143 עצים, שהיו אמורים להיכרת לטובת שביל אופניים לאורך דרך נמיר בתל אביב בין הרחובות לבנון ואיינשטיין, יישארו במקומם. זאת, לאחר שפקיד היערות הראשי במשרד החקלאות לא אישר לכרות אותם.
עיריית תל אביב ונתיבי איילון ביקשו רישיון לכריתת כ-400 עצים לטובת סלילת נתיב אופניים במסגרת פרוייקט "אופני דן", שנועד ליצור רשת שבילי אופניים בגוש דן בין הרצליה בצפון לראשון לציון בדרום. בעיריית תל אביב ובנתיבי איילון טענו כי במקום העצים שייכרתו יינטעו עצים רבים מאוד בתעלות שתילה ובתנאים מיטיבים, וכי מדובר במקטע החשוב ביותר ברשת השבילים המטרופולינית.
3 צפייה בגלריה
143 עצים לא ייכרתו
143 עצים לא ייכרתו
143 עצים לא ייכרתו
(צילום: ארז ברקאי)
בנוסף, טענו כי בסקר העצים המקורי ביקשו לכרות כ-1,000 עצים, וחלק ניכר מהעצים, 242 ליתר דיוק, הם מהמין הפולש שיטה כחלחלה, כך שתוכנית הכריתה צומצמה באופן דרסטי. ובכל מקרה, טענו נציגי חברת נתיבי איילון, מדובר בעצים בערכיות בינונית.
תושבי האזור ופעילי סביבה הגישו השגה על רישיון הכריתה לאגף יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. בסך הכול הוגשו מאות התנגדויות. פקיד היערות במשרד החקלאות ד"ר ארז ברקאי, קבע כי 143 מהעצים בגינם נדרשו אישורי הכריתה והעתקה הינם עצים בוגרים בעלי ערכיות גבוהה ואף גבוהה מאוד, בניגוד לטענת מגישי הבקשה.
3 צפייה בגלריה
143 עצים לא ייכרתו
143 עצים לא ייכרתו
(צילום: ארז ברקאי)
עצים אלה, לפי פקיד היערות, הם בעלי תרומה רבה לנוף, לסביבה ולמערכת האקולוגית, והם משמשים כחיץ ממשי מפני רעש וזיהום אוויר בין ציר התנועה הסואן, לבין בתי המגורים שמעבר להם. יתר העצים בגינם נדרשה האישור הם, כאמור, עצי שיטה, מזן פולש בכל אמת מידה נופית, סביבתית ואקולוגית, ועל כן הם מאושרים לכריתה גם ללא קשר לתכלית הבקשה והפיתוח. יש לציין כי חלק מהמתנגדים אף ביקשו למנוע את כריתת השיטה הכחלחלה, שהינה מין אגרסיבי מאוד שאף פוגע במיני צומח מקומיים.
"במקטע הדרומי של דרך נמיר, קיים כבר שביל אופניים" הסביר ד"ר ברקאי. "לא הגיוני בשום אמת מידה סביבתית, לדרוש כריתה של עצים רבים ונוספים עבור תשתית זו, כאשר היא כבר קיימת בפועל בחתך הרחוב". עוד הבהיר ד"ר ברקאי כי: "לא יאושרו עוד כריתות לאורך דרך נמיר בין רחובות לבנון ואיינשטיין, לטובת סלילת שביל אופניים, ויש להיצמד ולפתח את השביל הקיים בצדה המערבי של דרך נמיר".
3 צפייה בגלריה
חלק מהעצים בעלי ערכיות גבוהה
חלק מהעצים בעלי ערכיות גבוהה
חלק מהעצים בעלי ערכיות גבוהה
(צילום: ארז ברקאי)
פקיד היערות הוסיף כי נכון היה לערוך את סקר העצים עוד במהלך שלבי התכנון הראשונים בשנת 2016, מה שהיה מאפשר לגבש תוכנית המתחשבת בערכם של העצים מבעוד מועד, ולא כפי שנעשה. כעת, לאור מצב הדברים, נדרשים שינויים בביצוע התוואי שנקבע. בעקבות זאת, נתיבי ישראל ועיריית תל-אביב נדרשות להגיש לפקיד היערות הראשי תכנון חלופי הכולל סקר עצים בצידה המערבי של דרך נמיר, תוך קיום מאמץ מרכזי לתכנון המטיב עם העצים הנטועים באזור, ומצמצמם למינימום הנדרש את כריתות הנדרשות לשם סלילת ציר האופניים.