קופות החולים ינפיקו מספטמבר אישור מחלה ללא צורך בחתימת רופא, זאת במסגרת תקנות דמי מחלה חדשות שאושרו היום (ב') בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. המטרה של התקנות החדשות היא קיצור תורים והורדת העומס מרופאים. תעודות מחלה אלה ("מחלה קצרה") יוגבלו לעד ארבעה ימים בתוך שבעה ימים רצופים, עד ארבע פעמים בשנה ועד 10 ימים בשנה בסך הכול.
איך זה יעבוד? במסגרת פלטפורמה טכנולוגית שעליה עובדים בקופות בימים אלו ושככל הנראה תשולב באפליקציה של הקופה, יוכלו המבוטחים להנפיק לעצמם אישור מחלה עד ארבעה ימים ברצף ובסך הכול עד עשרה ימי מחלה "אוטומטיים" בשנה. במערכת הבריאות מעריכים כי האפשרות תהיה פתוחה וניתנת לשימוש בתחילת חודש ספטמבר. יש לציין כי גם כיום ניתן להפיק אישור מחלה באמצעות האפליקציה אלא שבסופו של דבר מי שמאשר אותו הוא רופא אנושי. המהלך אמור למעשה לפנות זמן לרופאים ככלל ובעיקר רופאי המשפחה שכיום מקדישים לא מעט זמן לאישורי מחלה - עבור מטלות אחרות.
2 צפייה בגלריה
ChatGPT צ'ט GPT
ChatGPT צ'ט GPT
אישור מחלה. כבר לא צריך לחכות לרופא
(צילום: shutterstock)
במשרד הבריאות אומרים שהמהלך צפוי לפנות את זמנם של הרופאים בקופות החולים ולאפשר להם להתמקד בטיפול הרפואי, ובמטופלים הזקוקים לכך. על פי הנתונים, כיום רוב תעודות המחלה המונפקות הן עד לארבעה ימי מחלה ועבור מחלות קלות בלבד.
אלו סוגי תעודות המחלה שעובד יוכל להציגן למעסיק עם כניסת התקנות לתוקף:
  • תעודת מחלה שמונפקת ללא חתימת רופא על-ידי קופת החולים – תעודה זו אינה קיימת כיום, ותונפק באמצעות מערכת דיגיטלית של הקופה ולא על ידי הרופא, בהתאם להגבלות המפורטות בתקנות, דבר שיחסוך למבוטחים את הצורך בפנייה לרופא ותקל את העומס על הרופאים. זאת, בקופות שיבחרו להקים מערכת כזו.
  • תעודת מחלה רגילה לאחר ביקור רופא, גם עבור יותר מארבעה ימי מחלה, כאשר ביקור רופא יכול להיות במסגרת ביקור פנים אל פנים או ביקור מרחוק (טלפונית או בהתכתבות).
  • תעודת מחלה עבור מקרים חריגים ללא ביקור רופא, כפי שיקבעו בחוזר משרד הבריאות, בהם חולים אונקולוגיים (סרטן) פעילים, מטופלי דיאליזה, חולים במחלות זיהומיות הנדרשים לבידוד או ריחוק, חולים הסובלים מדיכוי חיסוני משמעותי שביקור במרפאה עלול לסכנם, מצבים רפואיים הקשורים בהיריון (כולל שמירת היריון) ועוד.
  • תעודת מחלה קצרה עד ארבעה ימים בחתימת רופא, שלא דורשת ביקור רופא.
שר הבריאות אוריאל בוסו אמר כי "משרד הבריאות מוביל בשנה האחרונה מספר תהליכים לשיפור השירות הרפואי, לקיצור תורים ולהפחתת עומסים במערכת הבריאות. תקנות דמי המחלה שאושרו בוועדת העבודה והרווחה מהוות צעד הכרחי בדרך לניצול נכון וראוי יותר של עבודת הרופאים והקלה על המטופלים. לצד הרפורמה ההיסטורית בכוח האדם הרפואי, אני רואה חשיבות רבה בקידום של שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה נוספים לטובת מערכת הבריאות ומברך את שר העבודה הרב יואב בן צור על הגשת התקנות".
מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב הוסיף: "כחלק מחיזוק הרפואה בקהילה ועל מנת לתת מענה טוב יותר למטופלים אנו פועלים במספר מישורים – הגדלת מספר הרופאים בישראל וטיוב עבודתם של הרופאים העובדים בקהילה כדי להוריד מהעומס המוטל עליהם. על מנת שהרופאים יוכלו להחזיר ולמקד את זמנם במשימה החשובה מכולן – טיפול במטופלים הזקוקים לכך – אושרו היום תקנות שיורידו מהם עומס בירוקרטי. נמשיך ונפעל להגדיל את מספר הרופאים בישראל ונחזק את הרפואה בקהילה ובמערכת הבריאות כולה".
2 צפייה בגלריה
מנטה
מנטה
כבר אין צורך באישור רופא, אבל האישורים האוטומטיים יוגבלו ל-10 ימים בשנה בסך הכול
(צילום: Shutterstock)
נציגי קופות החולים שלקחו חלק בדיונים בוועדת העבודה והרווחה תמכו בתיקון, שיפנה לדבריהם רופאים מעיסוק באישורי מחלה, הגוזל כיום חלק ניכר מזמנם. כמו כן, לבקשת נציגי המעסיקים, הודיעו נציגי הקופות שידאגו להטמיע את המגבלות הכמותיות על אישורי המחלה הקצרה במערכות שלהם, בכדי למנוע מצב שבו המעסיקים ידרשו לספור ולבחון את העמידה של כל עובד בכללים.
בדיון הקודם בתקנות ביקשו נציגי המעסיקים ליצור מנגנון שיאפשר להם לבדוק או לערער על אישורי מחלה שהונפקו ללא חתימת רופא, בשל תופעה גוברת לדברם של ניצול לרעה של ימי מחלה על ידי עובדים. בכדי לתת מענה לסוגיה הוחלט להרחיב מנגנון שקיים כיום לגבי אישורי מחלה שאינם מטעם קופת החולים, ולאפשר למעסיק לזמן עובד לבדיקה מטעמו במצב בו הוא חושש שאישור מחלה שהונפק על ידי הקופה ללא חתימת רופא איננו אמין.
ראש אגף רפואה בחטיבת קהילה בכללית, פרופ' דורון נצר, בירך על "המהלך החשוב שיקל על המטופלים ויפנה זמן יקר לרופאים ולרופאות לטובת הטיפול הקליני, ובמיוחד בתקופה זו. בכללית יותר מ-30% מהפניות המינהלתיות הן בקשות לקבלת אישורי מחלה. המהלך יאפשר למטופל להנפיק לעצמו אישור מחלה במערכת ממוחשבת ויפנה זמן רב לטובת טיפול ומעקב רפואי אחר המטופלים. כללית נערכה וערוכה ליישום המהלך שיכנס לתוקפו ב-1 בספטמבר".