הקלות נוספות למבודדי קורונה: משרד הבריאות עתיד להשיק בימים הקרובים שאלון דיגיטלי שיאפשר לשחרר חולי קורונה הנמצאים בבידוד. השאלון יועבר לאחות או רופא בתוך דקות, ויאפשר לשחרר מבידוד במהירות.
עד כה קבעו תקנות משרד הבריאות, כי אדם שנחשף לחולה קורונה, שחזר מחו"ל או שחלה בעצמו, חייב להימצא בבידוד ולהשתחרר רק באישור רופא המשפחה או רופא קורונה של הקופה. מדובר היה בתהליך ארוך ומסורבל, שכן הרופא צריך היה להתקשר לעשרות אם לא מאות חולים בשבוע ולשחררם לאחר ראיון רפואי טלפוני.
בדיקת מחלות באינטרנטבדיקת מחלות באינטרנט
מילוי שאלון דיגיטלי בתום תקופת הבידוד
(צילום: Shutterstock)
לפני מספר שבועות, ביצע משרד הבריאות הקלות נוספות, כשאישר גם לאח או אחות מוסמכים לשחרר מבודדים מבידוד, באותו הליך. עם זאת, עדיין מאות מבודדים נאלצו להמתין שעות עד ימים עד לשיחה המיוחלת שמשחררת מבידוד.
ללא שחרור מאושר, המבודד עדיין נמצא ב"רשימת המבודדים" של אותה עיר, רשימה שעלולה להוביל לסימונה של העיר כאדומה. חולה מבודד שלא שוחרר על פי דין, גם מסתכן בקנס שכן הוא נמצא עדיין ברשימת חייבי הבידוד של משטרת ישראל.

מילוי שאלון בתום תקופת הבידוד

כעת החליט משרד הבריאות להשיק שאלון דיגיטלי, שיאפשר לקצר עוד יותר את הליך השחרור מבידוד. אלה הנמצאים בבידוד יוכלו למלא את השאלון הדיגיטלי הכולל פרטים מזהים ושאלות על המצב הרפואי העדכני. השאלון יועבר מיד לרופא או אחות תורנים בקופה המבטחת.
הצוות הרפואי יעבור על השאלון ובמקביל על התיק הרפואי, אם המבודד עונה על הקריטריונים לשחרור – הוא ישוחרר מבידוד מיידית, באם היה ללא תסמינים בשלושת הימים טרם מועד השחרור המיועד.
במשרד הבריאות מציינים עוד בהנחיות, כי עם חולים שהיו ללא סימפטומים במהלך שלושת הימים טרם מועד החלמתם, עדיין יהיה צורך לקיים שיחת טלפון ולבחון אם בזמן זה לא הופיעו תסמינים המונעים הגדרת החלמה. אם אין מדובר בתסמינים כאלה (כמו חום גבוה, שיעול או קוצר נשימה) ניתן יהיה לאשר החלמה ולסיים את תקופת הבידוד.
עוד מדגיש המשרד בהנחיותיו, כי לא יינתנו אישורי החלמה עתידיים, ואת השאלון יוכל המבודד למלא רק בתום תקופת הבידוד הנדרשת.