חברת הכימיקלים ICL (לשעבר כיל), המחזיקה בכמה מהמפעלים המזהמים ביותר בישראל, תתניע בחודשים הקרובים מהלך של הקמת תחנת כוח קרקעית סולארית בהיקף של 5.5 מגה-וואט במישור רותם.
זאת, לפי החברה, כחלק מתוכנית רחבה להגדלת השימוש באנרגיה סולארית באתרי הייצור שלה בארץ ובחו"ל. בכוונת ICL להגיע עד לשנת 2030 לייצור חשמל בהיקף של עשרות מגוואט.
3 צפייה בגלריה
פאנלים סולאריים על גג
פאנלים סולאריים על גג
פאנלים סולאריים על גג
(צילום: רויטרס)
לדברי החברה, מדובר בחלק ממגמה שמשלימה מהלך אסטרטגי של מעבר לאנרגיה ירוקה, שהחל לפני כעשר שנים. ICL הסבה את כל מתקני הייצור שלה לגז טבעי, ובשנה האחרונה, אתרי התעשייה שלICL בישראל התבססו על גז טבעי בהיקף של כ-98%. הדבר הביא להפחתה בפליטות תחמוצות חנקן, חלקיקים, וגזי חממה.
החלטה של חברה המחזיקה בין השאר במפעל המזהם בישראל לשנת 2019 (רותם אימפרט נגב) לעשות שימוש באנרגיה ירוקה יכולה לתת דוגמה לחברות נוספות, ולעודד אותן לנקוט בצעדים דומים.
3 צפייה בגלריה
מפעל רותם אמפרט נגב
מפעל רותם אמפרט נגב
מפעל רותם אמפרט נגב
(צילום: נטלי קדוש כהן)

ICL תחל בחודשים הקרובים בהקמת תחנת כוח הסולארית במישור רותם, שמטרתה היא לספק את כלל צרכי החשמל הנדרשים למפעל פריקלאס שבמקום. זאת, באמצעות פרישת פאנלים סולאריים בשטח של כ-60 דונם. בנוסף לכך, החברה מתכננת להתקין של מערכות סולאריות בגגות השונים באתרי הייצור של ICL.
מתקנים סולאריים נוספים יותקנו בשטחים התפעוליים השונים של אתרי החברה, לרבות שימוש בפאנלים צפים שיותקנו על מאגרי מים תפעוליים. כמו כן, החברה מתכננת החברה התקנה וייצור חשמל בהיקף של עשרות מגוואט סולאריים באתרי הייצור בחו"ל.
3 צפייה בגלריה
שדה סולארי
שדה סולארי
שדה סולארי
(צילום: אבשלום שושני)
לאחרונה פרסמה ICL את דו"ח האחריות התאגידית של החברה. במסגרתו, מתואר חזון הקיימות של החברה ל-2030, הדוגל בהגברת השימוש באנרגיות מתחדשות, כתחליף לכלל הדלקים הפוסיליים. היעד שהציבה לעצמה החברה הוא עלייה של 20% בשימוש באנרגיות מתחדשות משנה לשנה (יעד שהושג ב-2019). בשנת 2019 הועברו מרבית אתרי החברה בהולנד ובגרמניה לצריכה של 100% חשמל מאנרגיות מתחדשות, וב-2020 גם אתרי החברה בספרד הועברו לחשמל ירוק.
כלל הצעדים שכבר בוצעו ושבתכנון, נועדו בין היתר להביא להשגת יעד הפחתת פליטות גזי החממה של החברה - הפחתת 3% מהפליטות בכל שנה ביחס לקודמת לה (יעד שהושג ב-2019), והשגת הפחתה כוללת של 45% מסך הפליטות (ישירות ועקיפות) עד 2030, ביחס לשנת הבסיס 2008. עד כה הושגה הפחתה של 24% ביחס מאז ועד היום.
ניצן משה, סמנכ"ל בכיר לתפעול ב-ICL: "אנו מאמינים בהצבת יעדים שאפתניים מתוך רצון לתרום את חלקנו בהתמודדות עם אתגרים גלובאליים משמעותיים. בכל מקום בו ניתן לעשות שימוש באנרגיה סולארית, נעשה זאת, לטובת שיפור טביעת הרגל הפחמנית של החברה. עד לשנת 2030 נצמצם בכ-3% בכל שנה את פליטות הפחמן ולאחר מכן בכ-4.5% בכל שנה".