דיון בנושא התמותה בוועדת הקורונה:

בתחילת ספטמבר פרסמה הלמ"ס כי לא ניתן להצביע על תמותה עודפת משמעותית בישראל מקורונה, למרות העלייה במספר הנפטרים מנגיף קורונה והעלייה בחלקם מתוך סך הנפטרים שהגיע בשבועות מסוימים לכדי 10% מסך התמותה בישראל.
מחישוב סטטיסטי של הלשכה, עלה כי עודף התמותה הקל בגל הראשון, נמחק לגמרי ובסוף יולי השנה, מספר המתים בישראל היה דומה מאד לזה של שנת 2019.
נדמה כי הלשכה הזדרזה מדי בפרסומה. עיון בדו"ח השבועי האפידמיולוגי מיום12/9 של משרד הבריאות (האחרון שפורסם) כי בששת השבועות שבאו לאחר סוף יולי, מספר המתים עלה באלף על זה בתקופה המקביל אשתקד ובהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2018.
יש להניח כי גלי התמותה האחרונה בשבועות האחרונים עוד יחריפו את המגמה. למי שהיה ספק, הקורונה מפילה חללים. בעוד שבגל הראשון מספר המתים הכללי היה בישראל נמוך מזה שבשנת 2019 בשל הריחוק החברתי, הפסקת פעולות רפואיות לא הכרחיות וגורמים נוספים, הרי שהגל השני מאמת את חששות משרד הבריאות מאבדן שליטה ותמותה גבוהה.

חשש מכפל מגפות בחורף

עם זאת, במבט בינלאומי, מצבה של ישראל הוא עדיין טוב. עודף התמותה הכוללת בישראל עד מחצית ספטמבר הוא עדיין נמוך יחסית ומגלם עלייה של 5% בהשוואה לממוצע בשנים 2019-2017. בארה"ב לשם השוואה, העלייה בסך מקרי המוות מסיבה כלשהי (נכון לתקופה המקבילה בשנים קודמות) היא 17.3% ובמדינות אירופה כ-12.3%.
אולם העומס הגובר על מחלקות הקורונה בכל בתי החולים בישראל וצמצום מספר המיטות הפנויות לצד סגירת מחלקות פנימיות ושחיקת הצוותים הרפואיים, אינם מבשרים טובות באשר ליכולת המדינה לצמצם את ממדי התמותה מקורונה ובכלל בישראל בתקופה הקרובה.
החשש הגדול כמובן הוא ממצב של כפל-מגפות במהלך חודשי הסתיו והחורף שזכה לכינוי twindemic - שילוב של מגפת הקורונה והשפעת. גם אם עונת השפעת הקרובה תהיה קלה יחסית עקב הריחוק החברתי, השימוש הנרחב במסכות, ובתקווה - שיעורים גבוהים של התחסנות, הרי פוטנציאל הפגיעה הוא רב.
העלייה בתמותה הכוללת בישראל היא לכן תמרור אזהרה חמור לציבור הישראלי המצדיק את המשך הסגר ואכיפתו. חודש ינואר והשבועות הסמוכים לו הם קריטיים לשרוד את המגפה ללא קריסה מוחלטת של המערכות הציבוריות בישראל ואין לחשוש מסגר נוסף בתקופה זו.
כל הכתוב נמצא בשאלה חשובה עיקרית האם כשרשום "סיבת - המוות קורונה", באמת נפטר החולה מקורונה. על פי דבריה של ד"ר יפעת שאשא ביטון בוועדת הקורונה בכנסת השבוע -לא בטוח בכלל. אולי הגיע הזמן שמשרד הבריאות שלנו יחשוף את האמת או לפחות יברר אותה לעומק.