליש ממקבלי תואר שני באוניברסיטאות סיימו במסלול המחקרי, לעומת רק 2% ממקבלי תואר שני במכללות האקדמיות ו-0.9% בלבד ממקבלי תואר שני במכללות האקדמיות לחינוך.
עוד מצאו בלמ"ס כי בשנת תש"ף (2019/20) רוב מקבלי התואר השני למדו מדעי הרוח (27.9%) וכן עסקים ומדעי הניהול (26.4%). 18.5% קיבלו תואר במדעי החברה (ללא עסקים ומדעי הניהול). באוניברסיטאות, 23.8% קיבלו תואר במדעי החברה (ללא עסקים ומדעי הניהול), 20.7% קיבלו תואר בעסקים ומדעי הניהול ו-17.5% קיבלו תואר במדעי הרוח. במכללות האקדמיות, לעומת זאת, אחוז מקבלי התארים במדעי החברה (ללא עסקים ומדעי הניהול) ובמדעי הרוח היה נמוך יותר (15.4% ו-16.7%, בהתאמה), ואחוז מקבלי התארים בעסקים ומדעי הניהול (56.1%) היה גבוה יותר.

תואר שלישי: עלייה במסיימים

בשנת תש"ף (2019/20) 1,800 אנשים קיבלו תואר שלישי, עלייה של 10.3% לעומת השנה הקודמת. לשם השוואה, בשנת תש"ן (1989/90) 450 קיבלו תואר שלישי.
ומה עם תחומי לימוד? בשונה ממקבלי תואר ראשון ותואר שני, תחומי הלימוד המובילים בקרב מקבלי תואר שלישי בשנת תש"ף היו: מדעי הטבע, מתמטיקה וחקלאות (45.1%), מדעי הרוח (20.5%), מדעי החברה (ללא עסקים ומדעי הניהול) (15.7%) והנדסה ואדריכלות (11.3%).
3 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)

יותר נשים מגברים

בשנת תש"ף (2019/20) 47,600 נשים קיבלו תואר אקדמי. מהן 30,900 נשים קיבלו תואר ראשון, 15,000 קיבלו תואר שני ו-700 קיבלו תואר שלישי. הנשים היו רוב מבין מקבלי התארים (61.6%). רוב מקבלי תואר ראשון ותואר שני היו נשים (61.3% ו-62.5%, בהתאמה), ומחצית ממקבלי תואר שלישי (50.5%) היו נשים. אחוז הנשים בכלל מקבלי התארים מהמכללות האקדמיות לחינוך היה גבוה במיוחד (83.3% בתואר ראשון ו-83.6% בתואר שני).
בתחומי לימוד רבים היו הנשים רוב ובמיוחד במקצועות עזר רפואיים (82.3% בתואר ראשון ו-87.0% בתואר שני) ובמדעי הרוח (77.4% בתואר ראשון, 75.0% בתואר שני ו-55.6% בתואר שלישי). לעומת זאת, בתחום ההנדסה ואדריכלות לנשים ייצוג נמוך (30.3% בתואר ראשון ו-26.5% בתואר שני).