לאחר מאבק ארוך - יהיה אפשר לקבל ולפרסם חלק מהמידע על החברה שגרמה לכמה מאסונות הזיהום הגדולים בישראל: צו החיסיון על חברת קצא"א צומצם היום (ד') והוארך בשנה אחת בלבד. בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת אושר למנות לראשונה מפקחים על החברה מטעם הרשויות המקומיות ורשות הטבע והגנים. למפקחים תהיה גישה למידע חסוי ובנוסף תתאפשר שקיפות ציבורית.
יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, אמר: "הנוסח שאישרנו שומר על האיזון הנכון בין הגנה על ביטחון המדינה מצד אחד, ומצד שני על זכותו של הציבור לקבל מידע מרשויות ציבוריות, דבר הנתפס כעקרון יסוד של המשטר הדמוקרטי. עלינו להקפיד שלא יעשה שימוש לשווא בטענות לשמירה על ביטחון המדינה, בנושאים שאינם קשורים לכך. הוועדה תמשיך לעקוב ולפקח על הנושא, ותבצע התאמות ותיקונים במידת הצורך".
1 צפייה בגלריה
מתקן אצא"א שבאשקלון
מתקן אצא"א שבאשקלון
מתקן קצא"א באשקלון
(צילום: נעה פישר)
על פי צוות הייעוץ המשפטי לוועדה, ליכולת הציבור לקבל מידע על פעילותה של קצא"א חשיבות יתרה. אחד השינויים שאושרו הוא האפשרות לחשוף מידע ספציפי בנושא מסוים, ללא פרסום היבטים אחרים האסורים בפרסום. כלומר, צו החיסיון של צומצם לראשונה באופן שיאפשר לקבל מידע על מגוון נושאים, ובהם כאלה שיאפשרו הגנה על הסביבה מפני פוטנציאל הזיהום שהחברה מייצרת.
בארגון אדם טבע ודין אמרו כי ימשיכו לפעול להסרת החיסיון בכללותו ולחשיפת המידע הנוגע לכמויות הנפט שהחברה משנעת בצינור שנפרש על פני 270 ק״מ.
המידע שיותר בפרסום יכלול בין היתר אישור על ביצוע בדיקות תקופתיות של ציוד לפי הוראות יצרן; פנקס הדרכות על אודות תנאי היתר הרעלים ויומן אירועים סביבתיים; אישורים בדבר פסולת מסוכנת, מסמכי היערכות לחירום ותגובה מידית לאירועי חומרים מסוכנים, פנקס תיעוד תרגילים ותחקירי תרגילים; תחקירי אירועי חומרים מסוכנים; סקרים סיסמיים וסקרים גיאולוגיים המעידים על עמידות חוות המכלים, הצינורות והמסוף הימי לרעידות אדמה; נהלי בטיחות ונהלים למניעות תאונות ודליפות במסופים הימיים ובחוות המכלים.
שינוי נוסף שאישרה הוועדה הוא הסמכת עובד אחד בלבד מבין עובדי כל אחת מהרשויות המקומיות הרלוונטיות ורשות הטבע והגנים, שיעברו התאמה ביטחונית על מנת שיהיו רשאים לעיין במידע לצורך פיקוח. הרשויות המצוינות בתוספת לחוק הן איגוד ערים נפת אשקלון; בני שמעון; חבל אילות; מרחבים; עיריית אילת; ערבה תיכונה ורמת הנגב.