תגלית חשובה בירושלים: בסמוך למעיין הגיחון שבגן הלאומי עיר דוד התגלתה כתובת המזכירה את שמו של חזקיהו מלך יהודה (726–697 לפנסה"נ) ומציינת את הישגיו.
הכתובת פוענחה לאחרונה על ידי פרופ' גרשון גליל, ראש המכון לחקר המקרא וההיסטוריה העתיקה, ישראל; והחוג לתולדות ישראל ומקרא באוניברסיטת חיפה, ואלי שוקרון, מהמכון לחקר המקרא וההיסטוריה העתיקה, ישראל. גליל ושוקרון קראו בשורה הראשונה את השם: "[ח]זקיה[ו]", ובשורה השנייה את המילה: "[הב]רכה.ב...". ייתכן כי מדובר בבריכה הנזכרת בספר מלכים פרק כ, פסוק כ: "ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה...". יתרה מזאת, בשורה השנייה ניתן להשלים: "[עשה.את.הב]רכה.ב[ירושלים]".
2 צפייה בגלריה
כתובת חזקיהו מירושלים
כתובת חזקיהו מירושלים
כתובת חזקיהו מירושלים
(צילום: ולדמיר נייחין, עמותת אלע"ד)
הממצא המיוחד התגלה לפני למעלה מעשור במסגרת חפירות באזור מעיין הגיחון בגן הלאומי עיר דוד בירושלים בשנת 2007, בניהולם של הארכאולוגים אלי שוקרון ורוני רייך. הוא פורסם לראשונה בשנת 2008, אך לא עלה בידי המפרסמים לקרוא את שמו של המלך חזקיהו. הוא נמצא בתוך מילוי של אבנים ועפר – שכלל חרסים רבים המתוארכים לסוף מאה ה-8 לפנסה"נ – סמוך לפינה הדרומית-מזרחית של הבריכה החצובה, במרחק של כמטר וחצי משפת הבריכה, ובגובה של כמטר יחסית לרצפת הסלע, דרומית לבריכה. רישום הכתובת בוצע על גבי לוח אבן-גיר (מסוג מיזי-חילו) שעוביו 4.5 ס"מ, רוחבו 9.5 ס"מ, ואורכו 13.5 ס"מ.
לדברי פרופ' גליל: "זו תגלית חשובה ביותר המשנה את פני המחקר, שכן עד היום היה מקובל שמלכי ישראל ויהודה, בשונה ממלכי המזרח הקדום, לא נהגו לכתוב כתובות מלכותיות מונומטליות או להציב אסטלות (אבן למטרת הנצחה או זיכרון כמונומנט ועליה רשומים, מצוירים או חרוטים שמותיהם ותואריהם של המלכים שאת שמם היא מנציחה, נ"פ) לציון הישגיהם. המלכים הישראליים נזכרו אמנם בכתובות חוץ-מקראיות אשוריות, בבליות, ארמיות, מואביות וכן גם על-גבי טביעות חותם עבריים – אך זו הפעם הראשונה שבה פוענח שבר של כתובת מלכותית עברית מונומנטלית המזכירה את שמו של המלך שהישגיו פורטו בה. התגלית מחזקת את גישת החוקרים ההולכים בדרך המלך המדגישים את מהימנות המקרא, ששכן היא מלמדת שלנגד עיניהם של מחברי הטקסטים המקראיים ההיסטוריים עמדו כתובות מלכותיות מונומנטליות, שחוברו בידי סופרים בני זמנם של המלכים הנזכרים במקרא".
2 צפייה בגלריה
כתובת חזקיהו מירושלים
כתובת חזקיהו מירושלים
כתובת חזקיהו מירושלים
(צייר: פרופ' גרשון גליל)
אלי שוקרון שניהל את החפירה הוסיף: "כתובת חזקיהו גם מסייעת להנחה שכתובות נוספות מירושלים חוברו בימי חזקיהו בידי אותם סופרים, ואף הן הזכירו את שם המלך, ובהן שבר של כתובת מלכותית מונומנטלית שמצא הארכיאולוג יגאל שלה בעיר דוד, המתעדת אירוע שחל בשנת שבע עשרה, וכן גם שבר של אסטלה/כתובת מלכותית מונומנטלית שנמצאה בעופל, ותיארה אולי מפעל מים".