קופת חולים מאוחדת ממליצה לדחות את הנפקת התו הירוק בשבוע: כלומר, להנפיק אותו שבועיים לאחר קבלתה של מנת החיסון השנייה, במקום לאחר שבוע, כפי שקורה כיום. זאת, בעקבות מחקר שנערך בקופה בשבועות האחרונים.
"בשבוע השני לאחר קבלת החיסון, שבמהלכו אנשים כבר רשאים להיכנס לאירועי תרבות וספורט, יכול להיות מצב שבו אדם נדבק כשהוא עדיין לא בחסינות המלאה", נמסר.

על פי נתוני הקופה, שסקרו למעלה מ-100,000 מחוסנים במנה השנייה, 459 אובחנו עם קורונה. 254 אובחנו בתוך שבוע אחרי המנה השנייה, ו-122 אובחנו בין השבוע הראשון לשני - כלומר, כשכבר היו זכאים לתו הירוק. אחרי שבועיים אובחנו 41 בלבד. עוד עולה מנתוני מאוחדת כי רק לאחר 14 ימים מהחיסון השני ניכרת ירידה משמעותית במספר המאומתים לאחוז חד-ספרתי. שבוע אחרי קבלת החיסון, עומדת יעילותו על 89.37%.

סמנכ"ל הרפואה של מאוחדת, ד"ר דוד מוסינזון, הסביר: "הסרת מגבלות הריחוק החברתי והחלת התו הירוק כבר ביום השמיני לקבלת החיסון השני - מוקדמת מדי ועלולה לחולל גלי תחלואה נוספים. מאות מחוסני המנה השנייה שטרם חלפו שבועיים מהיום שבו קיבלו את החיסון, ייכנסו על פי ההקלות החדשות - בתום לב - לאירועים מרובי משתתפים במקומות סגורים, בלי לדעת שהם נדבקו בנגיף עוד בטרם גופם פיתח רמת חסינות גבוהה, ושלמעשה, על אף שהם אכן הקפידו והתחסנו במנה הנוספת, הם חולים בקורונה ועלולים להדביק את הסובבים אותם.
"הסרת מגבלות הריחוק החברתי והחלת התו הירוק כבר ביום השמיני לקבלת החיסון השני - מוקדמת מדי ועלולה לחולל גלי תחלואה נוספים"
"אין חלילה צורך לבטל את ההקלות, אלא רק לדחות את החלתן על מחוסנים לתחילת השבוע השלישי ממועד קבלת החיסון הנוסף ולא להסתפק בתקופת המתנה של שבוע אחד בלבד מקבלת מנת החיסון השנייה".