מחקר ראשוני חדש שנערך באוניברסיטה העברית על חיות מעבדה עשוי להוביל בעתיד למסקנות מעניינות בנוגע לשיעור האוטיזם בקרב נשים באוכלוסייה. עד כה סברו שארבעה מכל חמישה אוטיסטים הוא בן, אולם המחקר שנערך בהובלת פרופ' הייתם עמל מבית הספר לרוקחות מצא שייתכן שיש הערכת חסר בכל הנוגע לשיעור האוטיזם בקרב נשים וייתכן שהוא גבוה מכפי שהונח עד כה.
מחקרו של פרופ' עמל המחקר התמקד בעכברים צעירים זכרים ונקבות עם מוטציות ספציפיות הקשורות לאוטיזם, והשווה אותם לעכברים רגילים. הוא בחן את ההבדלים בין המינים בכל הנוגע להתנהגות האוטיזם וחשף לא רק את השכיחות הגבוהה יותר בקרב נקבות מקרב חיות המעבדה, אלא גם קווי דמיון בהפרעות העצביות ובדפוסי ההתנהגות החברתית הלקויה. המחקר נעשה באמצעות מודלים של חיות מעבדה ממין זכר וממין נקבה על הספקטרום האוטיסטי.
1 צפייה בגלריה
פרופ' הייתם עמל וצוות המעבדה מחקר אוטיזם האוניברסיטה העברית
פרופ' הייתם עמל וצוות המעבדה מחקר אוטיזם האוניברסיטה העברית
פרופ' הייתם עמל וצוות חוקרי האוניברסיטה העברית
(צילום: איגור פרברוב)
"המחקר שלנו מדגיש את הצורך לחקור את שני המינים במחקרי אוטיזם", אמר פרופ' עמל. "השינויים שנצפו הן בקרב זכרים והן בקרב נקבות מאתגר את ההתמקדות המחקרית בקרב זכרים, ומעודד את הקהילה המדעית להרחיב את גישתה ולכלול בנות במחקרים".
מטרת המחקר הייתה להבין כיצד הקשרים במוח של אותם עכברי מעבדה פועלים באמצעות בדיקת חלבונים מסוימים במוחם. התוצאות הראו שלשני העכברים הזכרים והנקבות עם מוטציות אלו היה הרבה במשותף ודבר זה עשוי להצביע על כך שקשרים במוח שלהם לא התפתחו כראוי. על פי המחקר, אותן בעיות בקשרים המוחיים היו דומות אצל עכברים זכרים ואצל נקבות. בנוסף עלה שהליקויים בהתנהגות החברתית היו דומים בשני המינים.
בשנים האחרונות זינק מספר הילדים שאובחנו על הקשת האוטיסטית. על פי נתוני הביטוח הלאומי זינק מספר הילדים שקיבלו קצבת נכות בגין אוטיזם ב-125 אחוזים תוך חמש שנים. בפועל, העלייה מיוחסת גם לגורמים סביבתיים אך גם לעלייה במודעות ולבדיקות. על פי נתוני המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב (CDC) – אחד מ-36 ילדים הוא על הקשת האוטיסטית.
לשם השוואה, בשנת 2000 עמד הנתון על 1 ל-150. לפי נתוני המרכז האמריקני, אוטיזם שכיח כאמור פי ארבעה בקרב בנים מאשר בקרב בנות. אחד משישה ילדים בגילאים 3 עד 17 סובל מבעיה התפתחותית כלשהי. יש לציין כי במשך שנים מתמודדת מערכת החינוך המיוחד בישראל עם אתגרים משמעותיים ובהם מחסור בכוח אדם ובמטפלים.