בחברה להגנת הטבע מתריעים כי החלטה של פקיד הדיג, בנוגע להיתרי דיג נרחבים בעונת הרבייה, תגרום לפגיעה בכ-90% מכלל המינים שבתהליך רבייה באותם חודשים. בשל כך הגישה החברה להגנת הטבע עתירה לבית המשפט המחוזי מרכז, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, נגד פקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות.
בעתירה נכתב כי בשנת 2016 אושר תיקון, שגובש במשרד החקלאות. התיקון קבע שיש להשבית את הדיג בעונת הרבייה. "לא מדובר בצמצום ולא מגבלות, אלא השבתה, שנועדה לאפשר לדגים הבוגרים, לבצע פעילות רבייה ולהעמיד דור צאצאים ללא הפרעה", נכתב בעתירה. "לא ניתן גם להשיג את ההגנה על הרבייה, לשם השגת תכלית אישוש הדגה וגם לאפשר פעילות דיג בים, בו זמנית. זאת, מכיוון שה'טכנולוגיה' הבסיסית של ציוד הדיג, לא מאפשרת אבחנה מדויקת בין מיני הדגה הנלכדים, וכך לברור את ה'לא מתרבים', מבין ה'מתרבים'...".
1 צפייה בגלריה
דיג בים התיכון
דיג בים התיכון
דיג בים התיכון
(צילום: עידו מאירוביץ)
עוד נכתב בעתירה, שהוגשה על ידי עו"ד ישי שנידור ממשרד בן ארי, פיש, סבן ושות', כי "אחד הסעיפים בתיקון, קבע את כלל השבתת הדיג בעונת הרבייה, שתמשך בין 60, ל-90 ימים בשנה, במהלך החודשים מרץ עד יוני, כפי שייקבע על-ידי פקיד הדיג, מדי שנה. בפועל, פקיד הדיג נתן השנה היתרי דיג רחבים, ההופכים את היוצרות, מאיינים את ההסדר החקיקתי ופוגעים באופן ישיר בתכלית אישוש משאב הדגה - במקום השבתה עליה הורה המחוקק, בחודש מאי, כל צי הדיג, ללא יוצא מהכלל, יפעל במים (למעט מערך חכות צף שיפעל ביוני), ותהיה פעילות דיג בכל המרחב הימי (בכל עומקי הים) המותר לדיג, ללא יוצא מהכלל. התוצאה היא, שכמעט 90% ממיני הדגים המצויים בתהליכי רבייה בחודש מאי, ייפגעו מדיג, בניגוד מוחלט לתכלית החקיקה, ובניגוד לאמות המידה שקבע פקיד הדיג עצמו, למתן היתרים".
על פי העתירה של החברה להגנת הטבע, "בתקנות הדיג, קבע המחוקק כלל של השבתת הדיג בעונת הרבייה, תוך מתן סמכות לפקיד הדיג, לתת, בהנמקה מיוחדת וכחריגים לכלל, היתרי דיג מסוימים, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון. היתרים מיוחדים אלה, יכולים להינתן רק בהתאם לתכלית העומדת ביסודו של ההסדר: אישוש משאב הדגה, ומבלי לפגוע בתכלית זו... בפועל, ההחלטה המינהלית השערורייתית, שהתקבלה על ידי פקיד הדיג, על מתן היתרי דיג לעונת הרבייה 2024, לא תתיר אפילו מ"ר אחד בים, שלא תתקיים בו פעילות דיג בעונת הרבייה... פקיד הדיג התיר במפורש, פגיעה במינים שזו שיא עונת הרבייה שלהם, והכל בשיטות לא סלקטיביות".
בחברה להגנת הטבע הזהירו גם כי "היתרים אלה יגרמו נזק חמור לערכי טבע מוגנים, כמו צבי ים וכרישים. לא מדובר על היתרים שיאפשרו דיג של מינים פולשים בלבד, או היתרים שנועדו לשרת תכלית אקולוגית אחרת, אלא התרה של דיג פוגעני, בכל נקודה ונקודה בים התיכון, לאורך כל תקופת הרבייה".
לעתירה, צירפה החברה להגנת הטבע חוות דעת של פרופ' יונתן בלמקר מאוניברסיטת תל אביב, חוקר אקולוגיה של דגים, למעלה מ-20 שנה. "בחנתי את ההנמקות של פקיד הדיג ומצאתי כי חלק ניכר מהן, אינו מבוסס ואף שגוי מבחינה מדעית", נכתב בחוות הדעת של פרופ' בלמקר. "לפי מיטב הבנתי, הסדרים אלה יפגעו בתהליכי הרבייה של בעלי חיים בים התיכון, דווקא בעונה שבה הם אמורים להיות מוגנים. מכך צפויים להיפגע מיני דגים בעלי ערך מסחרי, אשר הגנה על תהליך רבייתם, הינו בעל חשיבות חברתית-כלכלית גבוהה. אולם לא רק מינים אלו צפויים להיפגע, אלא גם מינים המוגדרים כערכי טבע מוגנים, המתרבים באותה תקופה וצפויים להילכד בצורה אגבית בציוד הדיג שהותר לשימוש".
ממשרד החקלאות נמסר כי "העתירה טרם התקבלה במשרדנו. עם זאת ראוי לציין כי משרד החקלאות פעל בשנים האחרונות להובלת שינויים נרחבים באופן ניהול הדיג בישראל ובהתאם לדרך פעילותן של מדינות מפותחות ואף מחמירה ביחס לחלקן, בכדי לשמור על משאב הדגה, בתי הגידול הרגישים ופעילות דיג מקיימת. במסגרת זו, ובהתאם לתקנות הדיג, נקבעה על ידי פקיד הדיג הראשי תקופת השבתה בת חודשיים לפעילות דיג בים התיכון, למעט שיטות ספציפיות ומועטות, וכן היתר לתפיסה של דגים מסוגים מסוימים שאינם מתרבים בתקופה זו של השנה".
עוד נמסר כי "ההחלטה נעשתה בדומה לשנים קודמות, זאת לאחר פרסום הודעה להערות הציבור, שקילת ההערות והטמעתן. המשרד פועל בהתאם לסמכותו בחוק מתוך ראייה של הצורך לאזן בין שמירה על משאב הדגה בהתאם להוראות החוק, ומתן אפשרות מוגבלת לפעילות דיג של ציבור הדייגים המתפרנסים מפעילות זו ושל הציבור הרחב הצורך דגים טריים שמקורם בחופינו, בדומה למדינות אחרות שוכנות ים".