מתי אסור להסיר מסכה ומתי מותר להורידה? הנחיות מעודכנות של משרד הבריאות שהופצו לאחרונה, קובעות כי במקרים מסויימים במרחב הציבורי מותר להסיר את המסכה לזמן קצוב, תוך הקפדה על הריחוק המתאים.
כידוע, המסכה היא הדרך המרכזית להפחתת התחלואה בקורונה, זאת משום שהנגיף מצליח להדביק כשרסיסי רוק חודרים לריריות האף והלוע, שם הוא מתרבה ומתפשט בגוף. בחודשים האחרונים חייב משרד הבריאות עטיית מסכה בכל יציאה למרחב הציבורי, וכעת, מפיץ המשרד עדכון של ההנחיות, בו הוא מרכז את ההנחיות החדשות, המסתמכות בין היתר על מחקרים אחרונים מרחבי העולם, תוך הפחתה למינימום של סיכון ההדבקה.
ההנחיות המעודכנות קובעות כי בעת מתן הרצאה, שיעור או צורך אחר בדיבור או בפנים גלויות ניתן להסיר את המסכה לזמן הפעילות, בתנאי שהאדם הקרוב ביותר נמצא במרחק של מעל 2 מטרים, או כאשר קיימת מחיצה מפלסטיק קשיח מעל לגובה הראש לפחות בין האנשים או התלמידים. ההנחיות הקודמות קובעות כי ילדי כיתות א'-ג' אינם מחוייבים בעטיית מסכה בבית הספר, אך לאור ממצאים הקובעים כי ילדים נדבקים בשיעור גבוה בקורונה ומעבירים את הנגיף לאחרים, מעתה ילדי בתי הספר כולם יהיו מחוייבים בעטיית מסכות בשיעורים. בנוסף, בעת קיום מבחן בכתב, הנבחן לא חייב לעטות מסכה, ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים בין נבחן לנבחן.
בחינות הבגרות בהיסטוריה בבית ספר בליךבחינות הבגרות בהיסטוריה בבית ספר בליך
הנחיות חדשות: בעת בחינה אין חובה בעטיית מסכה, ובלבד שישמר מרחק של שני מטרים
(צילום: מוטי קמחי )
עוד קובעות ההנחיות כי בפנימיות לא תחול חובת עטיית מסכה במקלחת, בשירותים, בחדר השינה, כאשר נמצאים בו רק השותפים הקבועים לחדר, ובעת הלימוד בין בני זוג הלומדים בקביעות במסלול פנימיות סגור במסגרת הקפסולה ובמקומות ישיבה קבועים. במעון ובגן – צוות המוסד המלווה פעוטות וילדי גן אינו מחוייב בעטיית מסכה ובלבד שהם עוטים משקף מגן פנים.
בעולם הבמה, קובעות ההנחיות כי בעת חזרות שאינן כוללות שירה, לא תחול חובת עטיית מסכה, בכפוף לכך שיישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם ככל האפשר. שחקנים אינם מחוייבים לעטות מסכה בעת צילומי הפקות לטלוויזיה וקולנוע, ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם ככל האפשר.
פטורים ממסכה גם אלה שעוברים טיפול רפואי ונפשי, ובלבד שנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בין המטפל למטופל בזמן הטיפול. גם קטין או מבוגר שזקוקים לטיפול ואינם יכולים לעטות מסכה, פטורים מחובה זו. ההנחיות קובעות כי ניתן להסיר את המסכה גם בטיפולים באזור הפנים, כולל טיפולים קוסמטיים, גם ללא שמירת מרחק, כשהמטפל מחוייב במיגון המתאים.


בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות שמיעה, נותן השירות יכול להסיר את המסכה לבקשת האדם עם המוגבלות, תוך שמירה על מרחק של שני מטרים. לחוליפין מתיר המשרד להשתמש במחיצה מונעת רסס למשך זמן מתן השירות.
בעת שהייה על חוף הים ובכניסה לים – פוטר המשרד מחובת עטיית המסכה תוך שמירת ריחוק של 2 מטרים, פרט לאנשים הגרים באותו מקום שרשאים לשהות ביחד. את המסכה יש להחזיר לפנים בעת הליכה לשירותים, למזנון או מקום אחר המצוי בחוף הים.
על אף ההיתרים הללו, קובע המשרד כי בכל מקרה מומלץ לעטות מסכה בכל עת במרחב הציבורי, ובפרט בעת היתקלות עם אדם אחר.