בשיתוף המוסדות האקדמאיים המציגים


אחד הקשיים של מערכת הבריאות כיום הוא טיפול יעיל באוכלוסיית החולים הכרוניים והקשישים שמגיעים לבתי החולים. החולים הללו עשויים להיבלע במערכת כשלרוב אין אדם אחד שמנהל את הטיפול בהם ודואג לשיקומם. תואר ראשון מסוגו בניהול הטיפול CASE MANGER מנסה לענות בדיוק על הצורך הזה. "אנחנו מדברים על תואר שני לבעלי תואר ראשון במקצעות הבריאות והסיעוד. זהו תואר קליני שמאפשר לנהל נכון את החולה בקהילה", אומר פרופ' שלמה נוי, דיקן הפקולטה למקצועות הבריאות בקריה האקדמית אונו.
עבור הסטודנטים, מדובר בתואר שיכול להעניק מגוון רב של כלים שלאחר מכן פותחים גם אפשרויות תעסוקה רבות. "היתרונות שאתה מטפל קליני בתחום שלך שבו התמחית והתמקצעת במשך הרבה מאוד שנים ואתה כעת הופך לבעל מקצוע רחב יותר כוללני יותר ובעיקר בעל יכולת טובה הרבה יותר להשתלב בשוק התעסוקה העתידי בתחום הבריאות", ממשיך פרופ' נוי.
בשיתוף המוסדות האקדמאיים המציגים