זוגות גיבוני סקייווקר (Hoolock tianxing) מתעוררים בכל בוקר ושרים זה לזה, כך שקולותיהם מהדהדים בחופת היערות שמהווים להם בית. שיר האהבה של מין הפרימט שמשתייך למשפחת הגיבוניים מהסוג גיבון הולוק, אישר כי ביערות הגשם של מיאנמר חיה האוכלוסייה הגדולה ביותר של גיבוני סקייווקר.
כאשר חוקרים חובבי מלחמת הכוכבים גילו את גיבוני סקייווקר - על שם הדמות מסדרת מלחמת הכוכבים, לוק סקייווקר - כמין מובחן בשנת 2017, הם ידעו על קיומם של פחות מ-200 פרטים, כולם בדרום-מערב סין (מחוז יונאן). כעת, מחקר שהתפרסם בכתב העת International Journal of Primatology ניפץ את המגבלה הגאוגרפית הזו והפך לראשון שמאשר כי רוב גיבוני סקייווקר חיים במיאנמר. "הצלחנו לזהות גנטית 44 קבוצות חדשות של גיבוני סקייווקר במיאנמר", אמרה חברת צוות המחקר ד"ר טיירה סמיילי אוונס, מבית הספר לרפואה וטרינרית של אוניברסיטת קליפורניה בדייוויס.
3 צפייה בגלריה
גיבון סקייווקר
גיבון סקייווקר
גיבון סקייווקר
(צילום: Shutterstock, Ingvar Holm)
מספרם המדויק של גיבוני סקייווקר איננו ידוע, אך הם זוהו באזורים שנחשבו בעבר כמזוהים עם המין גיבון לבן-גבות מזרחי, שאמנם דומה להם, אך נבדל מהם גנטית. על פי ההערכות משנת 2013 ישנם עד 65 אלף גיבונים באזור שבו זוהו כעת גיבוני סקייווקר, מה שהופך את אוכלוסייתם של האחרונים לגדולה ביותר ממין זה במקום אחד.
לאור ציד מתמשך, אזורים מוגנים מוגבלים ותסיסה פוליטית במיאנמר, גובר החשש כי האומדן האמיתי של אוכלוסיית גיבוני סקייווקר נמוך מההערכות הקיימות. גיבוני סקייווקר אינם יכולים לשחות, ולכן נהרות ממזרח וממערב תוחמים את גבולות בית הגידול שלהם במיאנמר.
החשש מפני השלכות התסיסה האזרחית והאתנית, בנוסף למגפת הקורונה העולמית, הגבילו סקרי פרימטים במיאנמר, במיוחד על ידי חוקרים זרים. הודות לכך שעל צוות המחקר נמנו גם חוקרים מקומיים, התאפשרה הקמת מערכות ניטור אקוסטיות בין דצמבר 2021 למרץ 2023, באמצעותן בוצעה מדי בוקר האזנה לשירי האהבה של גיבוני סקייווקר, מתחילתם ועד סופם.
3 צפייה בגלריה
מפה בה מוצגים האזורים במיאנמר בהם התקיים המחקר, שם התגלתה האוכלוסייה הגדולה ביותר של גיבוני סקייווקר
מפה בה מוצגים האזורים במיאנמר בהם התקיים המחקר, שם התגלתה האוכלוסייה הגדולה ביותר של גיבוני סקייווקר
מפה שבה מוצגים האזורים במיאנמר בהם התקיים המחקר, שם התגלתה האוכלוסייה הגדולה ביותר של גיבוני סקייווקר
(איור: International Journal of Primatology)
באמצעות טכניקת דגימת דנ"א לא פולשנית, בה בוצע ניתוח גנטי של צמחים ופירות שנלעסו על ידי הגיבונים, התקבל האישור לכך שאכן מדובר בגיבוני סקייווקר. החוקרים בחנו בנוסף מספר תצלומים כדי לזהות מאפיינים חזותיים המבדילים בין גיבוני סקייווקר לבין מינים אחרים מהסוג גיבון הולוק (גיבון לבן-גבות מזרחי וגיבון לבן-גבות מערבי), וזיהו כי ישנם הבדלים בעובי הגבות, בצבע הזקן ובדפוסים דמויי טבעות לבנות לא שלמות על פניהן של הנקבות.
החוקרים גם ערכו סקרי הערכת איומים ב-12 כפרים כדי לאסוף ידע מקומי על הגיבונים ועל האיומים איתם הם נאלצים להתמודד. "ביולוגים לא האמינו שגיבוני סקייווקר יכולים לחיות בחלקים הקטנים שנותרו בדרום מדינת שאן (Shan) - אחת מבין שבע מדינותיה (pyi-ne) של מיאנמר - לפני שהתחלנו את הפרויקט הזה. ממצאי המחקר הוכיחו עד כמה חשוב למיאנמר ולסין לשקול את הרחבת פעולות השימור וההגנה על גיבון סקייוקר, בייחוד באזור הגיאוגרפי החדש בו הוא התגלה", אמר פייאה פיו אונג, מנכ"ל החברה לשימור הטבע מיאנמר, שנמנה על צוות המחקר.
3 צפייה בגלריה
גיבון סקייווקר
גיבון סקייווקר
גיבון סקייווקר
(צילום: Shutterstock)
הממצאים אמנם יעזרו בעדכון הרשימה האדומה של מינים מאוימים מטעם האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע ומשאבי הטבע (IUCN), אך אובדן מתמשך של בתי גידול, במקביל להחרפת הסכסוך האנושי במיאנמר, ממשיכים לאיים על גיבוני סקייווקר, שרובם חיים מחוץ לאזורים מוגנים. מהסיבות הללו, מחברי המחקר מציעים שבמקביל להיותו מין בסכנת הכחדה ברשימה האדומה של IUCN, ייחשב בית הגידול שלו במיאנמר כאזור מוגן. "מצאנו גיבוני סקייווקר בשני אזורים במיאנמר: מדינת קאצ'ין (Kachin) ומדינת שאן, ביערות שנפגעו ובגבהים נמוכים בהרבה ממה שציפינו, מה שמוכיח לנו כי גיבוני סקייווקר הינם בעלי יכולת הסתגלות גבוהה. יחד עם זאת, ברור לכל כי דרושה הגדרה ברורה של המרחב בו הם חיים כאזור מוגן", סיכמה ד"ר סמיילי אוונס.