בשיתוף המוסדות המציגיםתחום הניהול בישראל עובר תהליך של התמקצעות. בהתאם לכך, הסטודנטים בלימודי תואר שני במנהל עסקים רוכשים כיום, הלכה למעשה, מקצוע.
פרופ' ירון זליכה, מהפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו: "מנהל טוב יודע לבחור את האנשים, לנסח את האסטרטגיה - לאן צריך ללכת, ולחבר בין שני הדברים הללו. מנהל שלא יודע לבנות את האסטרטגיה של הארגון שלו ולבחור את האנשים שיובילו ויבצעו אותה בשטח, לא מגיע לשום דבר. את זה אתה לומד בתואר שני".
בשיתוף המוסדות המציגים